Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Schumanplein wordt een stukje groener

Schumanplein wordt een stukje groener

Foto's: COBE

Het Brusselse Gewest heeft zopas de stedenbouwkundige vergunning gevraagd voor de heraanleg van het Schumanplein. Het budget voor dit project bedraagt 7,78 miljoen € zonder btw. Als de vergunning wordt toegekend, kunnen de werkzaamheden starten in de tweede helft van 2020. De komende maanden loopt het openbare onderzoek. Beliris is verantwoordelijk voor de realisatie.

Het Deense architectenbureau Cobe en het Brusselse Brut kwamen in december 2017 als winnaar uit de bus met hun ontwerp om van het Schumanplein een open en stedelijk plein te maken. Na een jaar overleg met de buurtbewoners en verfijnen van het project vraagt het Brusselse Gewest de stedenbouwkundige vergunning. “Het is een ambitieus project zowel vanuit architecturaal oogpunt als in termen van een moderne en duurzame visie op mobiliteit. Met het indienen van de vergunningsaanvraag zetten we een belangrijke stap. Van een eenvoudige rotonde voor auto’s zal Schuman de komende maanden opnieuw een stedelijk plein worden”, zegt de Brusselse minister van Openbare Werken Pascal Smet.Voor de heraanleg van het Schumanplein werd eind december 2015 een internationale wedstrijd uitgeschreven, waar meer dan 20 ontwerpploegen aan deelnamen. Uit vijf finalisten koos de jury onder leiding van de Brusselse Bouwmeester het winnende ontwerp, dat in december 2017 werd aangeduid door de Brusselse regering. Sindsdien hebben de architectenbureaus Cobe en Brut in nauwe samenwerking met Brussel Mobiliteit, Beliris en andere partners hun schetsen in detail uitgewerkt en de plannen verfijnd. Dankzij inspraakmomenten en infovergaderingen komt het project tegemoet aan de verwachtingen en behoeften van de buurtbewoners, handelaars en de instellingen.

Het concept is gebaseerd op concentrische cirkels die terugkomen in het hele ontwerp. De installatie van een majestueus spiegeldak in het midden van het plein en de creatie van een grote centrale en voetgangerszone zijn de belangrijkste elementen van het project. Rond het plein komt een grote voetgangerszone van het Jubelpark tot aan de Wetsbrug. Het verkeer tussen de Kortenberglaan en de Wetstraat blijft behouden. De hele zone zal op een coherente en homogene manier en zo groen mogelijk worden ingericht.

Meer groen

Voor verschillende gebouwen van Europese instellingen in de directe omgeving gelden op het plein strikte veiligheidsnormen. Om de esthetiek van het project te behouden en het plein niet te ontsieren met palen en blokken koos het bureau voor een eenvoudig en coherent ontwerp. De veiligheidsaspecten worden geïntegreerd in het stadsmeubilair en er wordt zoveel mogelijk openbare ruimte vrijgehouden om te wandelen en voor ontmoetingen. Een laag langgerekt muurtje met planten dat als bank gebruikt kan worden, beschermt het noordelijke deel van het plein en past perfect in het project. Aan de Wetsbrug tussen de Commissie en de Raad zullen plantenbakken met bomen het plein omringen.

Ondergrond

Na overleg met de buurtbewoners werd het project herzien om de zone zo groen mogelijk te maken. Omdat ondergronds het metrostation Schuman en de Wettunnel liggen, zijn de mogelijkheden echter beperkt om planten en bomen rechtstreeks in de grond te planten. Behalve de vele bomen aan weerszijden van de Kleine Wetstraat zal het lage langgerekt muurtje over de hele lengte beplant worden. Ook op de buitenkant van het spiegeldak wordt groen geplant.

“De ontwerpers getuigen met dit project van zorgvuldig vakmanschap. Sinds de wedstrijd is het plan verfijnd zonder de oorspronkelijke kracht van het concept te verliezen. De verschillende verkeersmodi verlopen met het juiste comfort en de veiligheidsvoorzieningen zijn discreet geïntegreerd. Het nieuwe Schumanplein zal tegelijk open en herbergzaam zijn”, stelt de Brusselse Bouwmeester Kristian Borret.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Werken aan de Mechelse vesten van start

Werken aan de Mechelse vesten van start

Deze week beginnnen de stad Mechelen en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de herinrichting van de vesten. De werken zullen gefaseerd verlopen. Het eenrichtingsverkeer op de vesten wordt stelselmatig ingevoerd, in zes fases. Tegen[…]

Verbeterd ontwerp voor Rijksweg N78 in Lanklaar

Verbeterd ontwerp voor Rijksweg N78 in Lanklaar

Spoorvorming op Sint-Truidersteenweg (N79) wordt aangepakt

Spoorvorming op Sint-Truidersteenweg (N79) wordt aangepakt

Nieuwe verbindingsweg tussen Hoboken en Hemiksem

Nieuwe verbindingsweg tussen Hoboken en Hemiksem

Meer artikels