Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Schilders hebben steeds meer last van oneerlijke concurrentie

Gerelateerde onderwerpen :

,
Schilders hebben steeds meer last van oneerlijke concurrentie

De druk op de prijzen en de bikkelharde concurrentie worden door de meeste schilder- en decoratiebedrijven als dé grootste bedreigingen voor de toekomst van de sector gezien.

Hét punt waarmee de schilder of het decoratiebedrijf in Vlaanderen zich wil onderscheiden van goedkope concurrenten is kwaliteit. Maar de klant laat zich meer dan vroeger leiden door de prijs, omdat er nu eenmaal veel goedkope (buitenlandse) uitvoerders voorhanden zijn. Die zijn zo goedkoop omdat ze technisch vaak minder onderlegd zijn en de vele regels voor officiële bedrijven aan hun laars lappen.

Die evolutie verontrust de Vlaamse schilder- en decoratiebedrijven. Dat blijkt uit een enquête van Bouwunie. Het antwoord op de prijsdruk is dat schilders opnieuw schilder-decorateur moeten worden en een groter pakket diensten moeten aanbieden, zoals kleuradvies, raamdecoratie, valse plafonds, gipskartonwanden en vloerbekleding. Daar zijn de marges groter en die werken kunnen ze zonodig in onderaanneming laten uitvoeren.

“Schilders moeten meer samenwerken”, zegt voorzitter Tina de Smaele van Bouwunie Schilders-Decorateurs.

Goedkope buitenlandse bedrijfjes zijn al langer een probleem in de bouwsector. De jongste jaren ondervinden steeds meer Vlaamse schilders dat dergelijke goedkope buitenlandse schilders een deel van de markt innemen. Eerst op de project-schildermarkt, maar steeds vaker ook bij particulieren. Ze nemen niet enkel werkvolume af, ze halen ook de prijzen van de resterende schildersopdrachten onderuit. Waar een Vlaams schildersbedrijf dat zich aan alle regels houdt, werkt tegen een uurtarief van gemiddeld iets minder dan 40 € per uur, vragen schimmige buitenlandse bedrijfjes soms maar een fractie daarvan.

Extra omzet

“Schilders moeten meer dan vroeger moeite doen om klanten te lokken en te overtuigen”, zegt schilder Jan Coussement, voorzitter van Bouwunie West-Vlaanderen.

“Door meer diensten aan te bieden, kunnen Vlaamse schildersbedrijven die lage prijzen voor schilderwerk opvangen. Klanten vragen ook steeds vaker dat ze slechts één aanspreekpunt hebben voor hun interieur. Ook als klanten enkel een offerte per m² vragen, moet de schilder voorstellen om ook het kleuradvies, de raamdecoratie en de vloerbekleding te doen. Als die schilder zelf niet zo onderlegd is in bv. laminaatvloeren en beperkte schrijn- of elektriciteitswerken kan hij daarvoor een onderaannemer inschakelen”, zegt Tina de Smaele, nationaal voorzitter van Bouwunie Schilders-Decorateurs. Zo zorgt de schilder voor extra omzet en winst voor zijn bedrijf tot straks misschien de prijzen opnieuw interessanter worden. “De jongste jaren zien we dat schilders niet langer spontaan klanten over de vloer krijgen. Je moet investeren in advertenties en in een website met mooie referenties. In het algemeen moet je meer dan vroeger moeite willen doen om klanten te lokken en te overtuigen”, zegt schilder Jan Coussement, voorzitter van Bouwunie West-Vlaanderen.

Personeel

De meerderheid van de Vlaamse schilder- en decoratiebedrijven heeft volgens de recente rondvraag van Bouwunie momenteel voldoende werk. Toch klaagt 22% over te weinig werk. Dat is al beter dan vorige jaren, maar nog steeds een hoog percentage. Voor de eerstvolgende maanden (de enquête werd afgenomen in februari), wanneer ook meer buitenwerken mogelijk zijn, ziet de situatie er beter uit. 45% verwacht dan meer opdrachten te zullen hebben. Minder werk leidt minder dan de voorgaande jaren tot tijdelijke werkloosheid van het personeel. Slechts een kleine helft van de Vlaamse schildersbedrijven werkt met personeel.

Meer werk betekent vaak ook meer nood aan samenwerking. 24% zegt vaak samen te werken met andere schilder- of decoratiebedrijven. 47% heel af en toe. 61% van hen doet dat bij pieken in het werkvolume. 49% bij grote opdrachten die ze niet alleen aankunnen. 17% geeft specialisaties door. “Het probleem om meer samen te werken, is argwaan. Je wil niet dat diegene met wie je samenwerkt daarna je klanten afneemt. Een tweede probleem is dat je zeker moet zijn dat de collega die je voor jou laat werken minstens dezelfde kwaliteit levert”, weet Jan Coussement. Tina de Smaele hoopt dat die angst snel verdwijnt en plaats maakt voor vertrouwen. “Samenwerken is de toekomst. Zeker voor pieken in het opdrachtenvolume, gespecialiseerde schilderopdrachten en decoratie-specialisaties die je zelf niet helemaal onder de knie hebt. Schilders moeten een netwerk uitbouwen van collega’s en onderaannemers waarop ze in het volste vertrouwen een beroep kunnen doen”, stelt de zaakvoerster van T-interiors.

Kwaliteit

Gevraagd naar het sterkste punt als schilder of decoratiebedrijf om zich te onderscheiden van de concurrentie, zet 92% de kwaliteit van het werk voorop. Het werken met kwaliteitsvolle (maar ook duurdere) producten, en dus zo indirect ook kwaliteitsvol werk afleveren waarmee ze het verschil kunnen maken tegenover goedkopere concurrenten, staat op plaats twee. Ook het geven van persoonlijk advies aan de klant en het voldoende flexibel en snel kunnen inspelen op diens vragen zijn belangrijke sleutels tot succes. Slechts een kleine 10% geeft aan dat scherpe prijzen zijn sterkste punt zijn.

Prijzen onder druk

Een schilder-decorateur zonder personeel rekent gemiddeld 35 € per uur aan (zonder btw). Een bedrijf met personeel moet gemiddeld eerder 40 € per uur aanrekenen. Dit is uiteraard afhankelijk van de grootte, de personeelsbezetting en de organisatie van het bedrijf, maar ook van de regio. West-Vlaamse en Limburgse schilders werken net iets goedkoper dan hun collega’s in andere provincies. In Vlaanderen zegt 61% dat de aangerekende prijs voor hen een correcte prijs is. Maar één op de vijf zegt dat deze prijs te hoog is voor de klanten en dat ze zichzelf hiermee vaak uit de markt prijzen. Transportkosten specifiek vermelden op de offerte of factuur wordt doorgaans niet gewaardeerd door klanten.

Overheden

De sector heeft het er erg moeilijk mee dat de klanten, of dat nu particulieren of overheden zijn, de prijs meer laten doorwegen dan vroeger. Prijs haalt het van kwaliteit. Met de prijs daalt ook het niveau. De technische kant van het werk en het vak wordt algemeen onderschat. De klant denkt te veel op korte termijn. Want de kwaliteit van het uitgevoerde goedkope werk is vaak navenant. Maar ondertussen is de vakman zijn werk wel kwijt.

De druk op de prijzen en de bikkelharde concurrentie worden door de meeste schilder- en decoratiebedrijven als dé grootste bedreigingen voor de toekomst van de sector gezien.

Fabrikanten

De concurrentie komt uit verschillende hoeken. Het gaat in de eerste plaats om buitenlandse zelfstandigen en bedrijven. Maar ook om de doe-het-zelf-sector en om de fabrikanten en leveranciers die zich steeds meer begeven op het terrein van de schilder- en decoratiebedrijven. “Het is verontrustend te zien dat steeds meer verf- en ook decoratiefabrikanten proberen om schilders aan zich te binden. Zo dwingen ze hen in een keurslijf waarbij ze eerst nog slechts bij één fabrikant materiaal kopen en vervolgens neemt de fabrikant steeds meer het verhaal in handen, tot op het punt dat het de verffabrikant is die bij particulieren gaat opmeten en kleuradvies geeft en dat het de fabrikant is die de schilder laat betalen om offertes te krijgen van particulieren. Dat is een evolutie die we in nog deelsectoren van de bouw zien, maar waar we niet achter staan”, zegt Jan Coussement.

Naast de prijsdruk en de harde concurrentie is en blijft de administratieve rompslomp een serieuze doorn in het oog. Het stoort dan ook enorm dat bedrijven die alles volgens de regels doen – en er zijn veel na te leven regels - niet alleen meer werk (administratie) hebben en daar dus tijd én geld moeten in steken, bovendien ook uitgebreid gecontroleerd worden. Terwijl wie aan alles zijn voeten veegt een eenvoudig leven heeft, zonder paperassen en zonder controles.

Een ander knelpunt, maar dan enkel voor de werkgevers, is het vinden van gekwalificeerd personeel. Een actie zoals SOS-Schilder op School van Bouwunie is alvast efficiënt om meer leerlingen naar het schilderonderwijs te lokken, zegt 58%. De volgende campagne van Schilder op School zal opnieuw gesteund worden door Studio 100.

Gezondheid

Bouwunie peilde in zijn rondvraag ook naar fysieke klachten veroorzaakt door het beroep van schilder-decorateur. 61% van de ondervraagden zegt dergelijke klachten te hebben. Vooral de rug, de knieën en de armen en ellebogen van schilders worden zwaar belast. Sinds het invoeren van de watergedragen verven zijn er veel minder klachten inzake longen en ademhaling. Bouwunie zal schilders en decorateurs via filmpjes informeren over juiste werkhoudingen en dergelijke. Ook scholen zijn vragende partij om dergelijke tips te kunnen geven, maar vragen daarvoor extra ondersteuning van bv. een kinesist of arbeidsgeneesheer, want anders hebben leerkrachten enkel hun buikgevoel om op voort te gaan.

 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Oplopende kosten duwen bouwbarometer in het rood

Oplopende kosten duwen bouwbarometer in het rood

Het ondernemersvertrouwen van bouwbedrijven zakte in het eerste kwartaal van 2022 naar 98,5, dat is een flink stuk onder de gezonde grens van 100. Negen op de tien bouwbedrijven maken zich ernstig zorgen over de economische situatie. Dat blijkt[…]

Hoge kosten doen kmo’s vrezen voor rendabiliteit

Hoge kosten doen kmo’s vrezen voor rendabiliteit

Elektrobedrijven teleurgesteld in federaal energieakkoord

Elektrobedrijven teleurgesteld in federaal energieakkoord

Vlaamse ondernemers vrezen voor recessie

Vlaamse ondernemers vrezen voor recessie

Meer artikels