Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

‘Safety My Priority’ moet arbeidsongevallen drastisch doen dalen

Gerelateerde onderwerpen :

‘Safety My Priority’ moet arbeidsongevallen drastisch doen dalen

© ©wellphoto - stock.adobe.com

‘Safety My Priority’ heet de sensibiliseringscampagne die de Confederatie Bouw tijdens haar vijftiende BouwForum lanceerde om het aantal arbeidsongevallen in de bouw sterk in te perken. De kern van deze campagne is een charter dat aannemers kunnen ondertekenen op www.safetymypriority.be en waarmee ze aangeven dat ze absolute voorrang geven aan veiligheid. Dagelijks vinden er liefst 56 arbeidsongevallen plaats in de bouw. “Dat is onaanvaardbaar op menselijk, maatschappelijk en economisch vlak”, benadrukt Paul Depreter, voorzitter van de Confederatie Bouw.

Met ‘Safety My Priority’ lanceerde de Confederatie Bouw een brede sensibiliseringscampagne die alle bouwaannemers op het belang moet wijzen van veiligheid op, naar en van de bouwwerf. Via een afzonderlijk magazine en de website www.safetymypriority.be kunnen alle bouwondernemers een charter ondertekenen dat hen ertoe verbindt om op alle bouwwerven en bij alle werkzaamheden de absolute voorrang te geven aan veiligheid en veilig gedrag bij hun eigen werknemers, hun onderaannemers en hun bouwpartners.

In 2017 deden zich in heel België 145.000 arbeidsongevallen voor, waarvan 14.600 in de bouw. De sector is dus verantwoordelijk voor 10% van de arbeidsongevallen in ons land, ook al daalt dit aantal sinds een aantal jaren; zo vielen in 2012 nog 18.100 arbeidsongevallen in de bouw te betreuren.

Toch vindt de Confederatie Bouw dat aantal nog steeds veel te hoog. Elke dag doen zich op, naar of van bouwwerven 56 arbeidsongevallen voor en de bouw betreurt nog steeds gemiddeld één dodelijk arbeidsongeval per maand. Nederland, Zweden, Ierland en Groot-Brittannië zijn de Europese landen die het hoogst scoren inzake arbeidsveiligheid; werknemers in de bouw hebben er twee keer minder kans dan in ons land om het slachtoffer te worden van een arbeidsongeval.

“Ons land moet op zeer korte termijn even goed presteren als deze vier landen. We moeten het aantal arbeidsongevallen in de bouw m.a.w. heel snel halveren, want elk arbeidsongeval is er één te veel. Daarvoor rekenen we niet enkel op onze sector, maar ook op onze beleidsmakers. Zo moet veiligheid een belangrijk criterium worden in elke overheidsaanbesteding en een verplicht vak worden in elke bouwopleiding in het middelbaar en het hoger onderwijs”, oppert Paul Depreter.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

'Betere bescherming van slachtoffers arbeidsongeval'

'Betere bescherming van slachtoffers arbeidsongeval'

Na een arbeidsongeval moeten slachtoffers of hun rechthebbenden op een correcte manier vergoed worden. Dit is volgens federaal parlementslid Nathalie Muylle (CD&V) vandaag niet altijd zo. Er is een verschillende regeling voor gehuwden en[…]

12/11/2021 | ongeval
'Billijk loonakkoord voor arbeiders bouw'

'Billijk loonakkoord voor arbeiders bouw'

Leuven introduceert nieuw protocol voor verkeersveilige bouwwerven

Leuven introduceert nieuw protocol voor verkeersveilige bouwwerven

Jan De Nul krijgt erkenning voor veilig en duurzaam ondernemen

Jan De Nul krijgt erkenning voor veilig en duurzaam ondernemen

Meer artikels