Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Scholen kunnen aanvraag indienen voor huur tijdelijke klassen

Scholen kunnen aanvraag indienen voor huur tijdelijke klassen

Vlaamse schoolbesturen kunnen sinds 20 januari een aanvraag indienen voor de plaatsing van tijdelijke klassen. Dat heeft de Vlaamse minister van Onderwijs Hilde Crevits in het Vlaamse parlement geantwoord op een vraag van volksvertegenwoordiger Jos De Meyer. Het gaat om de plaatsing van modulaire units voor scholen die te maken krijgen met plaatsgebrek in hun klassen door de instroom van leerplichtige nieuwkomers. De kostprijs voor de plaatsing en de huur wordt gedragen door de Vlaamse overheid. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits maakt daar ruim 1,1 miljoen ' voor vrij.

Overbevraagd

De aanbieders van tijdelijke klaslokalen kunnen de vraag nauwelijks volgen. 'Door de grote stroom van vluchtelingen en asielzoekers die de jongste maanden op gang gekomen is in Europa en Vlaanderen is de vraag naar tijdelijke gebouwen voor o.m. opvang, wonen, zorg en klaslokalen exponentieel toegenomen', stelt zaakvoerder Patrick Waumans van Jan Snel.

Leerplichtige leerlingen hebben recht op onderwijs en moeten binnen de 60 dagen in een school ingeschreven zijn. Om tegemoet te komen aan tijdelijk plaatsgebrek in scholen beschikt Vlaams minister van Onderwijs over ruim 1,1 miljoen ' voor de plaatsing en de huur van tijdelijke klassen.

Alle kosten

Alle kosten die gepaard gaan met de installatie van deze tijdelijke modulaire units voor onderwijs worden volledig vergoed: zowel de plaatsing, de omgevingswerken, de huur als het ophalen van de units. De kosten van de omgevingswerken moeten wel in redelijke verhouding staan tot de huurprijs van de units. Ze blijven beperkt tot de aansluiting van nutsvoorzieningen en kleine verhardingswerken.

De units worden gesubsidieerd en gefinancierd voor een periode van minstens drie en hoogstens 24 maanden met als einddatum 31 december 2017. Het is mogelijk om in de contracten een clausule tot verlenging op te nemen. Deze verlenging situeert zich ook binnen de termijn van 24 maanden met als einddatum 31 december 2017. Schoolbesturen kunnen zowel aanvraagdossiers als verlengingen doorlopend indienen bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi).

Procedure

Een commissie met vertegenwoordigers van het Departement Onderwijs en Vorming, AgODi en het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) beoordeelt de aanvraagdossiers inhoudelijk. Bij een positief advies maakt de commissie het dossier over aan AGIOn en het Gemeenschapsonderwijs (GO!). Zij informeren het schoolbestuur over het verloop van de procedure en de te ondernemen technische stappen om tijdelijke units te kunnen huren.

Vluchtelingen

'Kinderen van vluchtelingen hebben recht op onderwijs en moeten binnen de 60 dagen in een school worden ingeschreven. Om de integratie en de kansen van deze leerlingen te bevorderen, zorgen we o.m. voor kwaliteitsvol en extra onthaalonderwijs. Er is daarnaast soms vraag naar tijdelijke klaslokalen om het plaatsgebrek door de instroom van leerplichtige nieuwkomers op te vangen. Vanaf deze week kunnen schoolbesturen een aanvraag indienen om zulke tijdelijke modulaire units te plaatsen. Vlaanderen subsidieert de plaatsing van die tijdelijke klaslokalen en maakt daar ruim 1,1 miljoen ' voor vrij', besluit Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Sector zoekt oplossingen voor toekomst strategische metalen

Sector zoekt oplossingen voor toekomst strategische metalen

De KU Leuven heeft in opdracht van Eurometaux een studie gepubliceerd over welke grondstoffen nodig zijn om de klimaatdoelstellingen in 2050 te behalen. Elk metaal komt aan bod, van aluminium, kobalt tot de zeldzame aardmetalen. In de nasleep[…]

16/08/2022 |
Tweede kans voor woonproject Melkerij in Mol

Tweede kans voor woonproject Melkerij in Mol

Volgende fase voor Pomppark Zuid in Antwerpen

Volgende fase voor Pomppark Zuid in Antwerpen

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt