Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Schrootsector vreest ontwrichting na ingreep door Vlaamse regering

Schrootsector vreest ontwrichting na ingreep door Vlaamse regering

'De Vlaamse regering ontwricht de schrootsector door drie keer op één jaar tijd een tegenstijdige aanpassing van de stortheffing door te voeren. Ons investeringsperpectief op lange termijn wordt volledig vernietigd. Het verschil met de heffingen buiten Vlaanderen is nu zodanig groot dat buitenlandse concurrenten een hogere schrootprijs kunnen betalen. Dit zal de recuperatieactiviteit buiten Vlaanderen duwen, met bijhorend verlies aan arbeid en gerelateerde inkomsten voor Vlaanderen. Het is bovendien twijfelachtig of de verdubbeling van de stortheffing het verhoopte budgettaire resultaat zal opbrengen. We voelen ons in snelheid gepakt, vooral omdat dit zonder enig overleg met de sector gebeurde', aldus Jan Vermoesen, directeur bij Coberec, de vertegenwoordiger van de schroothandel in België. De sector vraagt dringend overleg.

De milieuheffingen op het storten van afval zijn in het leven geroepen om de recylage te stimuleren. De Vlaamse regering plant vanaf 1 juli een verdubbeling van alle heffingen. 'Deze blinde budgettaire maatregel vernietigt volledig het investeringsperspectief dat door dezelfde Vlaamse regering pas op 1 januari was vastgelegd ter ondersteuning van innovatieve ontwikkelingen in de schrootsector. De snelheid van deze plotse beslissing ontneemt ons tevens de mogelijkheid om de kost door te rekenen', verklaart Vermoesen.

Contracten worden in de schrootsector gebruikelijk opgemaakt voor langere termijn. Nu deze maatregel zonder enig voorafgaand overleg en reeds per 1 juli start, moet de recuperatiesector aanzienlijke verliezen incasseren omdat de langetermijncontracten voor langere tijd niet zijn aangepast aan de nieuwe heffingen. In februari engageerden de recyclagebedrijven zich nog ten aanzien van Recupel tegen welke prijzen, zonder rekening te kunnen houden met de verdubbeling van de heffing, zij afgedankte apparaten de komende drie jaar gaan verwerken.

De sector heeft het vooral moeilijk met het feit dat de heffingen in één jar tijd drie keer wijzigen. Volgens Coberec lijken daardoor een beleidsvisie en een stabiel klimaat voor investering en innovatie te ontbreken. Deze budgettaire beslissing nekt volgens de vereniging ook innovatief materialenbeleid.

Begin dit jaar besliste de Vlaamse regering in overleg met de schrootsector om de heffingen op haar recyclageresidu's te verminderen. Hiermee stimuleert zij de verdere ontwikkeling van nieuwe technologieën, die er voor zorgen dat niet alleen de metalen maar ook de niet-metallische residu's uit autowrakken worden gerecycleerd en niet meer worden gestort. In België, waar deze technologie de top is in de wereld, worden autowrakken voor 95% gerecycleerd, waar tien jaar geleden zo goed als enkel de metaalfractie of 75% van een wrak werd gerecycleerd. Dankzij sturende heffingen kon de totale hoeveelheid te storten recyclageresidu's, in 2013 toch nog 250.000 ton, sterk worden teruggedrongen.

'Deze stimulans met verlaagde heffingen zou eind 2015 nog worden voortgezet. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) begon reeds een studie over hoe verlaagde heffingen o.a. de recuperatie van kritische metalen uit afgedankte elektrische toestellen en autowrakken nog meer konden stimuleren. Deze positieve maatregelen worden nu in de kiem gesmoord door een meer dan verdubbeling van dezelfde heffingen, ingegeven vanuit pure begrotingsoverwegingen', stelt Jan Vermoesen.

Coberec vreest bovendien perverse effecten. Het verschil met de heffingen buiten Vlaanderen wordt nu zodanig groot dat buitenlandse concurrenten een hogere schrootprijs kunnen betalen. Dit zal de recuperatieactiviteit buiten Vlaanderen duwen, met bijhorend verlies aan arbeidsgerelateerde inkomsten voor Vlaanderen. In haar beslissing van 1 januari 2015 had de Vlaamse regering nochtans het risico op concurrentieverstoring erkend en beloofde ze de evolutie op de voet te volgen en indien nodig bij te sturen om de economische leefbaarheid en de internationale concurrentiepositie van de sector niet in het gedrang te brengen.

Ten slotte twijfelt Coberec eraan of de verdubbeling van de stortheffing het verhoopte budgettaire resultaat zal opbrengen. Een OVAM-studie uit 2014 toonde aan hoe de hogere heffingen in Vlaanderen geleid hebben tot een verschuiving van het storten naar Wallonië. 'Met deze blinde maatregel riskeert Vlaanderen dubbel te verliezen: in tewerkstelling en zelfs in de inkomsten van deze nochtans verdubbelde heffing', besluit Jan Vermoesen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Volvo Trucks Gent gaat batterijpacks voor elektrische trucks produceren

Volvo Trucks Gent gaat batterijpacks voor elektrische trucks produceren

Volvo Trucks start na de zomer in zijn assemblagefabriek in Gent met de productie van batterijpacks voor zware elektrische trucks. Dat zorgt voor vijftig nieuwe jobs en een verdere verankering van belangrijke industriële bedrijvigheid[…]

Nieuwe tool berekent ideale grootte regenwaterput

Nieuwe tool berekent ideale grootte regenwaterput

VVSG deelt kennis over lokale overheidsopdrachten

VVSG deelt kennis over lokale overheidsopdrachten

Europese sancties tegen Rusland beperken overheidsopdrachten

Europese sancties tegen Rusland beperken overheidsopdrachten