Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Shm’s kiezen steeds vaker voor ingrijpende energetische renovaties

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Shm’s kiezen steeds vaker voor ingrijpende energetische renovaties

Om Vlaamse sociale husvestingsmaatschappijen te stimuleren om hun sociale woningen te renoveren kunnen zij middelen vragen uit het Vlaams Klimaatfonds (VFK) en premies voor Rationeel Energiegebruik (REG). De voorbije jaren deed zich een verschuiving voor van aanvragen van losse, kleinere maatregelen (gefinancierd met REG-middelen) naar diepgaande renovaties of zelfs vervangingsbouw (gefinancierd door het Vlaams Klimaatfonds). Dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Valerie Taeldeman (CD&V) opvroeg bij Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA). Taeldeman pleit voor een bredere inzetting van de middelen.

Volgens de cijfers van minister Homans werden  vorig jaar 313 van de 346 ingediende dossiers aanvaard, goed voor een totale investering van 21,6 miljoen € in de energetische opwaardering van het verouderde sociaal patrimonium.

Er zijn echter wel verschillen tussen de provincies. In Antwerpen wordt bijvoorbeeld vooral gebruikgemaakt van VFK-middelen, terwijl de REG-premies onderbenut blijven. Er vinden dus meer grondige renovaties plaats dan kleine, losse ingrepen wat wellicht te verklaren is door het type projecten dat stedelijke huisvestingsmaatschappijen opzetten.

Limburg investeert stevig waardoor de middelen uit zowel het VKF als het REG-budget ontoereikend zijn. Het grootste REG-budget wordt aangesproken door Oost- en West-Vlaanderen. Zij benutten de middelen uit het VKF aanvankelijk ondermaats, maar intussen ligt het saldo in lijn met de voorziene provinciale budgetten. In Vlaams-Brabant, tot slot, ligt het aantal aanvragen en het totaal geïnvesteerde bedrag significant lager dan de andere provincies.

“Aanvankelijk bleef het aantal aanvragen ondermaats. Op mijn aandringen werden de voorwaarden versoepeld en werd de maatregel uitgebreid. We zien dat dit resultaat heeft, want het aantal renovatiepremies voor sociale huisvestingsmaatschappijen kende intussen een sterke groei. Vorig jaar werden zo afgerond  9.000 sociale woningen gerenoveerd in Vlaanderen. We moeten dit blijven ondersteunen om alle sociale woningen klaar te maken voor de toekomst”, besluit Taeldeman.
Duurzame en sociale woonprojecten
Bij de goedkeuring van het Vlaamse Klimaatbeleidsplan 2013-2020 werd bepaald dat een belangrijk deel van de middelen uit het Klimaatfonds moet ingezet worden voor de financiering van grondige renovaties van het verouderde sociaal patrimonium. In 2013 werd daarvoor een budget uitgetrokken van 7,8 miljoen €. Voor de periode 2016-2019 werd jaarlijks 20 miljoen € voorzien om bijkomend te investeren.

In 2019 zullen sociale huisvestingsmaatschappijen ook een beroep kunnen doen op premies voor zonnepanelen en warmtepompboilers, maar Taeldeman wil nog een stap verder gaan: “De middelen uit het Vlaamse Klimaatfonds moeten breder ingezet worden zodat sociale woonprojecten omgebogen kunnen worden tot duurzame en sociale woonwijken. Concreet denk ik aan investeringen in deelwagens, deelfietsen, zonnepanelen, overschakelen naar led-straatverlichting in de wijk, etc. Zo wordt niet alleen de sociale woning verbeterd, maar ook de volledige omgeving”, stelt de volksvertegenwoordiger.

“Het is belangrijk dat we sociale huisvestingsmaatschappijen blijven stimuleren en financieel blijven ondersteunen om hun verouderde patrimonium op te waarderen. Daar zal op termijn iedereen baat bij hebben”, besluit Taeldeman.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Managementwissel aan top van Century 21 Benelux

Managementwissel aan top van Century 21 Benelux

Vastgoedspeler Century 21 Benelux krijgt niet alleen een nieuwe CEO, maar ook nieuwe directeurs voor verkoop en marketing. Olivier Laporta wordt CEO en Zaïna Risaci marketingdirecteur. Pieter Allegaert, die bijna 20 jaar ervaring heeft in[…]

Van Mol wordt co-CEO van Steenoven

Van Mol wordt co-CEO van Steenoven

Dewaele Vastgoedgroep en Troostwijk gaan samen vastgoed verkopen

Dewaele Vastgoedgroep en Troostwijk gaan samen vastgoed verkopen

Bouwexperts zien vijf trends voor 2022

Bouwexperts zien vijf trends voor 2022

Meer artikels