Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Slechts 63% wegmarkeringen snelwegen is 's nachts goed zichtbaar

Slechts 63% wegmarkeringen snelwegen is 's nachts goed zichtbaar

63% van de wegmarkeringen langs snelwegen in Vlaanderen is 's nachts goed zichtbaar. 'Deze cijfers tonen aan dat er veel ruimte is voor verbetering. Wegmarkeringen zijn essentieel voor de verkeersveiligheid. Bovendien blijkt de toestand van de belijning erg verschillend per provincie. Het goede nieuws is dat er volop wordt gewerkt om de zichtbaarheid van de markeringen in orde te brengen', zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Lorin Parys (N-VA) die een analyse maakte op basis van cijfers die hij opvroeg bij Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts.

'Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid wijst op de staat van de wegmarkeringen als een bepalend element bij het hoge aantal ongevallen en verkeersdoden, zeker omdat sommige wegmarkeringen niet aangepast zijn aan het feit dat het licht op vele plaatsen 's avonds gedoofd wordt. Pas sinds 2013 houdt de Vlaamse overheid daarom cijfers bij over de staat van de wegmarkeringen langs autosnelwegen', zegt Parys.

Pas sinds 2013 houdt de Vlaamse overheid cijfers bij over de staat van de wegmarkeringen langs autosnelwegen.

De eerste vaststelling uit de analyse is dat er grote verschillen zijn tussen de verschillende provincies. 'De toestand van de wegmarkering langs autosnelwegen in Antwerpen, West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen is opmerkelijk beter dan die in Vlaams-Brabant en Limburg. In Antwerpen krijgt 73% van de belijning de score 'goed' of 'uitstekend'. In West-Vlaanderen is dat 68% en in Oost-Vlaanderen 67%. Daar tegenover staat dat in Vlaams-Brabant maar 58% van de markeringen 'goed' of 'uitstekend' zijn en in Limburg is dat maar 51%', verduidelijkt Parys. Er zijn geen cijfers over de toestand van de wegmarkeringen op N-wegen.

Positieve evolutie

De tweede vaststelling is dat er hard wordt gewerkt aan verbetering. 'Als we de cijfers van 2014 vergelijken met die van 2013 zien we dat de staat van de wegmarkeringen er in Antwerpen met 5% op is vooruit gegaan, in Oost-Vlaanderen met 4%, in West-Vlaanderen met 3% en in Vlaams-Brabant met 7%', zegt Parys. Enkel Limburg ziet zijn score terugvallen met 4%.

Drieledige aanpak

De derde vaststelling is dat nog 16% van alle wegmarkeringen op Vlaamse snelwegen zeer slecht scoort inzake zichtbaarheid. 'Daarvoor zijn extra inspanningen nodig. Het is daarom positief dat de Vlaamse overheid inzet op meer controles, extra apparatuur en strengere eisen voor wegmarkeringsproducten. Die worden niet langer in het labo getest, maar op de weg. Daar zijn ze onderhevig aan verkeersintensiteiten en klimaatcycli zodat het juiste wegmarkeringsproduct kan gekozen worden volgens de omstandigheden op de weg. Ik heb alle vertrouwen dat minister Weyts, met zijn focus op verkeersveiligheid, ook in dit dossier snel vooruitgang zal boeken', besluit Parys.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

In gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren, voerde PricewaterhouseCoopers (PWC) een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en[…]

27/05/2022 | ElektriciteitActueel
Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette