Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Sectoraal akkoord 2015-2016 in de bouw

Het sectoraal akkoord bouw 2015-2016 dat de sociale partners in de bouwsector (Confederatie Bouw, Bouwunie, Fema, ACV, ABVV en ACLVB) op donderdag 19 november hebben ondertekend, houdt in dat de loonkosten voor werkgevers slechts zeer beperkt stijgen. Voor bouwvakarbeiders is een geringe loonstijging met 0,5% voorzien en een toekenning van 100 ' via ecocheques of via een ander gelijkwaardig voordeel zoals maaltijdcheques. Hiermee volgt de bouwsector de opgelegde loonnorm volgens de loonnormwet van 28 april 2015, meldt Bouwunie.

'De sociale partners hechten in dit akkoord zeer veel belang aan het voortzetten van de strijd tegen de deloyale concurrentie, vooral vanuit het buitenland, waarmee Vlaamse kmo-bouwbedrijven nog steeds onafgebroken geconfronteerd worden. Ze scharen zich gezamenlijk en unaniem achter het voorstel om bij de regering aan te dringen op een lastenverlaging van 6 ' per gewerkt uur. De sociale partners benadrukken samen dat dit noodzakelijk is om het verlies van arbeidsplaatsen een halt toe te roepen. Ze engageren zich in dit sociaal akkoord opnieuw voor sociale stabiliteit met de clausule sociale vrede', signaleert Bouwunie.

Sociale dumping

'Na maandenlange onderhandelingen en enkele last-minute strubbelingen werden de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de betreffende periode afgesproken. De problematiek van de sociale dumping vormde een belangrijk gespreksthema, samen met het al dan niet organiseren van de sociale verkiezingen 2016 in combinatie met de cao 'syndicale afvaardiging'. Met de federale regering werd een veertigpuntenprogramma tegen sociale dumping afgesproken en ligt de vraag van een lastenverlaging met 6 ' nog op tafel. Voorts werd overeengekomen om in 2016 geen sociale verkiezingen in de bouw te organiseren in ruil voor een nieuwe cao 'syndicale afvaardiging'. Hierdoor worden belangrijke kosten voor de organisatie van dergelijke verkiezingen vermeden', verklaart Fema-bestuurder Marnix Van Hoe.

Hij wijst er tevens op dat de onderhandelaars binnen de door de regering opgelegde loonnorm blijven met de overeenkomst om per 1 januari 2016 een minimale bruto loonopslag van 0,5% toe te kennen, samen met ecocheques ter waarde van 100 ' per jaar of een ander gelijkwaardig voordeel zoals maaltijdcheques.

'Er wordt ook sterk ingezet op de synergie van de sociale fondsen inzake veiligheid en opleiding in de bouw. Beide thema's vormen voor alle sociale partners een belangrijk element om de bouw een positiever imago te geven in de maatschappij. Fema heeft ook aangedrongen op een erkenning van de specifieke logistieke functie van bouwhandelaars, die zich duidelijk onderscheidt van die van aannemers. Een werkgroep zal een inventaris maken van alle mogelijke legale statuten en Paritaire Comités die betrokken zijn bij het toeleveren van bouwmaterialen in de brede zin om een 'level playing field' voor de bouwhandel en toelevering te kunnen bekomen. Deze werkgroep moet tegen 31 maart 2016 met resultaten naar buiten komen', deelt Marnix Van Hoe nog mee.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Verlof ... in onze eigen hof

Verlof ... in onze eigen hof

Tijd om uit te rusten! Niks moet, niksen mag! Wij nemen een korte pauze van 19/07 t.e.m. 08/08! Op 09/08 zijn we er weer! Blijf gezond, hou het veilig en vooral: geniet ervan! Team Bouwkroniek  

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen