Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Sector verwacht prijsdaling led-verlichting in 2017

Gerelateerde onderwerpen :

,
Sector verwacht prijsdaling led-verlichting in 2017

In Nederland is het tweede nationale trendrapport over led-verlichting verschenen. Het rapport is een initiatief van Led Expo Benelux en weerspiegelt de verwachtingen, wensen en zorgen vanuit de led-markt. Het document van ongeveer 50 pagina’s biedt tevens inzicht in de trends en ontwikkelingen in de verlichtingsmarkt en bevat interpretaties en aanbevelingen. Het is bestemd voor ondernemingen, belangenorganisaties, ambtenaren, bestuurders en politici die meer willen weten over de evoluties in de verlichtingssector. Voor de samenstelling van het rapport werden 175 producenten, installateurs, lichtontwerpers en eindgebruikers ondervraagd; dertien experts zorgden voor een inhoudelijke bijdrage.

Enkele vaststellingen uit het nieuwe rapport: led-verlichting wordt het meest toegepast in kantoren en openbare verlichting. Andere toepassingen die vaak worden genoemd, zijn boten, lichttorens en musea. Er wordt volgend jaar een brede prijsdaling van led-verlichting verwacht. In driekwart van de installaties wordt gebruik gemaakt van een lichtplan en ‘smart lighting’ wordt de grote trend van de komende vier jaar. De traditionele lichtaanbieders zullen de komende jaren meer moeten inleveren aan led-verlichting. Het grootste deel van de ondervraagde deelnemers verwacht ook dat de productie en/of de assemblage van led-verlichting de komende jaren in de Europese Unie zal gebeuren.

De overgrote meerderheid van de respondenten verwacht dat de omzet in de led-verlichtingsmarkt de komende jaren (sterk) zal stijgen. Bijna 80% van de respondenten zag dat het voorbije jaar al gebeuren. Het grootste deel van de omzet wordt behaald met led-verlichting, de niet-lichtgerelateerde taken en de traditionele verlichting hebben allebei ongeveer een gelijk aandeel in de omzet. Voor de meeste bedrijven (95%) is de eigen (Nederlandse) markt het grootste en belangrijkste werk- en afzetgebied. Bijna 50% is ook actief in België en Duitsland of in de rest van Europa.

70% van de ondervraagden verwacht dat de prijsdaling van led-verlichting zich ook in 2017 voortzet. De lagere prijzen zijn volgens hen een gevolg van betere productietechnieken en de toenemende efficiëntie van de lampen. Er zijn immers minder lampen nodig voor dezelfde lichtoutput. Ook baseren veel respondenten zich op de prijsdaling van de afgelopen jaren en verwachten ze dat deze trend zich zal voortzetten.

Gebruikers houden ook steeds vaker rekening met de kosten van het energieverbruik, terwijl vroeger enkel werd gekeken naar de aanschafkosten. Indien consumenten daar nog meer op gaan letten, zal led-verlichting nog aantrekkelijker worden. Van de 30% van de respondenten die geen prijsdaling verwachten, geven de meesten als reden dat de kwaliteit van led-verlichting belangrijker zal worden en dat deze kwaliteitsverhoging doorgerekend zal  worden in de prijs. Deze laatste groep vermoedt ook dat de prijzen de voorbije jaren al zo sterk gedaald zijn dat de bodem wellicht bereikt is.

Kritische klanten

Klanten worden steeds kritischer en zijn beter op de hoogte van led-verlichting dan een paar jaar geleden. Bijna de helft van de respondenten geeft aan geen verandering in het type klant te verwachten, de andere helft verwacht dit wel. Een veel genoemde reden die hiervoor wordt gegeven, is dat de klant steeds beter geïnformeerd is en zich daarom kritischer opstelt tegenover het product en de kwaliteit ervan. De ondervraagde deelnemers  verwachten ook dat de verkooplijnen korter worden en dat meer direct aan de consument of aan de kleine installateur zal worden verkocht in plaats van aan de grote installatiebedrijven.

