Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Sanering Gazometersite Sint-Truiden gestart

Gerelateerde onderwerpen :

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) is begonnen met de sanering van de Gazometersite in Sint-Truiden. Er moet 14.700 ton verontreinigde grond worden afgegraven. Het kostenplaatje van de sanering bedraagt 1,1 miljoen '. De Ovam en het Autonoom Gemeentebedrijf voor de Ontwikkeling van Sint-Truiden (AGOST) betalen elk de helft van dat bedrag. De werkzaamheden zullen tegen de bouwvakantie afgerond zijn. Daarna wordt de Gazometersite voort ontwikkeld, een project dat tussen 30 en 35 miljoen ' wordt geraamd. De stad Sint-Truiden betaalt daarvan 5,5 miljoen ', de rest komt van privépartners.

De ontwikkeling van de Gazometersite past in de herwaardering van de stationswijk. Tussen 1882 en 1946 was hier de stadsgasfabriek gevestigd. AGOST realiseert projecten om Sint-Truiden te vernieuwen, waaronder de stationsomgeving met de voormalige gasfabriek. In november 2013 werd gestart met de afbraak van de historische gebouwen. Toen werd ook duidelijk dat de bodem ernstig vervuild was, o.a. met cyanidesporen.

Eerst wilde men een relatief beperkte sanering uitvoeren met de focus op het grondwater. Naarmate de bodemverontreiniging beter in kaart gebracht werd, bleek een omvangrijke bodemsanering noodzakelijk. Er wordt 10 m diep gegraven. Bijna alle ontgraven grond wordt thermisch of chemisch gereinigd. Na de sanering wordt een mix aan publieke functies ingeplant en wordt de openbare ruimte heringericht, anticiperend op de volgende stappen van het herwaarderingstraject m.b.t. de stationswijk.

Ter hoogte van het bestaande gebouw van de jeugddienst wordt een jongerencampus uitgebouwd met een polyvalente (fuif)zaal, een jeugdhuis, repetitieruimtes en de jeugd- en uitleendienst. Daarna volgt de bouw van een lagere school. De scholengroep Kabost krijgt recht van opstal voor de bouw van een school voor 440 kinderen van de vrije basisschool Sint-Rita.

Aan de zuidzijde worden verschillende diensten gegroepeerd tot een 'welzijnscampus' die samen met het erboven gestapelde woonprogramma aansluit op de naburige woon- en dienstenzone en het omsloten groengebied. Er zijn o.m. vijftien appartementen en 2.000 m² kantoorgebouwen voorzien. 80% van de kantoren zijn bestemd voor organisaties en diensten die zich bezig houden met kinderwelzijn. Op de plaats waar de volledige verontreiniging wordt weggenomen, komt een ondergrondse parkeergarage op twee niveaus. - EC

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Provincie steunt woningrenovaties in gemeenten

Provincie steunt woningrenovaties in gemeenten

De provincie Vlaams-Brabant maakt sinds enkele jaren werk van renovatieleningen die door de aanvragers pas terugbetaald moeten worden als de woning van eigenaar verandert of verhuurd wordt. Provinciale renovatiebegeleiders ontzorgen de[…]

06/12/2022 | Renovatie
Zestig nieuwe woningen in Gent

Zestig nieuwe woningen in Gent

Dematra bouwt grootste volautomatisch shuttlemagazijn ter wereld

Dematra bouwt grootste volautomatisch shuttlemagazijn ter wereld

Architect Daniel Libeskind hertekent Antwerpse skyline

Architect Daniel Libeskind hertekent Antwerpse skyline

Meer artikels