Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

SERV wil nieuwe programmatieprocedures voor duaal leren

Gerelateerde onderwerpen :

,
SERV wil nieuwe programmatieprocedures voor duaal leren

© www.industrieblick.net

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) geeft bijna alle programmatieaanvragen duaal leren voor het schooljaar 2022-2023 een positief advies (secundair onderwijs: 93% - buitengewoon secundair onderwijs: 100%).

Het valt echter op dat de programmatieaanvragen vooral bedoeld zijn voor +18-jarigen in de arbeidsmarktfinaliteit. De SERV ziet liever een grotere en meer diverse spreiding van de duale trajecten over de verschillende opleidingsvormen heen.


Nu zijn er slechts een zeer beperkt aantal aanvragen (7 op 313) voor duale opleidingen in de dubbele finaliteit in het technisch secundair onderwijs.


Om deze verwachting waar te maken vindt de SERV dat de programmatieprocedures anders moeten. Dat betekent minder administratieve rompslomp en een procedure die een divers, aantrekkelijk en arbeidsmarktgericht aanbod duaal leren stimuleert. Onderzocht moet worden of dit via gedragen proeftuinen kan.


Tot slot peilde de SERV bij de sectoren voor welke opleidingen zeker een bijkomend duaal opleidingsaanbod nodig is. Zo geven onder andere de sectoren bouw, elektriciteit, hout, textiel en lokale besturen aan welke opleidingen in welke regio’s succesvol zijn en goede tewerkstellingskansen bieden na de opleiding.


Dat kan onderwijsinstellingen inspireren voor toekomstig aanbod, niet enkel in het secundair, maar ook in het volwassenenonderwijs.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Meer jobs voor Oekraïners in de bouw mogelijk

Meer jobs voor Oekraïners in de bouw mogelijk

Van de ongeveer 600 Oekraïners die tot zich tot nu toe bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) hebben geregistreerd voor een job, hebben amper een dertigtal intussen een job gevonden. De Vlaamse Confederatie[…]

09/05/2022 | ActueelOekraïne
Hoge grondstofprijzen en langere leveringstermijnen remmen bouwsector af

Hoge grondstofprijzen en langere leveringstermijnen remmen bouwsector af

Energetische renovatie van erfgoedgebouwen

Energetische renovatie van erfgoedgebouwen

Campagne doet jongeren kiezen voor de elektrotechnische sector

Campagne doet jongeren kiezen voor de elektrotechnische sector

Meer artikels