Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Samenwerken is de boodschap

Ict is een onmisbaar hulpmiddel geworden in het bouwproces. Het werken met een Bouw Informatie Model (BIM) gaat nog een stap verder: een integrale aanpak van alle projectgerelateerde informatie. Dit vergt een meer objectgerichte werkwijze, waarbij de uitkomst positief is voor de gehele bouwketen.

De idee achter het gebruik van een BIM is een integrale aanpak te realiseren vanaf de ontwerpfase over de uitvoering tot in de gebruiksfase. Daarvoor is het cruciaal dat de verschillende actoren binnen het bouwproject vanaf een zo vroeg mogelijk stadium beginnen samen te werken. Het gebruik van een Bouw Informatie Model impliceert dat alle informatie met betrekking tot de ontwerp-, bouw- en gebruiksfase opgenomen is in een uniek digitaal gebouwmodel waarmee alle betrokken partijen samenwerken.

Duidelijke afspraken

De scheiding tussen de verschillende fasen (ontwerp, uitvoering, gebruik) in een traditioneel bouwproces zorgt voor veel dubbel werk en levert niet zelden problemen op. Zo kan het gebruik van plannen die niet up-to-date zijn, aanleiding geven tot fouten tijdens de uitvoeringsfase. In een optimaal BIM-proces werken de verschillende actoren al samen vanaf de ontwerpfase. Zo kan de kennis van de individuele actoren ingezet worden als informatiebron voor de ganse keten en kunnen ontwerpwijzigingen tijdens de bouwfase voorkomen worden. Dat kan het aantal meerwerken fors inperken, waardoor men meer controle krijgt over de bouwkosten.

Obstakels om een BIM succesvol in te voeren zijn doorgaans dat elk bedrijf in de regel over een eigen werkwijze, bedrijfsvoering en softwareomgeving beschikt en dat de aannemer gewoonlijk pas vanaf de uitvoeringsfase (overhandiging van de offerte aan de opdrachtgever) bij het bouwproject betrokken wordt.

Om de correcte informatiedoorstroming in het ganse bouwproces mogelijk te maken, zijn duidelijke afspraken over de software, de uitwisselingsprocedures, de eigendomsrechten en de manier van communiceren tussen de partners nodig. Deze afspraken moeten vooraf vastgelegd worden in een protocol.

Een veel gebruikte methode om de informatie-uitwisseling te bevorderen is de IFC-standaard, een neutrale, open standaard die het mogelijk maakt om gegevens over de toegepaste bouwelementen (bv. muren en vloeren) en hun karakteristieken uit te wisselen, terwijl alle bouwpartners hun eigen software kunnen blijven gebruiken. Dankzij IFC kan de gehele bouwkolom dus met dezelfde data communiceren zonder gegevensverlies (naargelang van de mate van ondersteuning door het gebruikte softwarepakket).

Voor wie'

De keuze om als bedrijf al dan niet over te gaan tot de implementatie van een BIM, is dikwijls afhankelijk van de positie die het inneemt in het bouwproces. Omdat de opdrachtgever aan het begin van de bouwketen staat, ligt de beslissing gewoonlijk bij hem. Indien de opdrachtgever ook de latere gebouwbeheerder wordt, heeft hij er alle belang bij om bij onderhoud, verbouwingen of functionele wijzigingen over actuele 'as built'-informatie te kunnen beschikken.

Ook voor architecten en ingenieurs kan de invoering van een BIM in hun organisatie talrijke voordelen bieden. Voor de aannemers evenzeer, vermits zij ervoor moeten zorgen dat de opdrachtgever over de correcte 'as built'-situatie kan beschikken. Door ook de toeleveranciers en onderaannemers bij het BIM te betrekken, zou men ten slotte meer standaarden en uniforme producten moeten gebruiken, wat een aanzienlijke tijd- en materiaalwinst kan opleveren.

De implementatie van een BIM kan gebeuren volgens het 'Little BIM'-principe (op bedrijfsniveau) of volgens het 'Big BIM'-principe (op projectniveau). Bij de 'Little BIM'-aanpak ligt de nadruk op het optimaliseren van de interne bedrijfsprocessen (bv. door de aanschaf van nieuwe soft- en hardware). De 'Big BIM'-aanpak staat voor de integrale toepassing van het BIM over de bedrijfsgrenzen heen. Daarvoor is het noodzakelijk de bedrijfscultuur en de informatie-uitwisseling van de verschillende partners goed op elkaar af te stemmen. Het samenwerken aan een BIM in de gehele bouwketen is immers moeilijker dan op bedrijfsniveau.

Hoewel het 'Big BIM'-principe het ultieme streefdoel van de BIM-aanpak is, kunnen kleinere bouwbedrijven ook al tal van voordelen halen uit de beperkte 'Little BIM'-methode.

Bron: het artikel 'BIM: samenwerken is de boodschap' van ing. Tim Lemoine, adviseur bij de afdeling Beheer, Kwaliteit en Informatietechnieken van het WTCB, in WTCB-Contact 2014/2. Er mag alleen verwezen worden naar het artikel zelf, te vinden op www.wtcb.be, doorklikken op WTCB-Contact (onderaan rechts op de homepage).

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nederlandse zinkssmelterij Nyrstar tijdelijk gesloten

Nederlandse zinkssmelterij Nyrstar tijdelijk gesloten

De beursgenoteerde metaalverwerkende groep Nyrstar, een onderdeel van Trafigura, sluit vanaf 1 september tijdelijk zijn zinksmelterij in het Nederlandse Budel. Het bedrijf legt de productie voorlopig stil door de hoge energiekosten.[…]

19/08/2022 | Ondernemingen
Definitief ontwerp Walstraat in Hoboken goedgekeurd

Definitief ontwerp Walstraat in Hoboken goedgekeurd

Tien kilometer fietspad in Dilsen-Stokkem

Tien kilometer fietspad in Dilsen-Stokkem

Preventie-opdracht arbeidsongevallen bij ondernemingen faalt

Preventie-opdracht arbeidsongevallen bij ondernemingen faalt