Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Sint-Martens-Latem bouwt bibliotheek

Gerelateerde onderwerpen :

Sint-Martens-Latem bouwt bibliotheek

Het gemeentebestuur van Sint-Martens-Latem schrijft een studieopdracht uit voor de bouw van een bibliotheek aan de Latemstraat 80. Het project wordt gegund via een ontwerpwedstrijd (open oproep Team Vlaams Bouwmeester) gevolgd door een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Het investeringsbudget voor de bibliotheek bedraagt 1,35 miljoen '; de omgevingsaanleg wordt geraamd op 150.000 ', zonder btw en ereloon.

Sint-Martens-Latem, ten zuiden van de stad Gent, kenmerkt zich door zijn ligging aan de Leie en zijn groene karakter, maar wordt mede op basis van zijn kunsthistorische verleden ook beschouwd als een cultuurgemeente. Dit blijkt o.a. uit de aanwezigheid van drie musea en uit de talrijke culturele activiteiten. In het culturele leven speelt de gemeentelijke bibliotheek een steeds prominentere rol als trefpunt en ontmoetingsplaats van de lokale gemeenschap. De infrastructuur van de bibliotheek is evenwel niet mee gegroeid en moet worden aangepakt om tegemoet te komen aan de behoeften van de bezoekers, het personeel en de activiteiten.

Het huidige bibliotheekgebouw ligt op een site waar ook de gemeentelijke basisschool gevestigd is. Deze school herbergt tevens een filiaal van de Academie voor muziek, woord en dans van de stad Deinze, die de accommodatie gebruikt buiten de reguliere lestijden van de basisschool. Het is belangrijk dat de nieuwe bibliotheek beantwoordt aan de behoeften die haar hedendaagse werking vereist; ze moet ook maximaal geïntegreerd worden in de andere functies op deze site. Gelet op de beperkte beschikbare ruimte moet gestreefd worden naar mogelijke synergieën tussen de verschillende functies op deze site.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Stedenbouwkundige vergunning voor bedrijfspark Copernic in Haren

Stedenbouwkundige vergunning voor bedrijfspark Copernic in Haren

Copernic, het toekomstige park voor middelgrote en grote ondernemingen (mgo’s) in Haren, heeft zijn stedenbouwkundige vergunning op zak. De overheidsopdracht voor de werken wordt eind dit jaar uitgeschreven. De gebouwen op Copernic moeten[…]

Gelukkige Grijsheid toegekend aan Osar Architects

Gelukkige Grijsheid toegekend aan Osar Architects

Einstein Telescoop komt stap dichter

Einstein Telescoop komt stap dichter

Lommel wil nieuw jongerencentrum bouwen

Lommel wil nieuw jongerencentrum bouwen

Meer artikels