Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Sigma beleeft uiteenlopende evolutie

Sigma beleeft uiteenlopende evolutie

In ons nummer van 6 februari 2015 (blz. 31) maakte Dries Van Haut, voorzitter van Sigma (federatie van de invoerders en algemene vertegenwoordigers gespecialiseerd in materieel voor burgerlijke bouwkunde, bouw en goederenbehandeling), een eerste balans op van het voorbije jaar en de vooruitzichten voor 2015. In dit artikel gaan wij hier even dieper op in.

In 2014 kenden de bouwmachines en heftrucks een wisselend succes. De verkoop van machines van meer dan 8 ton voor bouw en burgerlijke bouwkunde steeg met zo'n 10%, die van de machines van minder dan 8 ton met ongeveer 8%. Die stijging is volledig voor rekening van de kleine wielladers, waarvan het nog steeds moeilijk na te gaan is of ze in de bouw of de landbouw worden ingezet.

Voorzichtigheid is dus geboden, in afwachting van de publicatie van de definitieve cijfers in juni. De minigravers vallen bijvoorbeeld met 2,5% terug ten opzichte van 2013 en het kleine materieel, zoals trilplaten en stampers, zakt met 5%. Na de goede resultaten van 2012 registreert Sigma dus voor het tweede jaar op rij een dalende trend.

Volgens Van Haut begint zich nog een andere trend af te tekenen, namelijk het groeiende aandeel van verhuurders in het aantal geleverde machines. Dat verklaart wellicht de grote schommelingen in bepaalde machinecategorieën omwille van diverse grote bestellingen.

In de subsectie generatoren bemerken we dan weer een beduidende terugval van productiegeneratoren. Daartoe behoren bijvoorbeeld ook bouwgeneratoren. Stroomaggregaten met klein vermogen gaan er daarentegen wel flink op vooruit, net zoals noodaggregaten. Hier zorgt de dreiging van een black-out voor een boost in de verkoop, wat vooral merkbaar was tijdens het jongste kwartaal. Er is zelfs sprake van een stijging op jaarbasis met 50% ten opzichte van 2013.

2014 is overigens een goed jaar gebleken voor invoerders van heftrucks. Daar hebben de voorladers in ruime mate toe bijgedragen. Maar ook elektrische heftrucks stijgen met 18% en over heel 2014 wordt gerekend op een verkoop van zo'n 8.800 eenheden.

In andere domeinen wordt voorts werk gemaakt van het SigmaCert-project en nemen de initiatieven toe om de instroom van onderhoudstechnici in ondernemingen van Sigma-leden te vergroten. Dat gebeurt aan de hand van ontmoetingen tussen scholen en bedrijven, stages voor leerlingen én lesgevers.

En voor 2015'

Hier verschilt de situatie eveneens naarmate het gaat om bouwmachines of heftrucks. De vooruitzichten van de eerste zien er niet bepaald rooskleurig uit, vooral dan wat de wegenbouw aangaat, ook al werd in Wallonië een buitengewoon budget vrijgemaakt.

Wat er ook van zij, het is moeilijk om daar trends voor de rest van het jaar uit te distilleren. Factoren als de dalende olieprijzen, de situatie in Rusland, de afnemende Chinese markt, de bedreiging van de sociale vrede, enz. werken allemaal een klimaat van onzekerheid in de hand.

Waagt de Sigma-voorzitter zich toch aan een pronostiek, dan houdt hij het op een moeilijk jaar 2015 met uitgestelde investeringen omwille van die heersende onzekerheid. Toch blijft de hoop dat die tendens zich tegen het laatste kwartaal zal omkeren, was het maar omdat het lang genoeg geduurd heeft en bepaalde machines aan vervanging toe zullen zijn. Ook de Matexpo'beurs (van 2 tot 6 september in Kortrijk) zou de verkoop een duwtje in de rug moeten geven.

Voor heftrucks daarentegen ogen de vooruitzichten heel wat beter dankzij een stabiele, zelfs licht stijgende markt voor 2015, aansluitend op een goed 2014. Een deel van die groei vloeit evenwel voort uit de toename van het aantal internationale contracten, een trend die zich vermoedelijk zal doorzetten in 2015.

De voortschrijdende automatisering heeft eveneens een impact op de heftruckmarkt, gezien de steeds grotere belangstelling voor halfautomatische of volautomatische heftrucks.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vier strategische projecten voor minder verharding

Vier strategische projecten voor minder verharding

Vlaanderen investeert 1,2 miljoen euro in vier strategische projecten die moeten leiden tot minder verharding, klimaatbestendige steden en een beter toegankelijke natuur in de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen. Voor deze oproep werden zeven[…]

18/08/2022 |
Proeftuin voor sociaal en betaalbaar wonen

Proeftuin voor sociaal en betaalbaar wonen

76 nieuwe appartementen in Aarschot

76 nieuwe appartementen in Aarschot

IoT-oplossing voor efficiëntiewinst van opleggersvloten

IoT-oplossing voor efficiëntiewinst van opleggersvloten