Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Shm's besparen op verzekerings­polissen door groepsaankoop

22 Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen (shm's), die samen meer dan 45.000 sociale huurwoningen beheren of bijna één derde van het volledige patrimonium sociale woningen, hebben een groepsaankoop voor verschillende verzekeringspolissen afgerond. Vijf percelen werden aanbesteed: patrimonium, arbeidsongevallen, aansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid en vloot. Het resultaat: een jaarlijkse besparing van bijna 52%, goed voor een bedrag van 1.265.830 '.

'De groepsaankoop verzekeringen werd dit jaar voor een eerste maal georganiseerd', zegt directeur Björn Mallants van de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH) die de groepsaankoop samen met enkele shm's mee coördineerde. 'Voor energie hebben we dit jaar reeds een derde keer een groepsaankoop georganiseerd, waaraan bijna de helft van de shm's deelnam (43), samen goed voor bijna twee derde van de sociale huurwoningen. De besparing is voor beide groepsaankopen groot', stelt Mallants.

Kerntaken

De aanpak om samen aankopen te doen, werpt duidelijk zijn vruchten af. De sector bekijkt dan ook andere mogelijkheden om door samen te werken kosten te kunnen besparen. De 'winst' vertaalt zich onmiddellijk in meer middelen voor de kerntaak van de sector, sociale woningen realiseren en beheren. 'Uiteindelijk is elke euro die we niet moeten uitgeven aan energie of verzekeringen een euro die we kunnen besteden aan meer en nog betere sociale woning en extra dienstverlening voor onze huurders', weet Mallants.

Huurdersvoordeel

De sociale huurders hebben indirect voordeel van deze groepsaankopen, omdat de vrijgekomen middelen aan andere taken kunnen besteed worden, maar ook direct doen zij profijt, omdat via de huurlasten een deel van de verzekeringen en energiekosten wordt doorgerekend aan de huurder. 'De groepsaankoop zorgt voor minder uitgaven voor zowel de huurder als de verhuurder. Deze ingeslagen weg zullen we zeker aanhouden. Het enthousiasme in de sector is groot. Elke week worden hierover nieuwe voorstellen gedaan', zegt Mallants.

Het enthousiasme in de sector is groot. Elke week worden hierover nieuwe voorstellen gedaan'.

Responsabiliseren

De Visitatieraad Sociaal Wonen heeft het belang van deze initiatieven onderstreept. Hun 'Beste Praktijkenprijs 2015' werd uitgereikt aan o.m. Woonhaven Antwerpen voor de trekkersrol die ze opnamen in de eerste groepsaankoop voor energie. Ook de Vlaamse administratie, de minister van Wonen en het Vlaamse parlement hebben meermaals aandacht besteed aan deze initiatieven. 'Sinds 2006 is onze sector 'geresponsabiliseerd'. We bewijzen hiermee dat we die verantwoordelijkheid opnemen, in het belang van huurder, verhuurder en samenleving. We vragen dan ook ruimte om verder te groeien, want gras groeit niet door er aan te trekken', besluit Mallants.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Toerisme Vlaanderen lanceert in augustus 2023 de evenementenreeks Stories Unfold, die vanaf dan om de twee jaar en op vijf verschillende locaties (inter)nationale (media)aandacht wil genereren voor de Vlaamse kastelen en tuinen. Voor de eerste[…]

12/08/2022 | Ontwerp
Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Zeer hoge temperaturen tasten productiviteit bouw ernstig aan

Zeer hoge temperaturen tasten productiviteit bouw ernstig aan

Elia breekt 95 hoogspanningsmasten af

Elia breekt 95 hoogspanningsmasten af