Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Skyline Waregem wijzigt grondig

Gerelateerde onderwerpen :

Skyline Waregem wijzigt grondig

De binnenstedelijke ring van Waregem-Zuid ziet er straks zo uit: twee woontorens met 13 bouwlagen, een hotel, een kantoor- en retailgebouw en een afzonderlijk parkeergebouw.

De herinrichting van de site nabij het Regenboogstadion in Waregem is een belangrijk speerpunt in het vernieuwingsbeleid van de stad. Deze voormalige stedelijke gronden krijgen een multifunctionele invulling van wonen, werken, verblijven en recreatie. Het project van ION, Alheembouw en De Steenoven overtuigde het stadsbestuur door zijn innovatieve architectuur, zijn sterk inhoudelijk concept en zijn meerwaarde op het vlak van stadskernvernieuwing.

De stad Waregem had beslist om de gronden rond het Regenboogstadion te verkopen aan een derde partij die het idee voort conceptueel zou uitwerken. Het visionaire totaalproject van projectontwikkelaars ION, Alheembouw en De Steenoven kon het stadsbestuur overtuigen. In hun masterplan en architecturale visie willen de projectpartners kwaliteit, leefbaarheid, duurzaamheid en mobiliteit laten primeren. Het project nestelt zich perfect in het DNA van een site die aansluit bij de open groenzone van de vallei van de Gaverbeek, het Regenboogstadion, diverse sportterreinen en Waregem Expo.

Davy Demuynck van ION (vanaf l.), burgemeester Kurt Vanryckeghem, en Bart Vanderdonckt van De Steenoven/AlheemBouw onthullen de maquette. (foto’s Phibo press communication)
 

Strategisch belangrijk project

Burgemeester Kurt Vanryckeghem is namens het stadsbestuur opgetogen met de plannen van het consortium. “Dit wordt een strategisch belangrijk project voor de stad, vergelijkbaar met de realisatie van Het Pand in de jaren ’70 van vorige eeuw, en van de Zuiderboulevard later. De voormalige stedelijke gronden rond het Regenboogstadion krijgen hun langverwachte multifunctionele invulling van wonen, werken, verblijven en recreatie. Het project van ION, Alheembouw en De Steenoven heeft ons overtuigd door zijn innovatieve architectuur, zijn sterk inhoudelijk concept en zijn meerwaarde op het vlak van stadskernvernieuwing. Ik denk hierbij o.m. aan de bijkomende hotelaccommodatie, waarvoor de stad en het bedrijfsleven reeds lang vragende partij zijn. Dit deel van het project zal tevens een positieve impact hebben op de lokale middenstand. Bovendien is de site makkelijk bereikbaar via de binnenring van Waregem, met een directe aansluiting op de E17. Als economische attractiepool sluit het project ook mooi aan bij de reeds hoge industrienijverheid in de streek.”

“Dit wordt een strategisch belangrijk project voor de stad, vergelijkbaar met de realisatie van Het Pand en van de Zuiderboulevard”, aldus burgemeester Kurt Vanryckeghem.

Doorzichten en open ruimtes

Aan de binnenstedelijke ring van Waregem-Zuid komen twee woontorens met 13 bouwlagen, een hotel, een kantoor- en retailgebouw en een afzonderlijk parkeergebouw. Zo zal er enerzijds een levendige stedelijke publieke ruimte ontstaan met een grote variëteit aan functies: winkels, kantoren, horeca, vergaderruimtes, sportfaciliteiten… Anderzijds komt er een duidelijke afbakening van het meer privatieve karakter rond de woontorens.

De twee woontorens met smalle plint, gepositioneerd aan de rand van de vijver.

De synergie van al deze functies wordt versterkt door de specifieke inplanting van de gebouwen waar voldoende doorzichten en open ruimtes om door te wandelen gegarandeerd zijn. De vorm van de gebouwen is zo geconcipieerd dat er nergens voor- of achterkanten zijn waardoor ze een architecturaal geheel vormen. Naar materialisatie van de gebouwen wordt gedacht aan duurzame materialen, waarbij - wat de gevelbekleding betreft - de keuzeopties natuursteen of architectonisch beton zijn. 

Poort van Waregem

De relatie van de nieuwe bebouwing met de omgeving en het stadion is ook duidelijk. Het retail- en kantoorgebouw, het hotel en het stadion vormen een architecturaal drieluik. Samen met het hotel markeren de twee woontorens alvast ‘De Poort van Waregem’. Naast de projectontwikkelaars tekenen de architectenbureaus B2Ai, Wielfaert Architecten, en Bogdan & Van Broeck voor deze integrale visie. Voor de landschapsarchitectuur tekent Atelier Arne Deruyter, voor de stabiliteitsstudie VK Engineering, en voor de veiligheidscoördinatie Vecobo.

Woontorens met smalle plint

De initiatiefnemers kiezen bewust voor slechts twee woontorens door de beperkte afmetingen van het terrein en ook omdat een derde woontoren te veel slagschaduw voor de andere twee gebouwen zou teweegbrengen. Op de gelijkvloerse verdiepingen is er geen woonfunctie, maar wordt gekozen voor ruime inkomhallen en toegangsruimtes voor de fietsliften (zie verder). Er komen 112 appartementen met in ruimte variërende leefoppervlaktes. De bewoners van de appartementen in de twee torens zullen kunnen genieten van vergezichten over Waregem. De woontorens staan los van elkaar, maar vormen een twee-eenheid, elk gepositioneerd aan de rand van de vijver. Tussen de woontorens en het hotel komt een doorwaadbare en plasmavormige waterpartij die zich rond de curves van de gebouwen slingert, met een knipoog naar de vijvers even verderop.

