Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Shm start cohousingproject in Wijnegem

Gerelateerde onderwerpen :

,
Shm start cohousingproject in Wijnegem

Voorzitter Dirk de Kort van shm De Ideale Woning ondertekende samen met de kandidaat-bewoners het engagementscharter voor het cohousingproject in Wijnegem. (foto: De Ideale Woning/Leon Nolis)

© LEONNOLIS

Op de site van De Werve Hoef in Wijnegem realiseert de sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning in 2021 een cohousingproject voor 25 tot 30 gezinnen en alleenstaanden. Daarvoor hebben zich reeds dertien kandidaten gemeld. Sinds januari komen de kandidaat-bewoners geregeld samen om het cohousingproject voor te bereiden. Zopas ondertekenden de toekomstige bewoners samen met De Ideale Woning het engagementscharter. Dat is meteen ook de officiële start van het cohousingproject. Namens De Ideale Woning ondertekende voorzitter Dirk de Kort mee het charter.

Op de site De Werve Hoef in Wijnegem worden in verschillende fasen een 320-tal sociale en bescheiden woningen gerealiseerd. Het cohousingproject dat De Ideale Woning daar wil realiseren voor 25 tot 30 gezinnen en alleenstaanden is uniek omdat het zich uitsluitend richt op sociale huurders. De sociale huisvestingsmaatschappij brengt als eerste gemotiveerde gezinnen met een kwetsbare inkomenssituatie bij elkaar die zich engageren om voortaan samen te wonen en bepaalde ruimten intensief te delen.

Op het niveau van het project wordt gestreefd naar een relatief hoge dichtheid met een mix van grondgebonden en gestapelde woningen. Die zijn bedoeld voor een diverse groep bewoners. Die hoge dichtheid zorgt voor een minimale terreininname. De private delen van de individuele woningen zullen een eerder beperkte oppervlakte innemen. Dat wordt ruimschoots gecompenseerd door de gemeenschappelijke ruimten een royale oppervlakte te geven.

Afwijkende regelgeving

Het cohousingproject is geselecteerd door de Vlaamse regering om deel te nemen aan de testomgeving voor experimentele woonvormen. Hieraan zijn geen subsidies verbonden, maar geselecteerde projecten mogen wel afwijken van de regelgeving. Bij dit project wordt afgeweken van de minimale oppervlakten van toepassing voor sociale woningbouw. Er wordt ook afgestapt van de volgorde van inschrijving voor een sociale huurwoning met de bedoeling om in de eerste plaats een hechte bewonersgroep te vormen.

Dat streven naar een hechte, stabiele bewonersgroep vertaalt zich zowel in de totstandkoming van het project, de architectuur als in de begeleiding en ondersteuning achteraf. Door van bij de start de bewoners te betrekken, krijgen ze verregaande inspraak in de realisatie van het project. Hier wordt ook de basis gelegd voor het hechte samenwonen. De toekomstige bewoners leren elkaar kennen, leren overleggen en leren in dialoog naar oplossingen zoeken.

Ook op het niveau van de architectuur bepalen de toekomstige bewoners mee welke ruimten worden gedeeld en welke privaat blijven. De Ideale Woning geeft op voorhand wel aan waar de minimumgrens ligt. Minstens worden de elektrische deelwagen, de tuin, het erf, de fietsenstalling, een gemeenschappelijke leefruimte en het wassalon gedeeld. Het collectieve erf waarrond de woningen worden gegroepeerd, is het kloppende hart van de woongroep. Het is de ruimte bij uitstek voor informele ontmoetingen tussen de bewoners en de kinderen kunnen er spelen.

Uitstoot beperken

Het cohousingproject maakt deel uit van een grootschalige nieuwe woonontwikkeling op de site van De Werve Hoef vlakbij het centrum van Wijnegem. Openbaar vervoer en allerlei voorzieningen bevinden zich op wandelafstand, waardoor de CO2-uitstoot voor verplaatsingen beperkt kan blijven. Voor verplaatsingen met de wagen rekent De Ideale Woning op het gebruik van de elektrische deelwagen.

Ook inzake energie (warmte en koeling) streeft de huisvestingsmaatschappij naar een minimale CO2-uitstoot. Samen met de bewoners wordt bekeken wat haalbaar is. De haalbaarheid van warmtepompen en fotovoltaïsche panelen wordt automatisch onderzocht. De Ideale Woning streeft minstens naar ben-woningen (bijna-energieneutrale-woningen). Veel zal afhangen van de bereidheid en de mogelijkheden van de bewoners om zich aan te passen aan de technische aspecten van een moderne hedendaagse woning. De lagere energiekosten werken alvast motiverend.

Mee vormgeven

De voorbereidingen van het cohousingproject gingen in januari van start. Sindsdien komen de kandidaat-bewoners regelmatig samen om hieraan mee te werken. Ze krijgen als het ware carte blanche om het project waar ze later zullen samenwonen zelf mee vorm te geven. Dit gebeurt uiteraard onder begeleiding van De Ideale Woning en enkele experts. De huisvestingsmaatschappij is nog op zoek naar bewoners die bij de cohousinggroep willen aansluiten. Geïnteresseerden kunnen zich melden via cohousing@deidealewoning.be.

“Cohousing is een nieuwe woonvorm. Als voorzitter van De Ideale Woning ben ik tevreden dat sociale huurders mee kunnen bepalen hoe hun eigen woning met gemeenschappelijke ruimten er zal uitzien. We beschouwen dit project als een eerste experiment om van het eerder beperkte woonaanbod stilaan te evolueren naar een meer verscheiden aanbod. Dit is niet enkel de ambitie van De Ideale Woning, maar van alle sociale huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen. Met dit project beogen we een maatschappelijke meerwaarde in verschillende lagen. Zo tracht De Ideale Woning invulling te geven aan het begrip duurzaam wonen”, benadrukt voorzitter Dirk de Kort.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Oudenaarde bouwt nieuwe woonwijk

Oudenaarde bouwt nieuwe woonwijk

Op het terrein van de voormalige Saffre Frère-fabriek in Oudenaarde hebben burgemeester Marnic De Meulemeester en projectontwikkelaar Revive de symbolische eerste steen gelegd van de nieuwe Saffrou-wijk. Hier worden 265 woningen, een[…]

26/10/2020 | nieuwbouwstadsvernieuwing
Reconversie vervuilde bedrijfssite Bottelare kan starten

Reconversie vervuilde bedrijfssite Bottelare kan starten

Cactus Muziekcentrum krijgt nieuwbouw

Cactus Muziekcentrum krijgt nieuwbouw

Studenten gebruiken toekomstige huisvesting voor opleiding

Studenten gebruiken toekomstige huisvesting voor opleiding

Meer artikels