Volgens driekwart van de ondervraagden is de kwaliteit van led-verlichting sinds het vorige trendrapport van twee jaar geleden beter of veel beter geworden. Dat is volgens hen voornamelijk te danken aan een verbetering bij de producenten, maar ook aan meer kennis en een kritischere houding van de eindklanten. De kwaliteit van de installaties is volgens tweederde van de respondenten eveneens vooruitgegaan ten opzichte van twee jaar geleden. Ook de kennis omtrent lichtplannen en ontwerpen is toegenomen als gevolg van de opgedane ervaringen in de voorbije twee jaar. De mogelijkheden met nieuwe led-technieken in een lichtplan worden als voornaamste reden genoemd om de kwaliteit hoger te beoordelen. Het grootste gedeelte van de respondenten geeft aan bij in ieder geval driekwart van de installaties gebruik te maken van een lichtplan. Slechts 8% van de respondenten zegt nooit gebruik te maken van een lichtplan. Lichtplannen worden bij de meeste installaties gebruikt.

Productie

Het grootste deel van de deelnemers aan de enquête verwacht dat de productie en de assemblage van led-verlichting de komende jaren zullen worden teruggehaald naar Europa. Als belangrijkste reden wordt de hogere kwaliteitsstandaard genoemd, evenals de kortere leveringstijd en de grotere flexibiliteit die daardoor ontstaat. Voorts verwachten vele respondenten dat de productie in Europa de komende jaren ook financieel steeds aantrekkelijker zal worden, onder meer door de toenemende robotisering, de strengere importregelgeving en milieuheffingen.

De meest genoemde punten waarop men zou moeten letten bij de aanschaf van led-verlichting zijn de kwaliteit, de duurzaamheid van het product en de betrouwbaarheid van de leverancier. Overige opvallende punten die werden vermeld, zijn de lumen/watt-verhouding en de geteste levensduur op lange termijn. Als voornaamste punt van aandacht voor een lichtontwerper wordt de wens van de klant en de lichtbeleving genoemd. Ook de gelijkmatigheid en de lichtkleur zijn vaak genoemde aandachtspunten. Wat opvalt bij de overige aanbevelingen is dat een aantal deelnemers ook milieuvervuiling en schade aan de volksgezondheid vermelden.

Slimme verlichting

‘Smart lighting’ is de meest genoemde technische ontwikkeling, waarvoor vele toepassingen worden verwacht, zowel binnenshuis als op de openbare weg. Overige technische ontwikkelingen die werden genoemd, zijn de verbetering van drivers en daarmee ook de warmteafvoer en de levensduur van de lampen. Ook verbeteringen in lasertechnieken, speciale lenzen en de dimbaarheid werden vermeld. Uit de enquête blijkt voorts dat een derde van de respondenten nog niet vertrouwd is met oled (organic light emitting diode of organische lichtemitterende diode). Van wie deze lichtbron wel kent, verwacht ruim de helft een stijging in het aandeel van oled ten opzichte van led.

Men verwacht ook dat het aantal led-verlichtingsbedrijven en lichtadviseurs zal toenemen, al zijn de meningen hierover iets meer verdeeld. De ondervraagden denken dat de traditionele lichtaanbieders de komende jaren geleidelijk zullen moeten inleveren ten opzichte van led-verlichting.

Een kleine minderheid van de deelnemers vermoedt dat de overheid minder actief zal worden in het stimuleren van de toepassing van led-verlichting. De overheid wordt vooral gezien in de rol van wetgevende en handhavende macht. Veelgenoemde redenen zijn dat de sector volwassen is geworden en geen extra stimulering nodig heeft. De respondenten die wel een grotere of actievere rol van de overheid verwachten, situeren die vooral inzake wetgeving en milieudoelstellingen. Omwille van de voorbeeldfunctie ziet 30% van de ondervraagden de overheid ook als grote afnemer van led-verlichting.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Denys geselecteerd voor Porthosproject in Rotterdam

Denys geselecteerd voor Porthosproject in Rotterdam

De multidisciplinaire bouwgroep Denys uit Wondelgem werd geselecteerd om mee te bouwen aan het Porthosproject, dat door Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en Energiebeheer Nederland werd ontwikkeld om bij te dragen aan het behalen van de[…]

Demir past milieuregels aan om minder werfwater te verspillen

Demir past milieuregels aan om minder werfwater te verspillen

Vlaanderen start sanering van Grote Laak

Vlaanderen start sanering van Grote Laak

Het stikstofarrest van de RvVb: het Vlaamse stikstofbeleid op losse schroeven?

Het stikstofarrest van de RvVb: het Vlaamse stikstofbeleid op losse schroeven?

Meer artikels