Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

S-peil vervangt K-peil in nieuwbouwwoningen

Gerelateerde onderwerpen :

,
S-peil vervangt K-peil in nieuwbouwwoningen

De Vlaamse regering heeft het licht op groen gezet om het S-peil te gebruiken als indicator voor de isolatie- en ventilatiewaarde van een nieuwbouwwoning. S-peil staat voor schil-peil. Het komt in de plaats van het vroegere K-peil en de Netto Energie Behoefte (NEB). Volgens Vlaams minister van Energie Bart Tommelein krijgen we met het S-peil een correctere berekening van de energie-efficiëntie van een nieuwbouwwoning. De norm ligt vanaf 1 januari op S31. Zowel de vakvereniging Bouwunie als Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) zijn niet tevreden met de nieuwe en volgens hen te strenge epb-eis die de betaalbaarheid van nieuwbouwwoningen  bedreigt.

De beslissing om het K-peil en de Netto Energie Behoefte vanaf volgend jaar af te schaffen, was al eerder genomen. Beide waarden hebben immers hun nadeel. Het K-peil geeft enkel de isolatiekwaliteit van een gebouwschil weer, maar niet hoeveel energie een gebouw nodig heeft om te verwarmen of te koelen. Dat laatste gebeurt wél door de NEB, maar dat zegt dan weer niks over de isolatiewaarde van de gebouwschil.

Met deze nadelen wordt komaf gemaakt door de invoering van het S-peil. Het nieuwe S-peil geeft de zuivere isolatie- en ventilatiewaarde van de schil van een woning weer (muren, ramen, dak,…). Verschillende factoren zijn van invloed op het S-peil: meer isolatie, een efficiëntere geometrische vorm van de woning, minder glas, .... Wie compacter bouwt (wat niet noodzakelijk kleiner betekent maar minder oppervlakte van gebouwschil), verkrijgt een lagere en dus betere S-waarde.  De Vlaamse regering heeft de waarde van het S-peil voor nieuwe bouwaanvragen vanaf januari 2018 op S31 bepaald, tegen 2021 wordt dat S28.“Alles begint bij minder energie verbruiken. Als we onze energiedoelstellingen willen halen, is het belangrijk dat we de energie-efficiëntie van een woning juist kunnen meten. Met het vastleggen van een ambitieus schil-peil, willen we ervoor zorgen dat iedereen van bij het eerste ontwerp van een woning rekening houdt met de energiebalans. Zoals bekend wordt ook het E-peil vanaf 1 januari 2018 strenger, volgens eerder gemaakte afspraken in het epb-beleid. Voor bouwaanvragen vanaf die datum geldt een verplicht E-peil van 40”, aldus Tommelein.

Zowel Bouwunie als NAV vinden de komst van het S-peil op zich een goede zaak omdat het een ‘eerlijker’ parameter is die een aantal problemen met het K-peil aanpakt. “Het niveau van de nieuwe eis is wel erg streng. We vrezen dat heel wat Vlamingen hun droom voor een nieuwbouwwoning of voor het afbreken en heropbouwen van een woning alweer een stuk onbereikbaarder zien worden. Bovendien wordt de epb-regelgeving vanaf 2018 sowieso al een stuk strenger dan vandaag. Omdat de nieuwe eis van kracht wordt voor bouwaanvragen vanaf 1 januari betekent dit bovendien ook dat architecten, epb-verslaggevers, aannemers en andere bouwprofessionals nog geen ervaring hebben kunnen opdoen met het nieuwe S-peilniveau”, besluiten Bouwunie en NAV in een gezamenlijke mededeling.

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) sluit zich hierbij aan en stelt dat de regering de strengere eisen heeft doorgevoerd tegen de consensus van de aannemers- en architectenverenigingen in. De invoering van een streng S-peil zal volgens de VCB ook leiden tot dikkere isolatielagen en bepaalde isolatietoepassingen uitsluiten. Dat zal de huidige schaarste aan isolatiematerialen nog doen toenemen en de prijzen opdrijven. De verstrenging komt dus op een slecht moment. De energiebesparingen die door een laag S-peil worden bereikt, dreigen grotendeels ongedaan te worden gemaakt door de energie die nodig is voor de productie van het vereiste extra isolatiemateriaal.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Elia breekt 95 hoogspanningsmasten af

Elia breekt 95 hoogspanningsmasten af

Netbeheerder Elia is gestart met de afbraak van een hoogspanningsmast langs de Lodewijk Coiseaukaai in Brugge. Dit gebeurt met behulp van een 124 m hoge torenkraan die de mast over een bos tilt om schade aan de bomen te vermijden. Dankzij de[…]

12/08/2022 | Infrastructuur
Nieuwe windturbines voor Kristalpark in Lommel

Nieuwe windturbines voor Kristalpark in Lommel

Vlaamse regering pakt oversubsidiëring groenestroomcertificaten aan

Vlaamse regering pakt oversubsidiëring groenestroomcertificaten aan

Belgen voltooien installatie monopijlers in Duits windpark

Belgen voltooien installatie monopijlers in Duits windpark

Meer artikels