Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Schauvliege vraagt gemeenten niet te wachten op digitale omgevingsvergunning

Schauvliege vraagt gemeenten niet te wachten op digitale omgevingsvergunning

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege vraagt de gemeenten om niet te wachten op de digitale omgevingsvergunning en nu al in te stappen in de digitale bouwaanvraag. De minister reageert daarmee op een brief van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG). Die is bezorgd over de risico's van de digitalisering van de omgevingsvergunning, als dat gebeurt op basis van het huidige platform van de digitale bouwaanvraag. De bezorgdheid komt voort uit de conclusies van de zogenaamde 'Gartner-studie' die de Vlaamse overheid liet uitvoeren over de slaagkansen van het omgevingsloket.

Binnenkort worden de milieu- en stedenbouwkundige vergunning geïntegreerd in de omgevingsvergunning. Het decreet is al een jaar klaar, het uitvoeringsbesluit zal binnenkort definitief worden goedgekeurd en ten vroegste een jaar later kan de omgevingsvergunning dan in werking treden. Samen met de integratie van beide vergunningen volgt ook de digitalisering: de digitale indiening van de omgevingsvergunningen zal vanaf de eerste dag mogelijk zijn, de digitale afhandeling zal meteen ook verplicht worden.

Jaarlijks worden meer dan 60.000 stedenbouwkundige of milieuvergunningsaanvragen beoordeeld door de overheid, meestal de gemeente. Gemeenten kennen dan ook als geen ander de procedures en zijn voorstander om het mogelijk te maken dat vergunningsaanvragen digitaal worden ingediend, afgehandeld en afgeleverd. Heel wat steden en gemeenten laten reeds toe dat de procedure voor een bouwaanvraag digitaal verloopt.

Het huidige ontwerp van de nieuwe regelgeving gaat er echter van uit dat bij de introductie van de omgevingsvergunning alle vergunningsaanvragen digitaal zullen worden afgehandeld, zelfs indien deze op papier worden ingediend. De korte maximale behandelingstermijnen zijn daar ook op afgestemd. Gelet op het belang van vergunningverlening voor zowel de aanvrager als de overheid is het essentieel dat het digitale vergunningsverleningsproces vanaf de eerste dag in alle gemeenten vlot verloopt.

Deze zomer liet de VVSG in een brief aan Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege weten bezorgd te zijn over de introductie van de digitale omgevingsvergunning. De vereniging vreest dat het Vlaamse Omgevingsloket zo laat klaar is dat onvoldoende tijd overblijft voor de softwareleveranciers om de software tijdig te installeren. Daardoor hebben ook de gemeenten amper tijd om te leren werken met het nieuwe programma. Door de korte overgangstermijn en het vele werk voor de omzetting van de software naar een digitale omgevingsvergunning is het nu al duidelijk dat de omgevingsvergunning niet in alle gemeenten vanaf de eerste dag digitaal zal kunnen behandeld worden. De uitrol kost tijd en vraagt om gepaste overgangsmaatregelen.

Voor de VVSG moet de digitalisering van de aanvraagprocedure voor de gemeenten gebruiksvriendelijk en op lange termijn betaalbaar zijn. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar is het niet. De gemeenten zijn wel voorstander van de digitalisering van het vergunningsproces, maar niet tegen elke prijs. Ze vragen dat gekozen wordt voor kwaliteit en kostenbeheersing. Gemeenten hebben geen boodschap aan te strakke deadlines indien ze daardoor worden gedwongen minder goede keuzes en verloren kosten te maken.

In haar antwoord laat de minister weten dat de digitale afhandeling van de omgevingsvergunning voor de Vlaamse regering een 'speerpunt' is, waarop volop wordt ingezet. De brief geeft echter geen duidelijkheid over het precieze tijdspad en meldt niet wat de Vlaamse overheid wil doen om de digitalisering op tijd rond te krijgen.

De minister vraagt de gemeenten niet te wachten met het mogelijk maken van digitale vergunningsaanvragen tot de omgevingsvergunningstool klaar is. Ze adviseert om intussen al te starten met de digitale afhandeling van de stedenbouwkundige bouwaanvraag. Meer dan 80% van de toekomstige omgevingsvergunningen zal volgens de minister immers zuiver stedenbouwkundig van aard zijn. Schauvliege stelt dat voor die gemeenten de omschakeling naar de digitale omgevingsvergunning een 'minimale impact' zal hebben. Nog meer dan in het verleden worden gemeenten en softwareleveranciers betrokken bij de voorbereiding, zodat op Vlaams niveau de kennis en ervaring uit de lokale praktijk kan worden gebruikt om een goed werkend omgevingsloket te lanceren.

Een digitale afhandeling van stedenbouwkundige vergunningen is nu reeds mogelijk in tientallen gemeenten. De aanvrager heeft de keuze om de aanvraag digitaal of op papier in te dienen. In al die gemeenten samen hebben inmiddels enkele tientallen aanvragen de digitale weg gevolgd. Het merendeel van de aanvragen wordt dus nog altijd op papier ingediend. De VVSG vraagt dat Vlaanderen verplicht dat aanvragen die worden voorbereid door professionelen zoals architecten of milieuadviesbureaus digitaal worden ingediend. Het heeft immers geen zin dat gemeenten aanvragen op papier digitaliseren als professionelen die eerder digitaal opmaakten, maar besluiten ze op papier in te dienen. De minister is bereid deze suggestie te onderzoeken.

De VVSG vraagt ook dat minstens voorlopig de mogelijkheid blijft bestaan dat aanvragen die op papier worden ingediend ook op papier worden afgehandeld. Daar wil de minister echter niet op ingaan: het is voor professionele aanvragers en voor de adviesinstanties belangrijk dat de procedure in alle gemeenten en voor alle soorten dossiers dezelfde is. Ongeacht of ze nu op papier dan wel via het internet werden ingediend, zal de gemeente alle dossiers digitaal moeten behandelen. Op papier binnengekomen dossiers zal de gemeente moeten inscannen en overtypen.

Vlaanderen wil de omgevingsvergunning in de loop van 2016 in werking laten treden. Een definitieve datum is er nog niet. Het uitvoeringsbesluit zal binnenkort definitief worden goedgekeurd en ten vroegste een jaar later kan de omgevingsvergunning dan een feit zijn.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouwsector vraagt soepeler coronamaatregelen

Bouwsector vraagt soepeler coronamaatregelen

De verplichte coronamaatregelen die momenteel van toepassing zijn in de bouwsector zijn gedateerd, stelt Bouwunie. De sectorvereniging vraagt om de strenge regels nog vóór het bouwverlof te evalueren en aan te passen zodat er vanaf[…]

15/06/2021 | Corona
Vier consortia dingen mee naar bouw gevangenis Vresse-sur-Semois

Vier consortia dingen mee naar bouw gevangenis Vresse-sur-Semois

Bouwbedrijven kunnen arbeiders flexibeler inschakelen

Bouwbedrijven kunnen arbeiders flexibeler inschakelen

Schetsontwerp fase 2 Park Brialmont in Antwerpen goedgekeurd

Schetsontwerp fase 2 Park Brialmont in Antwerpen goedgekeurd