‘Alzijdig’

Opvallend is de ‘alzijdigheid’ van de gebouwen, er zijn m.a.w. geen voor- of achtergevels. Ze tellen elk 13 bouwlagen en krijgen de unieke vorm van een verticale, gestapelde groene wijk. Grote terrassen, met verschillende oriëntaties en typologieën, geven een sculpturale indruk. De uitpandige en ruime buitenterrassen/leefterrassen en wintertuinen nemen ongeveer 15% van de totale bebouwde oppervlakte in. Opmerkelijk is ook de integratie van afzonderlijke fietsliften naar de kelder. Dit zorgt voor een gebruiksvriendelijke en veilige oplossing om het fietsgebruik aan te moedigen. Er is ook een ondergrondse parking.

Kantoor- en retailgebouw, hotel

Het masterplan voorziet ook een gebouw van 3.250 m² voor retail en kantoren met een ondergrondse parking voor een 50-tal wagens. De drie gevels zijn gelijkwaardig ‘alzijdig’ zodat men kan spreken van een keivormig gebouw met afgeronde hoeken. De speelse, organische vorm ervan speelt perfect in op de reeds bestaande en toekomstige gebouwen. Het vormt alvast een architecturaal en dynamisch geheel met het hotel en het Regenboogstadion. Daartussen wordt een plein met bomengrid aangelegd.

Vermits Waregem best bijkomende hotelcapaciteit kan gebruiken, komt er ook een hotel met 60 kamers en vergaderfaciliteiten. Het krijgt de naam Parkhotel naar het gelijknamige hotel in Kortrijk. Er komt geen restaurant, wel een loungebar. Deze horecafunctie draagt ook bij tot de stedelijke beleving van de site. Ook hier zijn de gevels ‘alzijdig’. Tussen hotel en woontorens loopt overigens ook nog een doorwaadbare waterpartij.

Opvallend is de alzijdigheid van de gebouwen – links op de foto het geplande hotel.

Parkeergebouw

Ter compensatie van ingenomen parkeerzones wordt aan de overkant van de Zuiderlaan een parkeergebouw opgetrokken met drie verdiepingen voor een kleine 300 wagens. Gridmatig opgebouwde gevels en verticale houten lamellen zullen refereren naar de ritmiek van het voetbalstadion.

De parkeerbehoefte en de mobiliteit op en rond de site werd berekend door studiebureau Vectris, en dit in functie van de verwachte verkeersflow en de bestaande verkeerswegen. Men verwacht met de bestaande buurtparkeermogelijkheden en de gecreëerde parkeerruimte geen noemenswaardige capaciteits- of doorstromingsproblemen. Onder de twee woontorens en onder het retail- en kantoorgebouw zijn al respectievelijk een 150-tal en 50-tal parkeerplaatsen voorzien. Het reeds vermelde parkinggebouw zal nog eens een kleine 300 wagens herbergen.

Beleving en interactie

Het hele bouwconcept en de vormentaal is gericht op beweging, actie, sociale interactie, sociale cohesie en sociale controle. ’s Avonds zal de site er niet meer verlaten bij liggen. Zowel overdag als ’s avonds zal er activiteit zijn. Overdag aan het retail- en kantoorgebouw en het stadion; buiten de kantoor- en winkeluren en in het weekend door de bewoners van de woontorens. En in het weekend zijn er  extra bezoekers voor de expo en het voetbalstadion. Ook het hotel zal, met zijn bemande receptie, een aanspreekpunt zijn voor de buurt en kan fungeren als sociale controle.

Synergie verlengd

De drijvende krachten achter dit project zijn Davy Demuynck, managing partner van ION uit Waregem, en Bart Vanderdonckt, ceo van De Steenoven/Alheembouw uit Roeselare. Met hun feitelijke vereniging verlengen zij een eerdere synergie die momenteel loopt aan de stationsbuurt Roeselare met het project ‘Groenling’. Met dit tweede project in Waregem willen ze de groeiende aantrekkingskracht van de stad in het algemeen, en de buurt rond het Regenboogstadion in het bijzonder, nog versterken. De start van de werken is gepland voor het najaar. De oplevering zal gefaseerd verlopen.

“De integrale, architecturale visie en uitdagende woonvormen van het project bieden een mooi alternatief voor het traditionele Vlaamse ‘wonen in de verkaveling’. De combinatie van winkels, kantoor, hotel, sport en wonen zorgt voor een continue activiteit op en rond de site en draagt zo bij tot de groeiende aantrekkingskracht van de buurt rond het Regenboogstadion en van het stedelijk wonen in het algemeen”, aldus initiatiefnemers Bart Vanderdonckt en Davy Demuynck. Zowel ION als De Steenoven/AlheemBouw hebben gelijkaardige referentieprojecten op hun actief die tegelijk als inspiratiebron fungeerden. – PDC

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vandenbussche bouwt nieuwe basissschool in Beernem

Vandenbussche bouwt nieuwe basissschool in Beernem

Aannemer Vandenbussche is zopas gestart met de voorbereidende werken aan basisschool De Drie Beertjes in Beernem. De ingebruikname van de nieuwe school staat gepland voor eind dit jaar, de afbraak en omgevingsaanlegfase voor 2022.    […]

26/01/2021 | Scholenoverheidsopdracht
Masterplannen voor Wetenschapspark en Campus Arenberg in Heverlee zijn klaar

Masterplannen voor Wetenschapspark en Campus Arenberg in Heverlee zijn klaar

Team aangesteld voor tentoonstellingshal voor Brugge

Team aangesteld voor tentoonstellingshal voor Brugge

Vergunningsaanvraag voor brandweerkazerne Elsene

Vergunningsaanvraag voor brandweerkazerne Elsene

Meer artikels