Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Sijsele bouwt aan wijk van de toekomst

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Sijsele bouwt aan wijk van de toekomst

Foto’s: Ann Soulliaert – Stad Damme – WVI

Het Nederlandse team LINT landscape architecture (Utrecht/Middelburg) en Ziegler | Branderhorst (Rotterdam) heeft de WinVorm-wedstrijd gewonnen die de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) samen met de stad Damme uitschreef voor de reconversie van het 18,8 ha grote kazerneterrein Sergeant Baron Gillès de Pélichy in Sijsele. De voormalige militaire basis moet uitgroeien tot een verrassende nieuwe wijk die wonen, werken en zich ontspannen combineert.

De stad Damme en de WVI werken hiervoor samen aan een ruimtelijk uitvoeringsplan (rup) waarbij de huidige bestemming van de kazerne als militair gebied wordt omgezet naar een bestemming voor bedrijvigheid, wonen of recreatie. Het ontwikkelingsperspectief Kwartier 51 bevat voorstellen voor nieuwe woon- en werkclusters door de transformatie van de bestaande gebouwen en enkele nieuwe woonblokken, gegroepeerd rond een park met publieke functies waar recreatieve routes en programma’s een plaatsje vinden. Nieuwe toegangen en (fiets)routes verbinden het terrein met het dorp en de landgoederenzones in de omgeving.

“De nadruk ligt op creatief ondernemen, toekomstgericht wonen en zich ontspannen; er zijn ideeën voor vernieuwende horecaconcepten, jeugdlogies, sport en ruimte voor het verenigingsleven, … Dit moet de ’wijk van de toekomst’ worden, met intelligent ruimtegebruik, slimme energie en een doordachte mobiliteit, waarbij wonen, werken en zich ontspannen op een toekomstgerichte manier gebeuren”, licht burgemeester Joachim Coens toe.

Om een ontwerper aan te stellen koos WVI samen met de stad Damme voor de ‘Oproep WinVorm’: een selectieprocedure die gebaseerd is op het principe van een architectuurwedstrijd. Uit een algemene oproep naar architecten en studiebureaus seelcteerde de jury (bestaande uit vertegenwoordigers van de stad Damme, WVI, de provincie West-Vlaanderen, de Kwaliteitskamer WinVorm en een externe deskundige) drie kandidaten. Dat waren NEXT architects, Schenk Hattori AA en LINT landscape architecture | Ziegler Branderhorst. Dit laatste team wist de jury het sterkst te overtuigen met zijn creatieve, frisse concepten en ideeën met toekomstvisie. De laureaat krijgt nu ongeveer een jaar de tijd om het plan vorm te geven, waarbij rekening wordt gehouden met de wensen en verlangens van de burgers.

De voormalige kazerne langs de Dorpsstraat in Sijsele heeft een rijke geschiedenis. In 1951 werden de terreinen van de Hofbouwmaatschappij Flandria ingenomen door het Kwartier Sergeant Baron Gillès de Pélichy. Eind 2010 sloot de kazerne definitief haar deuren. Het domein werd later benut als bivakterrein voor jeugdbewegingen. Van september 2015 tot 2016 werd de voormalige kazerne omgebouwd tot een noodkamp voor vluchtelingen.

www.wijkvandetoekomstsijsele.be

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Marie Thumas-site aan Leuvense Vaart krijgt nieuwe bestemming

Marie Thumas-site aan Leuvense Vaart krijgt nieuwe bestemming

De toekomst van de 32.000 m² grote Marie Thumas-site aan de Vaart in de Leuvense deelgemeente Wilsele wordt concreter. De oude conservenfabriek wordt grotendeels gerenoveerd en krijgt binnenin een volledig nieuwe indeling met plaats voor[…]

Evolutie bouwvergunningen eerste zes maanden van 2021

Evolutie bouwvergunningen eerste zes maanden van 2021

Eerste steen gelegd voor renovatie en uitbreiding Anderlechtse school

Eerste steen gelegd voor renovatie en uitbreiding Anderlechtse school

Omgevingsvergunning voor Broeklin blijft overeind

Omgevingsvergunning voor Broeklin blijft overeind

Meer artikels