Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Sensoren controleren parkeergedrag

Sensoren controleren parkeergedrag

De komende maanden worden het wegdek en de riolering van de Parkstraat in Leuven vernieuwd. De werkzaamheden zullen binnenkort beginnen. Zodra de heraanleg voltooid is, zullen op de hoek van de Parkstraat met de Constantin Meunierstraat een aantal ‘Shop & Go’-parkeerplaatsen worden geïnstalleerd. Dit is een Leuvense primeur die al eerder met succes werd geïntroduceerd in Kortrijk. In de toekomst zullen slimme en draadloze sensoren steeds vaker het parkeergedrag en de verkeerstrafriek in stadscentra in kaart brengen.

Wie snel even naar de bakker of de beenhouwer wil, een koffietje wil drinken of gauw de krant wil kopen, kan op zo'n ‘Shop & Go’-parking met een gerust hart een half uur gratis parkeren. De bestuurder hoeft zelfs geen ticket aan de voorruit van de wagen te leggen. Dankzij draadloze sensoren in de grond weet het centrale computersysteem hoe lang een auto er staat. Het systeem maakt parkeertickets overbodig.

Indien de test in de Parkstraat meevalt, is de kans groot dat het systeem wordt uitgebreid naar andere Leuvense wijken die daarvoor geschikt zijn. ‘Shop & Go’-parkings bestaan al langer in het Verenigd Koninkrijk en in Nederland. In ons land pakte Kortrijk er reeds twee jaar geleden mee uit. De test van het systeem was een succes en kreeg lof van zowel de plaatselijke handelaars als bezoekers. Kortrijk besliste daarom om de kortparkeerzones uit te breiden naar het gehele stadscentrum. In het kader van het project 'Smart Cities' won de stad met dit project de Smart City Award van technologiefederatie Agoria en Belfius Bank.

In Kortrijk liggen de ‘Shop & Go’-zones vlakbij de winkels. Het project maakt deel uit van het nieuwe parkeerbeleid in de stad en biedt bezoekers de mogelijkheid te parkeren dicht bij een winkel of horecagelegenheid. Ook laden en lossen is toegestaan op deze plaatsen. Voor deze oplossing is gekozen om het ondoelmatige gebruik van laad- en loszones, vooral op piekmomenten, terug te dringen en in te spelen op de groeiende vraag naar ruimte voor kortparkeren in de binnenstad.

Het Kortrijkse parkeerbedrijf Parko wilde een hoogwaardige parkeeroplossing die het meervoudige gebruik van kortparkeerzones mogelijk maakt. Als randvoorwaarden voor de juiste oplossing stelde Parko dat gebruikers een hoge mate van comfort moeten ervaren, dat er continu beheer en toezicht kan plaatsvinden en dat de exploitatiekosten minimaal zijn. Een draadloze parkeersensor bleek de ultieme oplossing. Bij het parkeren registreert de parkeersensor, in Kortrijk geleverd door Nedap, de aanwezigheid van een voertuig.

Om misbruik te voorkomen, worden de kortparkeerzones in de gaten gehouden door parkeerwachters. Wanneer een voertuig langer dan dertig minuten geparkeerd staat, worden toezichthouders hierover geïnformeerd. In het bericht staat de precieze plaats vermeld waar een overtreding werd vastgesteld, zodat de parkeerwachter zeer gericht actie kan ondernemen.

30% van het autoverkeer in de stad is afkomstig van mensen die op zoek zijn naar een vrije parkeerplaats. Met gemakkelijk vindbare parkeerplaatsen wordt een stad aantrekkelijker voor inwoners en bezoekers, verminderen de files en uitlaatgassen en worden de straten veiliger. Hoewel in steden de meeste parkeerplekken op straat te vinden zijn zijn er nauwelijks gegevens beschikbaar over het gebruik van deze plaatsen. Met de sensortechnologie wordt dat wel mogelijk.

Steeds meer steden en overheden zijn samen met de industriële sector bezig met de ontwikkeling en uitvoering van programma's om de openbare ruimte slimmer te maken. De parkeergegevens van draadloze sensoren spelen hierin een belangrijke rol. Nedap bouwde de voorbije jaren veel ervaring op met het systeem. Omdat de sensoren volledig draadloos werken, zijn voor de installatie weinig werkzaamheden nodig. Het systeem kan langer dan vijf jaar draaien op gemakkelijk vervangbare batterijen. De sensoren blijven werken in alle weersomstandigheden en zijn bestand tegen de fysieke druk van zware voertuigen. Het autoverkeer genereert bovendien duizenden 'events' in het draadloze netwerk waardoor interessante en nuttige informatie inzake het stadsverkeer beschikbaar komt. Dat kan gaan van een overzicht van de bezettingsgraad van bepaalde parkeerstraten tot het in kaart brengen van de verkeerstrafiek in de verschillende straten of zones van een stad. - EC

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

De stad Antwerpen keurde het definitieve ontwerp goed voor de eerste fase van de publieke ruimte van de Slachthuiswijk. Autoluwe speel-, sport- en ontmoetingsruimtes zullen de nieuwe en bestaande delen van de wijk aan Antwerpen-Dam[…]

872.000 euro voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

872.000 euro voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

Kapitaalsverhoging voor Home Invest Belgium

Kapitaalsverhoging voor Home Invest Belgium

Eerste gebouwen klaar in Businesspark Rameis in Overijse

Eerste gebouwen klaar in Businesspark Rameis in Overijse