Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Samenwerken in bouwteam

Gerelateerde onderwerpen :

Nieuwe technologieën en allerlei vormen van samenwerken zetten hele bedrijfstakken op hun kop. Ook in de bouwsector wint het werken in bouwteam steeds meer terrein. Staat deze nieuwe trend dezelfde juridische storm te wachten als Uber in de taxisector of Airbnb in de hotelsector' De Vlaamse architectenvereniging NAV buigt zich tijdens het innovatieplatform Builty samen met Bouwunie, de Vlaamse Confederatie Bouw en de brancheorganisatie van advies- en ingenieursbureaus ORI over de wetgeving en de toekomstperspectieven inzake samenwerken in bouwteam. Dat gebeurt tijdens een seminarie op 18 november om 16.30 u. op Tour & Taxis in Brussel.

De bouwsector kent vandaag nog steeds een wettelijke scheiding tussen bouwheer, architect en aannemer. Ook de aanvragen en certificaten die nodig zijn in een bouwproces (bouwaanvraag, epb, conformiteit naar codes) houden die traditionele driehoek voorlopig in stand. Nochtans ruimt die driehoek in de praktijk steeds meer plaats voor een geïntegreerde netwerkaanpak met een grote diversiteit aan spelers. Dbfmo en pps-constructies en de 3D-informatietechnologie BIM veronderstellen de facto dat in een bouwteam wordt samengewerkt.

Hoe moet het verder' Het gebrek aan een juridisch kader was in andere sectoren alvast geen rem om de bestaande verhoudingen helemaal overhoop te halen. Met het seminarie 'Het bouwteam in de private en publieke sector' wil NAV enige duidelijikheid scheppen. Moderator Wim De Vilder polst tijdens een panelgesprek o.m. naar nieuwe samenwerkingsvormen en de bewegingsruimte binnen de bestaande wetgeving. Sprekers zijn Annick De Swaef (adviesbureau Consensa), Koen Spitaels (afdelingshoofd projectrealisatie Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen) en Christophe Lenders (GSJ Advocaten).

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen

De stad Dendermonde schrijft een studieopdracht uit voor de opmaak van het ruimtelijk masterplan ‘Vestinggordel Dendermonde’, inclusief een participatieluik. Dat gebeurt in samenwerking met de Vlaamse bouwmeester. Het plangebied[…]

Lommel wil nieuw jongerencentrum bouwen

Lommel wil nieuw jongerencentrum bouwen

Negentiende Oproep WinVorm

Negentiende Oproep WinVorm

Consortium gekozen voor bouw nieuw VRT-hoofdkwartier

Consortium gekozen voor bouw nieuw VRT-hoofdkwartier

Meer artikels