Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Sint-Martens-Latem bouwt bibliotheek

Gerelateerde onderwerpen :

Sint-Martens-Latem bouwt bibliotheek

Het gemeentebestuur van Sint-Martens-Latem schrijft een studieopdracht uit voor de bouw van een bibliotheek aan de Latemstraat 80. Het project wordt gegund via een ontwerpwedstrijd (open oproep Team Vlaams Bouwmeester) gevolgd door een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Het investeringsbudget voor de bibliotheek bedraagt 1,35 miljoen '; de omgevingsaanleg wordt geraamd op 150.000 ', zonder btw en ereloon.

Sint-Martens-Latem, ten zuiden van de stad Gent, kenmerkt zich door zijn ligging aan de Leie en zijn groene karakter, maar wordt mede op basis van zijn kunsthistorische verleden ook beschouwd als een cultuurgemeente. Dit blijkt o.a. uit de aanwezigheid van drie musea en uit de talrijke culturele activiteiten. In het culturele leven speelt de gemeentelijke bibliotheek een steeds prominentere rol als trefpunt en ontmoetingsplaats van de lokale gemeenschap. De infrastructuur van de bibliotheek is evenwel niet mee gegroeid en moet worden aangepakt om tegemoet te komen aan de behoeften van de bezoekers, het personeel en de activiteiten.

Het huidige bibliotheekgebouw ligt op een site waar ook de gemeentelijke basisschool gevestigd is. Deze school herbergt tevens een filiaal van de Academie voor muziek, woord en dans van de stad Deinze, die de accommodatie gebruikt buiten de reguliere lestijden van de basisschool. Het is belangrijk dat de nieuwe bibliotheek beantwoordt aan de behoeften die haar hedendaagse werking vereist; ze moet ook maximaal geïntegreerd worden in de andere functies op deze site. Gelet op de beperkte beschikbare ruimte moet gestreefd worden naar mogelijke synergieën tussen de verschillende functies op deze site.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

WoninGent wil 2.150 nieuwe sociale woningen bouwen

WoninGent wil 2.150 nieuwe sociale woningen bouwen

De voorbije jaren kwam de sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent vaak negatief in het nieuws. Het patrimonium werd de voorbije decennia slecht onderhouden, de bewoners bleven in de kou staan. Daar komt volgens de Gentse afdeling van Groen[…]

Mechelen start eerste fase parkeergebouw Keerdoksite

Mechelen start eerste fase parkeergebouw Keerdoksite

Nieuw politiegebouw in Nazareth kost 6,6 miljoen €

Nieuw politiegebouw in Nazareth kost 6,6 miljoen €

Productief jaar voor shm Denderstreek

Productief jaar voor shm Denderstreek

Meer artikels