Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Satic-Minera en Ready Beton werken CO2-neutraal

Gerelateerde onderwerpen :

,
Satic-Minera en Ready Beton werken CO2-neutraal

© © @Touch1976

Satic-Minera en Ready Beton werden als eerste ondernemingen in de Belgische zand- en grindsector gecertificeerd als CO₂-neutrale bedrijven overeenkomstig PAS 2060, de eerste internationale norm inzake CO₂-neutraliteit. Het CO₂ Neutral-label garandeert dat bedrijven actief hun lokale en wereldwijde klimaatimpact berekenen, verlagen en (indien nodig) compenseren om volledig CO₂-neutraal te zijn.
In 2050 moet de CO2-uitstoot tot nul herleid zijn, en daarvoor zetten steeds meer bedrijven alle zeilen bij. Zo streven Ready Beton en Satic-Minera, twee bedrijven die tot de Nederlandse groep De Hoop Terneuzen behoren en op de Belgische markt actief zijn, naar een ambitieuze maar realistische aanpak.
 
“Het is erg belangrijk dat je een dergelijke opdracht vanuit een visie benadert die beantwoordt aan de economische en ecologische realiteit. Wetenschappers spreken van het ‘klimaatalarm’ en iedereen, zowel binnen als buiten het bedrijfsleven, moet zijn steentje bijdragen - hoe klein dat steentje ook is”, zegt Herman De Backker, gedelegeerd bestuurder bij Ready Beton en algemeen directeur bij Satic-Minera.
 
“We anticiperen op de maatregelen die de overheid treft of in de toekomst ongetwijfeld zal nemen. Zowel van onze opdrachtgevers als onze klanten  verwachten wij een toenemende vraag naar een actieve aanpak om de impact van onze activiteiten op onze omgeving en het milieu zo beperkt mogelijk te houden en – voor zover dit kan - CO2- neutraal te werken”, aldus De Backker.

Groene aanbestedingen

De aanpak verschilt momenteel per land. Zo zijn in Nederland de ‘groene aanbestedingen’ reeds behoorlijk ingeburgerd. Offertes voor overheidswerken worden getoetst aan de MilieuKostenIndicator (MKI) en wie wil meedingen, moet goed scoren op dat vlak
De ontwerpers van het bedrijfsplan voor uitstootbeperking zijn vertrokken vanuit de typische kenmerken van de activiteiten van de twee Belgische dochterondernemingen. Satic-Minera is actief in de handel van bouwgrondstoffen; Ready Beton produceert stortklaar beton in de centrales van Rotselaar, Brussel en Anderlecht en levert aan bouwwerven in de omgeving.
 
Beide bedrijven hebben watergebonden vestigingen, onder meer in de haven van Brussel. De leveringen van de grondstoffen van Satic-Minera aan haar klanten worden zoveel mogelijk uitgevoerd per schip, het meest milieuvriendelijke  transportmiddel, en als dat niet mogelijk is, per vrachtwagen.
 
“In onze bedrijven zijn er een aantal factoren waar je niet omheen kan, zoals de ligging van de steengroeves en onze klanten. Dat zijn voornamelijk betoncentrales, asfaltcentrales, betonfabrieken en werven”, legt Jurgen Lufin, logistiek manager bij Satic-Minera uit.
“Die liggen op grote afstand van elkaar, waarbij snelheid en de logistieke kost belangrijke parameters zijn. Vanuit de betoncentrales van Ready Beton wordt het beton naar de bouwwerven getransporteerd met betonmixers. Onze gebruiksklare beton moet  onmiddellijk geleverd worden, zoals bij een restaurant dat iedere dag kraakverse groenten nodig heeft”, vervolgt Lufin.
 
Ready Beton en Satic-Minera willen de bestellingen zoveel mogelijk zelf coördineren, en waar nodig in samenwerking met onze partners in logistiek. Dat zou zowel bij het transport over het water als over de weg moeten gebeuren. Nu zou globaal gesproken ongeveer 30% van de vrachtwagens zonder lading rijden.

Lege vrachtwagens vullen

“Dat percentage moet naar beneden door meer gegevens tussen de bedrijven uit te wisselen, zodat een vrachtwagen op zijn terugreis een vracht van een ander bedrijf kan meenemen. Dit is voor onze logistieke mensen een dagelijkse uitdaging. De hele dag zijn zij in de weer om de lege vrachtwagens tot een strikt minimum te beperken”, weet Jurgen Lufin.
 
“Veel hangt  af van de plaats waar de rit naartoe gaat. Als dat naar een industrieel centrum is, zal je gemakkelijk een terugvracht vinden. Maar bij een steengroeve in het hartje van de Ardennen is dat minder evident. Toch blijft meer transporten combineren een belangrijke optie voor de toekomst. Zo moet het vervoer van puin en cement, dat nu meestal met de vrachtwagen gebeurt, nog meer over het water kunnen gebeuren. Dit zijn projecten, waar we momenteel mee aan de slag zijn. Eerst reduceren, dan compenseren”, zegt de logistieke manager.
 
“In 2010 legden we binnen de groep onszelf de doelstelling op om onze CO2-uitstoot met 20% te reduceren tegen 2020, zijnde jaarlijks met 2%. Door ingrepen in verschillende  facetten van onze bedrijfsactiviteiten (energieverbruik, faalkosten, aanvoer grondstoffen per schip, intern logistieke stromen, modernisering van de vloot, hergebruik van recyclagewater en de betonoverschotten van de werven, …) konden we onze doelstelling meer dan behalen. De eerste grote stap was gezet”, vertelt Jurgen.
 
“Daarnaast herbekeken we onze energiecontracten en zetten deze om naar 100% groene energie. Eind 2020 kozen we ervoor om zowel onze eigen vloot betonmixers als ons machines op de werkvloer te laten rijden op CO2 neutrale brandstof. Door die maatregelen en ingrepen in de bedrijfsvoering werd het grootste gedeelte van onze CO2-voetafdruk beperkt tot een strikt minimum.”
 
“Om het label CO2-neutraal te verkrijgen, dienden we nog een kleine restfractie van CO2-uitstoot te compenseren door bijvoorbeeld een project voor het behoud van het regenwoud in Nicaragua te steunen. Hiermee steunen we één van de projecten die werden opgezet om op een duurzame wijze bij te dragen aan zowel de sociale als de ecologische voetafdruk van plaatselijke bevolking. Een mooi voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen. In dit hele proces werden we begeleid door CO2logic”, besluit Jurgen Lufin.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Holcim krijgt CSC Gold-certificaat voor alle betonactiviteiten

Holcim krijgt CSC Gold-certificaat voor alle betonactiviteiten

Na de steengroeven van Milieu en Leffe en de cementfabrieken in Obourg en Antwerpen, zijn nu ook de acht betoncentrales van Holcim België bekroond met het CSC Gold-label. Dankzij deze certificering kan de groep zijn engagement op het gebied[…]

15/10/2021 | DuurzaamheidMilieu
Enjoy Concrete breidt uit

Enjoy Concrete breidt uit

Van Thuyne: ‘Hier stroomt beton door de aderen’

Publireportage

Van Thuyne: ‘Hier stroomt beton door de aderen’

CCB Granulaten haalt CSC Gold-certificaat binnen

CCB Granulaten haalt CSC Gold-certificaat binnen

Meer artikels