Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Shm's Vlaamse Ardennen en De Nieuwe Haard fusioneren

Shm's Vlaamse Ardennen en De Nieuwe Haard fusioneren

(c) shm Vlaamse Ardennen

© christophe.tkindt@gmail.com

De sociale huisvestingsmaatschappijen Vlaamse Ardennen uit Oudenaarde en De Nieuwe Haard uit Ronse gaan fusioneren tot één woonactor, de sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen.
Op 24 juni keurden beide raden van bestuur het fusievoorstel goed. “De Vlaamse overheid legt de sociale huisvestingsmaatschappijen een aantal minimumvereisten op, zoals een schaalgrootte van minstens 1.000 sociale huurwoningen in beheer hebben. De Nieuwe Haard beschikt over 676 woongelegenheden en beantwoordt niet aan deze vereiste. Daarnaast staat een nieuwe wijziging aan de regelgeving op stapel, waarbij er in de toekomst nog slechts één woonactor per gemeente zal kunnen actief zijn. Het werkingsgebied van De Nieuwe Haard valt volledig binnen het werkingsgebied van shm Vlaamse Ardennen. Een fusie tussen beide vennootschappen is dan ook aangewezen”, stelt voorzitter Luc Dupont van De Nieuwe Haard.
 
“Met deze schaalvergroting zet de shm Vlaamse Ardennen voort in op haar strategie om dé referentiepartner voor wonen in de regio te zijn. Het samenbrengen van expertise zorgt voor een professionele en klantvriendelijke dienstverlening, dichtbij de burger. Bovendien beschikt de fusiemaatschappij over de deskundigheid om een actieve woonpartner te zijn voor de lokale besturen, maar eveneens voor private actoren en zorg- en welzijnsvoorzieningen. We willen op een actieve manier het woonbeleid voor de regio mee vorm geven”, vult voorzitter Stefaan Vercamer van shm Vlaamse Ardennen aan.
 
“De fusievennootschap zal actief zijn in 14 gemeenten en ruim 2.000 sociale huurentiteiten beheren. Behalve op sociale huur wordt ingezet op de realisatie van sociale koopwoningen en het verschaffen van sociale leningen. Ook in de toekomst zal blijvend geïnvesteerd worden in betaalbaar en kwaliteitsvol wonen. Zo staan ongeveer 350 nieuwe huurentiteiten en 115 koopwoningen op stapel. Hierbij creëren we een aanbod voor verschillende gezinstypes en zetten we eveneens in op wonen voor ouderen en personen met een beperking”, vertelt directeur Jeanique Van Den Heede van shm Vlaamse Ardennen.

“Het grootschalige renovatieprogramma van het patrimonium van De Nieuwe Haard dat op stapel staat, gaat onverminderd door”, vult Peter Lepez, directeur De Nieuwe Haard, aan.
 
De fusievennootschap SHM Vlaamse Ardennen gaat aan de slag met 21 personeelsleden. Kandidaten, huurders, kopers en ontleners zullen terecht kunnen op de maatschappelijke zetel in Oudenaarde en op het kantoor in Ronse.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Heylen Vastgoed breidt uit naar Oost-Vlaanderen

Heylen Vastgoed breidt uit naar Oost-Vlaanderen

Heylen Vastgoed opent binnenkort haar eerste vestiging op Oost-Vlaamse bodem. Begin mei neemt de Antwerpse vastgoedmakelaar, onder leiding van Johan Heylen en Cedric Vanhencxthoven, haar intrek aan de Prinses Josephine Charlottelaan in[…]

Groen licht voor fietssnelweg F423 tussen Kaprijke en Assenede

Groen licht voor fietssnelweg F423 tussen Kaprijke en Assenede

Projectoproepen circulaire economie van Oost-Vlaanderen

Projectoproepen circulaire economie van Oost-Vlaanderen

Kasteel van Bladelin in Middelburg wordt provinciale erfgoedsite

Kasteel van Bladelin in Middelburg wordt provinciale erfgoedsite

Meer artikels