Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Selectieleidraad en -bestek voor het aanstellen van een ontwerper

Gerelateerde onderwerpen :

,
Selectieleidraad en -bestek voor het aanstellen van een ontwerper

© ©Drobot Dean - stock.adobe.com

Onder de noemer Architectuur in Competitie vraagt Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) al geruime tijd meer aandacht voor evenwichtige voorwaarden bij wedstrijden en openbare aanbestedingen voor ontwerpers. In samenwerking met mr. Joris Wouters van GSJ Advocaten heeft NAV nu een modelselectieleidraad en -bestek voor het aanstellen van een ontwerper opgesteld. Het bevat ook een sjabloon voor een zo volledig mogelijke projectdefinitie. Opdrachtgevers kunnen er gratis gebruik van maken.

De documenten houden rekening met de tien aanbevelingen van NAV, zoals een tweetrapsprocedure, een correcte vergoeding, evenwichtige gunningscriteria, goed afgebakende inschrijvingen… zoals die opgesomd staan op de website architectuurincompetitie.be. Op dezelfde website kunnen de documenten vrij gedownload worden. Het model gaat uit van een niet-openbare overheidsopdracht en is in overeenstemming met de recente wetgevingen overheidsopdrachten, zowel in Europees als in Belgisch verband. NAV nodigt architecten aan om opdrachtgevers zoveel mogelijk naar deze documenten te verwijzen.

De selectieleidraad biedt een zo volledig mogelijk framework van onderdelen die ingevuld kunnen worden naargelang de opdracht. Zo voorziet het onder meer een beschrijving van de planning, het budget en de betalingstermijnen. Het document bevat tevens een model voor een zo volledig mogelijke projectdefinitie: wat moet inbegrepen zijn in de opdracht, wat is de doelstelling, welke stedenbouwkundige, juridische en eigendomsinformatie is er beschikbaar, wat is het budget en de planning, wie zijn de participanten en wat zijn de verwachtingen en het programma van eisen?

De documenten vormen een leidraad om tot een representatief en sluitend document te komen. Alle clausules dienen afgetoetst te worden met het eigenlijke bouwproject en indien nodig aangevuld, gecorrigeerd of geschrapt te worden.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vijf kandidaten voor ‘Het Schoonste Gebouw’ van Antwerpen

Vijf kandidaten voor ‘Het Schoonste Gebouw’ van Antwerpen

Antwerpen telt prachtige erfgoedparels in publiek en privaat bezit en daarnaast zijn in de stad tal van inspirerende voorbeelden te vinden van restauratie-, renovatie- en herbestemmingsprojecten waarin hedendaagse eisen op een creatieve manier[…]

17/08/2019 | ArchitectenErfgoed
Renson haalt de raamuitbouw uit het verdomhoekje

Renson haalt de raamuitbouw uit het verdomhoekje

Spectaculaire Tintagel-voetgangersbrug geopend

Spectaculaire Tintagel-voetgangersbrug geopend

Gent zoekt studiebureau voor site politie

Gent zoekt studiebureau voor site politie

Meer artikels