Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

S&R is voorkeurbieder voor twee zwembaden

Gerelateerde onderwerpen :

S&R Group nv is de voorkeurbeider voor de realisatie van zwembaden in Kort­rijk en Zwevegem. Kortrijk ontving op 15 maart de offertes van S&R Group en Sportoase voor de realisatie van de nieuwe zwembaden op Campus Kortrijk Weide en in Zwevegem. De dialogen met de inschrijvers en de onderhandelingen om te komen tot de finale biedingsfase in de publiek private samenwerking (pps) voor de nieuwe zwembaden zijn begin 2015 gestart. De gesprekken zullen uiteindelijk anderhalf jaar geduurd hebben. De onderhandelingen gebeurden en gebeuren nog in nauw overleg met buurgemeente Zwevegem (zie Bouwkroniek van 5 juni 2015, blz. 22-24).

Beste score

De schepencolleges van Kortrijk en Zwevegem beslisten op 11 april om de laatste fase van de onderhandelingen in te gaan. De finale onderhandelingen worden gevoerd met voorkeursaanbieder S&R Group nv uit Leuven. Het voorstel van S&R Group heeft volgens Kortrijk de beste score op basis van de vooropgestelde gunningscriteria.

Toewijzing

Sportoase wordt in de wachtkamer geplaatst, wat wil zeggen dat voorlopig niet meer met deze partij onderhandeld wordt, tenzij er met de voorkeursbieder niet tot een finaal en volledig akkoord zou kunnen worden gekomen. Afhankelijk van de uitkomst van de onderhandelingen trachten de schepencolleges van Kortrijk en Zwevegem eind mei de opdracht toe te wijzen en in juni het contract voor de 30-jarige dbfmo-overeenkomst te ondertekenen.

2017

De werkzaamheden zullen vermoedelijk begin 2017 starten, waarna zal gestreefd worden om de twee nieuwe zwembaden te openen in 2018, meer bepaald rond de zomer van 2018 voor Zwevegem en in de loop van het najaar van 2018 voor Kortrijk.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Antwerpen zoekt erfpachter voor Sint-Jorispand

Antwerpen zoekt erfpachter voor Sint-Jorispand

Het Autonoom Gemeentebedrijf voor Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen (AG VESPA) gaat op zoek naar een erfpachter voor het Sint-Jorispand, een uitzonderlijk ruim en veelzijdig commercieel gebouw in de Theaterwijk. De erfpachter moet het pand[…]

10/08/2020 | AntwerpenRenovatie
Nieuwe hoofdzetel voor Fluvia in Kortrijk

Nieuwe hoofdzetel voor Fluvia in Kortrijk

Drie woonbuurten voor personen met een beperking in Stekene

Drie woonbuurten voor personen met een beperking in Stekene

Omgevingsvergunning voor afvalverbrandingsinstallatie ISVAG

Omgevingsvergunning voor afvalverbrandingsinstallatie ISVAG

Meer artikels