Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Sint-Anneke wordt ster van Scheldepark

Sint-Anneke wordt ster van Scheldepark

Het stadsbestuur van Antwerpen keurde het voorontwerp van het masterplan Sint-Anneke goed. Dit plan moet ervoor zorgen dat de toekomstige ontwikkeling van Sint-Anneke vanuit een gemeenschappelijke visie vorm krijgen. In het najaar maakt de stad het definitieve ontwerp op, na inspraakrondes met de eigenaars en de buurt.

Sint-Anneke heeft alle bouwstenen om de 'ster van het Scheldepark' te worden. Het Scheldepark is het natuurgebied rond de bebouwde omgeving van Linkeroever (het Sint-Annabos, Blokkersdijk, Vlietbot, het Rot, omgeving Galgenweel, Scheldeboorden, zone Esmoreit, ...). Door die bouwstenen juist te schikken, te herstellen of te verbeteren, kan het gebied heropleven. Om die taak op een samenhangende manier uit te voeren, maakt de stad een masterplan op voor het gebied. In dat masterplan staat de globale stedenbouwkundige visie uitgeschreven, als kader voor nieuwe ontwikkelingen.

Transformatie

Linkeroever zal in de komende jaren immers een transformatie ondergaan. Er is de verhoging van de dijk, die deel uitmaakt van het Sigmaplan. Er is het ruimtelijk uitvoeringsplan Middenvijver dat het kader ontwikkelt voor het natuurgebied, recreatie en de nieuwe camping.

In het masterplan komt er ruimte om een nieuwe invulling te geven aan camping De Molen. Ook de mogelijkheden voor de horeca in dit gebied kunnen op termijn uitbreiden.

Vier lagen

In het najaar zal de stad het district en de buurt betrekken bij de uitwerking van het masterplan. Het voorontwerp stelt voor om de gewenste ruimtelijk structuur voor Sint-Anneke op te bouwen aan de hand van vier lagen: de landschappelijke basis, het programma, de doorwaadbaarheid en de bouwvelden.

Linkeroever werd gebouwd op opgespoten zandgronden uit de haven. Aan Sint-Anneke verdween die ondergrond echter, doordat de bodem stelselmatig verrijkte. In het nieuwe plan krijgt de typische duinenvegetatie weer een kans, waardoor de oorspronkelijke landschappelijke identiteit van Sint-Anneke opnieuw zichtbaar zal zijn.

Open landschap

Het open landschap is de kwalitatieve basis voor het gebied. Op deze plek is de typische ruimte en rust van Linkeroever tastbaar. In het open landschap bakent het masterplan de horecastrip ' dit is de zone tussen de Wandeldijk, Kastanjedreef en Jachthavenweg - en de jachthaven af. Een rup zal de horeca een uitzicht bieden op functionele uitbreidingsmogelijkheden. Ook volgt er op termijn nog een onderzoek voor de jachthaven.

Essentieel is in ieder geval dat die uitbreidingen moeten passen in de eigen, fijnkorrelige identiteit van Sint-Anneke en dat bijkomende functies een meerwaarde moeten bieden voor de directe omgeving. Zo wordt parkeren in het ontspanningsgebied ontraden. Er is immers voldoende ruimte aan de randen van het gebied langs de Gloriantlaan en de Thonetlaan. Mobiliteitstechnisch worden andere vervoersmodi gepromoot (fietsen, wandelen, openbaar vervoer,...).

Gebouwen

De gebouwen, een andere bouwsteen van Sint-Anneke, maken onderdeel uit van een open, doorwaadbaar en levendig landschap. Het masterplan wil het contact tussen de gebouwen en de omgeving versterken. De losse eindjes van de paden, zoals aan de jachthaven, worden met elkaar verbonden, zodat er een ononderbroken wandelnetwerk ontstaat.

Het masterplan wil het afbakenen van volledige percelen beperken. Kleine private ruimtes kunnen worden afgeschermd, maar hagen en afrasteringen rond volledige percelen worden zoveel mogelijk vermeden, ook in het geval van terrassen. De omheining van zwembad De Molen is hierbij een bijzonder aandachtspunt. Het beperken van omheiningen op perceelniveau zal de relatie tussen Linkeroever en de Schelde versterken. Aan de panoramapunten in de Scheldebocht en op de kop van de Gloriantlaan kunnen wandelaars halt houden en genieten van het prachtige uitzicht op de haven en de stad.

Vakantiearchitectuur

Een aantrekkelijke omgeving lokt het hele jaar door bezoekers. Het historisch gegroeide beeld van 'vakantiearchitectuur' is kenmerkend voor Sint-Anneke. Het masterplan wil dit karakter versterken door voor nieuwe toevoegingen een hedendaagse, kwalitatieve paviljoenarchitectuur voorop te stellen. Daarbij kiest men voor kleinere gebouwen, die onderdeel uitmaken van het open landschap.

De aantrekkingskracht van Sint-Anneke zal nog stijgen door een betere bereikbaarheid. Behalve de voetgangerstunnel moet in de toekomst een bovengrondse verbinding zorgen voor een grotere betrokkenheid van Sint-Anneke bij het stadscentrum. Welke vorm die zal aannemen, maakt onderwerp uit van verder onderzoek.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

In gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren, voerde PricewaterhouseCoopers (PWC) een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en[…]

27/05/2022 | ElektriciteitActueel
Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette