Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Sint-Anneke snakt naar oude glorie

Gerelateerde onderwerpen :

,
Sint-Anneke snakt naar oude glorie

Het Antwerpse stadsbestuur wil dat Sint-Anneke opnieuw uitgroeit tot een bekende, drukbezochte en bereikbare trekpleister. Het rup zal daarom een aantal belangrijke principes moeten respecteren.

De stad Antwerpen wil van Sint-Anneke Plage opnieuw de hotspot van weleer maken. Om dat te realiseren werd een masterplan opgemaakt dat nu vertaald kan worden naar een ruimtelijk uitvoeringsplan. Dat rup zal wellicht pas in 2018 klaar zijn.

Het masterplan voor Sint-Anneke Plage houdt rekening met de resultaten van de enquête die de stad organiseerde en waaraan 1.800 mensen deelnamen. Uit die enquête blijkt dat Sint-Anneke Plage voor velen een plek is die nostalgische herinneringen oproept. Daarnaast straalt de plaats voor veel respondenten rust en ontspanning uit. Een grote groep mensen hecht ook veel waarde aan het authentieke karakter. Zeven op de tien deelnemers vindt dat Sint-Anneke Plage meer gepromoot mag worden als ontspanningsplek.

Het Antwerpse stadsbestuur wil dat Sint-Anneke opnieuw uitgroeit tot een bekende, drukbezochte en bereikbare trekpleister. Het rup zal daarom een aantal belangrijke principes moeten respecteren. De visie uit het masterplan Sint-Anneke Plage kan samengevat worden in volgende zeven principes.

1. Rivierduinenlandschap als kwalitatieve drager

In het kader van het Sigmaplan wordt een aanpassing van de waterkering gepland. Deze werken zijn een uitgelezen kans om niet alleen de bescherming tegen overstromingen te verbeteren, maar ook om het oorspronkelijke rivierduinenlandschap te herstellen. Door de zanderige ondergrond weer naar de oppervlakte te brengen, krijgt Sint-Anneke Plage een nieuwe identiteit. De aanwezige fauna en flora zullen zo geleidelijk aan veranderen naar soorten die passen bij de ondergrond. Er ontstaat een eenvormig beeld dat past in de groene omgeving van Linkeroever. De dijk aan de Wandeldijk wordt een duin die aansluit op de strandzone. Van hieruit kan men de Schelde beleven.

2. Een open en continu park

Sint-Anneke Plage wordt een open en doorwaadbaar park met zo weinig mogelijk omheiningen en zo veel mogelijk wandel- en fietspaden die alle trekpleisters verbinden. Op drie plaatsen komen er hoofdtoegangen: twee in het verlengde van de Gloriantlaan en de Charles De Costerlaan, en een derde centraal in het gebied. Zo ontstaat een rechtstreekse verbinding tussen de Thonetlaan en de aanlegsteiger op de Schelde, waar in de toekomst een halte voor een waterbus kan komen.

3. Twee ontwikkelingszones brengen de Plage tot leven

Twee nieuwe ontwikkelingszones brengen Sint-Anneke Plage tot leven, ook ’s avonds en in de winter. Ze worden ingeplant aan de huidige camping De Molen en de bestaande horeca en ten westen van de Gloriantlaan. Een concrete invulling is er nog niet.

In de Scheldebocht droomt de stad van een nieuw zwembad, met binnen- en buitenbad. Afhankelijk van het uiteindelijke ontwerp vervangt dit zwembad het huidige zwembad De Molen of wordt De Molen uitgebreid.

Voorts moeten nieuwe invullingen passen in het recreatieve karakter van het gebied, beschikken over architecturale kwaliteit, de relaties tussen de verschillende parkonderdelen versterken en landschappelijk ingepast zijn.

4. De jachthaven als onderdeel van het park

De jachthaven maakt deel uit van het park en moet meer beleefbaar worden. Een nieuwe steiger of verschillende aanmeerboeien zullen de jachthaven doen heropleven en een attractiever Sint-Anneke Plage creëren. De zone van het miniatuurdok kan toegevoegd worden aan de jachthaven. Voor de miniatuurclub wordt dan een nieuwe locatie (buiten het park) gezocht.

5. De horeca, het kloppende hart

Horecazaken komen als paviljoenen in het open landschap te staan; zonder achterkanten, zowel gericht naar de dijk en de Schelde als naar de Robinsontuin. Bestaande gebouwen worden in ere hersteld en brengen zo de nostalgie weer tot leven. Nieuwe gebouwen dragen dankzij hun architectuur bij tot het vakantiegevoel aan de Plage. Behalve cafés en restaurants komen er ook kleinschalige verblijfsaccommodaties.

6. Recreatie troef

Alle ingrepen in het gebied dragen bij tot een attractieve, levendige en speelse omgeving. De stad neemt recreatie als uitgangspunt bij alle toekomstige vernieuwingen. Bovendien moedigt ze ook private initiatieven aan om daar zoveel mogelijk op in te spelen.

7. Sint-Anneke Plage, vlakbij

Sint-Anneke Plage is er voor de recreant. Verkeer wordt daarom zoveel mogelijk uit het gebied geweerd. Laden en lossen voor horecazaken blijft mogelijk, maar parkeren kan enkel nog aan de rand van het gebied.

De bereikbaarheid met andere vervoersmiddelen moet verbeteren. Zo kan de bus een belangrijke rol spelen door, in tegenstelling tot vandaag, ook in de winter tot aan de halte ‘Plage’ te rijden. De stad blijft ook dromen van een verbinding over het water, van Sint-Anneke Plage naar het centrum van de stad.

Onderzoek moet uitwijzen of een verbinding per boot, bijvoorbeeld de Waterbus, of via een brug tot de mogelijkheden behoort. Dat zou ook de bereikbaarheid per fiets en te voet ten goede komen. De bereikbaarheid van Sint-Anneke Plage wordt uitgewerkt in een mobiliteitsonderzoek in het kader van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

 

 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Voorontwerp heraanleg Stadspark Antwerpen goedgekeurd

Voorontwerp heraanleg Stadspark Antwerpen goedgekeurd

Het district en de stad Antwerpen zullen de komende jaren het Stadspark terug opwaarderen naar zijn oorspronkelijke landschapsstijl, rekening houdend met de hedendaagse noden. Zopas werd hiervoor het voorontwerp goedgekeurd dat tot stand kwam na[…]

Bouw nieuw VRT-complex start in november

Bouw nieuw VRT-complex start in november

Nieuwe campus KU Leuven in Pachecogebouw aan Brusselse Kruidtuin

Nieuwe campus KU Leuven in Pachecogebouw aan Brusselse Kruidtuin

Nieuw datacenter voor Green Energy Park in Zellik

Nieuw datacenter voor Green Energy Park in Zellik

Meer artikels