Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Sint-Lambertuskerk Heverlee gerenoveerd

Gerelateerde onderwerpen :

De Sint-Lambertuskerk in Heverlee is na een vier jaar durende restauratie opnieuw geopend voor het publiek. De opknapbeurt omvatte de dakrenovatie, het vernieuwen van de bepleistering en het herschilderen van de gewelven. De kerk is niet beschermd als monument, maar wel opgenomen op de goedgekeurde lijst van bouwkundig erfgoed. De kerk is nochtans waardevol en beeldbepalend voor de omgeving.

In 2001 viel in de linkerkruisbeuk een deel van het pleisterwerk van het plafond naar beneden tijdens een eucharistieviering. Dat was het gevolg van de slechte staat van het dak, waardoor water binnensijpelde en het houten dakgebinte en de bepleistering aantastte. In september 2011 werd de kerk om veiligheidsredenen gesloten nadat nog eens een gedeelte van het pleiterwerk naar beneden viel.

Het aanbestedingsdossier werd reeds in 2010 goedgekeurd. De subsidie werd 2011 toegewezen. Op 11 februari 2013 kon aannemer nv Dijkmans uit Hasselt met de werken beginnen. Het slechte hout van de gewelven zou vervangen worden en de bepleistering moest opnieuw aangebracht en herschilderd worden.

Maar tijdens de werken doken verschillende nieuwe problemen op. Toen het pleisterwerk van de gewelven en de gewelfbogen werd verwijderd, bleek nog meer hout van het dak verrot dan oorspronkelijk gedacht. Op sommige plekken was het zelfs helemaal weggerot zodat het geen steun meer gaf. Later bleek dat ook de riolering in slechte staat was. Die werd vervangen door personeel van de technische dienst van de stad Leuven.

Er moesten ook twee verwarmingsketels worden vernieuwd. De zowat 40 jaar oude mazoutketels werden nu vervangen door gasgestookte ketels. Dat is milieuvriendelijker, maar ook efficiënter, zodat de verwarmingskost vanaf nu zal dalen. Deze investering kan in enkele jaren terugverdiend worden. Er moest dus heel wat meer gerestaureerd worden dan oorspronkelijk voorzien. Daardoor liepen de kosten op tot 1 miljoen ', waarvan 300.000 ' wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

Nieuwe schilderwerken

'Nu de gewelven aan de binnenzijde werden herbepleisterd en herschilderd, is het verschil met de niet-herschilderde muren erg groot. We gaan deze muren in 2016 eveneens een nieuwe verflaag geven. Hiervoor werd al een budget gereserveerd', aldus schepen van Monumentenzorg Dirk Vansina.

De Sint-Lambertuskerk in Heverlee werd gebouwd tussen 1876 en 1879 in een overwegend neoromaanse stijl. Heverlee werd in 1757 een zelfstandige parochie en wilde een nieuwe en grotere parochiekerk met een kerkhof bouwen. Deze kerk voldeed in de negentiende eeuw niet meer aan de noden van de parochianen. Eerst had de kerkraad plannen om het gebouw te vergroten. Architect Louis Van Arenbergh maakte een ontwerp dat door de kerkraad in april 1874 werd aanvaard. Er kwam echter felle kritiek, waarop de kerkraad besliste de kerk te slopen en een nieuwe te bouwen.

Architect Louis Van Arenbergh maakte de plannen. Die werden door de kerkraad goedgekeurd op 15 november 1875. Op 20 oktober 1876 werd de eerste steen gelegd. De werkzaamheden namen drie jaar in beslag en op 28 november 1879 werd de kerk ingewijd. Tijdens Wereldoorlog II werden de meeste glasramen vernietigd. In 1952 werden herstellingswerken uitgevoerd en in de periode 1963-1964 was een grote restauratie nodig omdat het op verschillende plaatsen binnenregende.

Er werd ook een nieuw gedeelte gebouwd. Langs de kant van het huidige speelterrein werd de sacristie afgebroken en vervangen door een nieuwbouw. Rond de absis werd een nieuwe kooromgang gebouwd die de nieuwe sacristie verbindt met de oude. Deze laatste wordt nu als bergplaats gebruikt. Naar aanleiding van deze renovatie overwoog deken Dirk De Gendt om deze kerk te slopen en een nieuwe te bouwen. Het Leuvense stadsbestuur vond echter dat een renovatie te verkiezen was boven nieuwbouw, vooral omwille van het beeldbepalende karakter van de kerk in de buurt.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Inspirerende openhuizendag over toekomstgericht bouwen

Inspirerende openhuizendag over toekomstgericht bouwen

Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) organiseert op zondag 26 september van 13 tot 18 uur een nieuwe editie van Mijn Thuis Op Maat. Architecten in heel Vlaanderen en Brussel zwaaien die dag exclusief de deuren open van hun knapste woningen. Wie[…]

Ontwerpers voor nieuwe scholen in Leuven bekend

Ontwerpers voor nieuwe scholen in Leuven bekend

Dag van de architectuur zet honderd gebouwen in de kijker

Dag van de architectuur zet honderd gebouwen in de kijker

Architecten gekozen voor Manchester-project in Molenbeek

Architecten gekozen voor Manchester-project in Molenbeek

Meer artikels