Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Site oude suikerfabriek Veurne krijgt nieuwe toekomst

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Site oude suikerfabriek Veurne krijgt nieuwe toekomst

ION bouwt 450 woningen in Suikerpark

WVI en de stad Veurne hebben projectontwikkelaar ION uit Waregem aangeduid voor de herbestemming van de 49 ha grote site van de voormalige suikerfabriek. Het project combineert bedrijvigheid (16 ha), natuur (15 ha) en wonen en recreatie (18 ha). De plannen voor het woongedeelte – dat de naam Suikerpark krijgt – zijn klaar. Er zal plaats zijn voor 450 woningen: 150 gezinswoningen en 300 appartementen.

Intercommunale WVI werd eind 2007 eigenaar van de voormalige suikerfabriek, een unieke site vlakbij het historische stadscentrum van Veurne. De omvang en complexiteit van het project verklaart de lange voorbereidingstijd. In 2011 werd het masterplan, dat in grote lijnen het toekomstbeeld heeft geschetst, goedgekeurd door de deputatie van de provincie. Twee jaar later werd het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan goedgekeurd waarmee ook de bodembestemming werd vastgelegd.

Bedrijventerrein

WVI neemt de ontwikkeling van het bedrijventerrein en het aangrenzende natuurgebied voor zijn rekening. Momenteel wordt het 16 ha grote regionale bedrijventerrein bouwrijp gemaakt. Verwacht wordt dat de bedrijfspercelen van de eerste fase eind 2018 bouwklaar zullen zijn. WVI streeft naar een hoge beeldkwaliteit. Bedrijven die zich op deze site willen vestigen, zullen extra aandacht moeten besteden aan de omgevingsaanleg en de vormgeving van het bedrijfsgebouw.

Natuurgebied

Grenzend aan het bedrijventerrein wordt ook een natuurontwikkelingsproject uitgevoerd in overleg met Natuurpunt om het natuurgebied met een grote intrinsieke landschappelijke en biologische waarde op te waarderen. Het natuurgebied is een aaneengesloten cluster van waterbekkens, dijken en moerasgebied en vormt de visuele overgang tussen het woonproject en het bedrijventerrein.

Woonproject

Voor de realisatie van het woonproject en bijhorend recreatief park werd gekozen voor een publiek-private samenwerking. Na een formele onderhandelingsprocedure werd gekozen voor projectontwikkelaar ION uit Waregem, in samenwerking met een internationaal topteam van architecten (B-Architecten, Denc! Studio en A1 Planning), landschapsarchitecten (Delva Landscape Architects in samenwerking met ARA), een stedenbouwkundig bureau (CroonenBuro5), duurzaamheidsdeskundige 3E, communicatiebureau Common Ground en multidisciplinair ingenieursbureau Antea. Het project wordt ondersteund door een dertigtal bedrijven en instellingen, waaronder de Universiteit Gent, Vives, VTI Veurne, Syntra West, Duco, Meli, Furnibo, Havenzate/De Lovie en Cambio.

Kloppend hart

Kloppend hart van het woonproject Suikerpark wordt het Suikerplein, een inspirerende ontmoetingsplaats met onder meer een incubator voor start-ups, een aantrekkelijke brasserie en verrassende kleinhandel die complementair zal zijn aan de winkels in de binnenstad. Suikerpark wordt verbonden met de stad en de haven van Veurne via een fietsbrug over de Lovaart en een groene fiets- en wandelas.

Geen doorsnee project

Suikerpark wordt geen doorsnee woonproject, aldus ION. Iedere woning staat in directe relatie tot het park, dat zo ook een collectieve plek wordt. Naast de bewuste keuze voor een groen karakter staan flexibiliteit, diversiteit en betaalbaarheid centraal. Zo is er in Suikerpark een plek voor iedere stijl en ieder budget: appartementen, rijhuizen, woningen met een atelier, dijkwoningen met zicht op de Suikervijver, huisvesting voor andersvaliden, penthouses met een uniek uitzicht op de oude binnenstad, co-housing, flexibele kantoorruimtes, praktijkruimtes voor vrije beroepen en verrassende winkel- en horecaruimtes. Alle woningen worden ook klaargemaakt om in een latere fase eventueel te worden aangesloten op een warmtenet. Elke woonlob krijgt daarom een centrale stookplaats.

Eerste spadesteek

De eerste spadesteek voor de 450 woningen wordt verwacht in het najaar van 2018. Het ganse project wordt in maximum acht fases uitgevoerd, wellicht met een 40-tal woningen per fase. Verwacht wordt dat de realisatie in totaal ongeveer 15 jaar zal duren.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Operagebouw Antwerpen krijgt uitlijning op maat

Operagebouw Antwerpen krijgt uitlijning op maat

Het Antwerpse operagebouw en residentie Wagner krijgen een uitlichting op maat. Negen ontwerpers dienden voor dit project een voorstel in, waarbij het stedelijke lichtplan als leidraad diende. De jury kende de meeste punten toe aan het project[…]

22/10/2021 | VerlichtingAntwerpen
Antwerpen heropent Rijksarchief

Antwerpen heropent Rijksarchief

Vlaanderen investeert in Antwerpse erfgoedprojecten

Vlaanderen investeert in Antwerpse erfgoedprojecten

Gents kasteel Potuit krijgt nieuwe buren en een eigen warmtenet

Gents kasteel Potuit krijgt nieuwe buren en een eigen warmtenet

Meer artikels