Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Schoolcomplex van 30 miljoen ' verrijst in Hasselt

Gerelateerde onderwerpen :

Schoolcomplex van 30 miljoen ' verrijst in Hasselt

Twee scholen uit Hasselt hebben vorige week de eerste steen gelegd voor de realisatie van een schoolcomplex van 14.000 m² dat ze samen zullen gebruiken. a2o Architecten uit Hasselt won samen met ingenieurs van Boydens (technieken) en Establis (stabiliteit) de dbfm-wedstrijd van AG Real Estate. De nieuwbouw in de Hasseltse stationsomgeving wordt gerealiseerd op de site van de voormalige stelplaats van De Lijn, kost 30 miljoen ' en moet tegen eind 2016 klaar zijn. Het Vrij Technisch Instituut Hasselt (VTI Ursulinen) en het Technisch Instituut Heilig Hart (TIHH) groeperen dan het volledige aanbod van technisch onderwijs in het vrije net op één plek. De nieuwe Viso Sint-Angela zal plaats bieden aan 1.400 leerlingen die een grote waaier aan studiemogelijkheden krijgen aangeboden.

Beide scholen zochten al langer een oplossing voor hun verouderde infrastructuur. Het VTI bevindt zich nu met 750 leerlingen aan het stadhuis op het Groenplein. Deze site in het centrum van Hasselt kwam onder druk te staan. Na de verhuis komen in plaats van de schoollokalen van het VTI serviceflats. Het TIHH heeft al gebouwen voor 650 leerlingen tegenover de plaats waar nu het nieuwe complex wordt gebouwd. Enkele jaren geleden kwamen beide scholen reeds financieel en beleidsmatig onder hetzelfde schoolbestuur, Viso Sint-Angela. Daarom werd beslist om een nieuwe technische school te bouwen op de terreinen van het Technisch Instituut Heilig Hart, op de plek waar de spoorinfrastructuur en de ring rond Hasselt elkaar kruisen.

Deze scholencampus wordt gerealiseerd als deel van het project Scholen van Morgen, een inhaalbeweging voor scholenbouw in Vlaanderen. Het wordt uitgevoerd volgens de dbm-formule waarbij de aannemer instaat voor het opmaken van het uitvoeringsdossier, de bouw en het onderhoud gedurende 30 jaar. Voor de financiering is een publiek-private samenwerking (pps) opgezet binnen Scholen van Morgen. AGIOn subsidieert, AG Real Estate treedt op als privépartner.

De inzet van het project is een nieuwe, sterke sociaal-technische campus. In de nieuwe schoolgebouwen zullen zowel onderwijsactiviteiten als sociale functies een plaats vinden. De nieuwe campus past in het masterplan van West 8 voor de stationsomgeving. De campus zal een ruimtelijk eindpunt vormen van de groene boulevard die voorzien werd in het masterplan. Dit eindpunt wordt vorm gegeven door een langgerekte publieke ruimte tussen de het nieuwe schoolgebouw en de bestaande gebouwen van het TIHH. Deze as wordt versterkt door luifels aan beide zijden en ruimtelijk beëindigd door een grote trappenpartij. Hier kunnen de scholieren spelen maar desgewenst ook lessen volgen.

Sporthal

Het nieuwe schoolgebouw is opgevat als drie dwarse, parallelle blokken, geënt op een langs-as. Ze bieden plaats aan leslokalen voor de verschillende opleidingen, een open leercentrum, een kapsalon, hout- en bouwateliers en administratieve en ontspanningsruimtes. De opdeling in drie dwarse volumes, verbonden door een transparante langs-as zorgt ervoor dat het gebouw van 14.000 m² nooit als een massief geheel wordt ervaren. De volledig beglaasde en zelfs volledig open centrale trappenhallen versterken dit ruimtelijke uitgangspunt.

In het nieuwe schoolcomplex komen o.m. lokalen voor de bestaande VTI-richtingen en voor de ateliers hout en bouw van het TIHH. De houtateliers worden uitgerust met de nieuwste houtverwerkingsmachines. In het bouwatelier komen mogelijkheden voor bouwwerken op grote en kleine hoogte. De school krijgt ook een nieuwe sporthal met drie velden. Er komen tevens leskeukens, verzorgingslokalen, een studio voor personenzorg, taalklassen, computerlokalen, kap- en schoonheidssalons en labo's voor chemie, biologie, fysica en natuurwetenschappen. In het bestaande TIHH werden de administratieve lokalen en de afdelingen Mechanica en Elektriciteit reeds gerenoveerd. Het project omvat tevens de omgevingswerken, waaronder een open en overdekte speelplaats, een fietsenbergplaats en parkeer- en ma

De school krijgt ook een nieuwe sporthal met drie velden.

noeuvreerruimte.

De vleugel die het dichtst bij het centrum van de stad ligt, staat open voor de meer sociale functies zoals het kapsalon en de ontspanningsruimtes. Deze kunnen ook buiten de schooluren gebruikt worden. Meer belastende activiteiten zoals de opleidingen en workshops in de hout- en bouwateliers worden aan de meest westelijke zijde van de campus georganiseerd. Centraal in het ontwerp staat de ruimtelijke beleving van de leerlingen en het onderwijzend personeel. Het creëren van een optimaal klimaat voor kennisoverdracht is het uitgangspunt.

De volledige gelijkvloerse verdieping is zo transparant mogelijk opgevat, zodat alle zones op de site in relatie blijven met elkaar en vanop elke plek het overzicht behouden blijft. Op de ongemakken van deze moeilijke, langs de spoorinfrastructuur gelegen site wordt handig ingespeeld door een aangepaste gevelopbouw. Om akoestische redenen wordt de gevel aan de kant van de spoorweg sterk gesloten gehouden. De gesloten vlakken in metselwerk staan in contrast met de opengewerkte gevels naar de speelplaats en sportvelden toe die de open en groene ruimtes vormen tussen en onder de gebouwen op de campus.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Fluxys en Gasunie bouwen grensoverschrijdend waterstofnetwerk

Fluxys en Gasunie bouwen grensoverschrijdend waterstofnetwerk

In het grensoverschrijdende havengebied North Sea Port zal binnen de vier jaar via een pijpleiding waterstof worden getransporteerd over de landsgrens. Gasunie, Fluxys en de haven gaan samenwerken om de Nederlandse en Belgische[…]

Noordzee moet vier keer zoveel windenergie leveren

Noordzee moet vier keer zoveel windenergie leveren

Wedstrijd voor groepswoningbouwproject in Beveren

Wedstrijd voor groepswoningbouwproject in Beveren

Ontharding Hollebeekvallei in hartje Antwerpen op komst

Ontharding Hollebeekvallei in hartje Antwerpen op komst

Meer artikels