Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Rustig aan

De beurzen zijn bijzonder zenuwachtig, en met name de bankaandelen zijn eerder deze week ernstig gekelderd. Wat is er aan de hand'

Kennelijk vrezen beleggers een vertraging in de wereldeconomie die de winstvooruitzichten voor de ondernemingen aantast. Dat lijkt op het eerste gezicht wat strijdig met het laatste nieuws, met name in de VS en Europa, dat de zaken toch niet zo ongunstig evolueren. Ondanks een lichte afbrokkeling in januari is de conjunctuurbarometer van de Nationale Bank voor ons land sinds de tweede helft van vorig jaar opwaarts gericht. De bezettingsgraad van het productievermogen in de industrie is in die maand overigens verder geklommen tot een mooie 79,5 %. Maar de nervositeit heeft te maken met de mogelijke impact van de vertraging in China. Op zich wordt die al als problematisch gezien, maar bovendien heeft zij de grondstoffenprijzen doen kelderen, waardoor een aantal andere opkomende economieën zoals Venezuela, Brazilië, Rusland en andere door zwaar weer gaan, temeer omdat hun buitenlandse schuld soms sterk verzwaart door de depreciatie van hun valuta.

Investeren in de toekomst vergt vertrouwen.

En zo komt het dat met name de scherpe daling van de olieprijzen, die voor het overgrote deel van de wereld eigenlijk goed nieuws is want zij verhoogt de koopkracht van de gezinnen en vermindert de kosten voor de bedrijven - steeds meer gezien wordt als een signaal dat er fundamenteel iets mis is: dat het de wereldeconomie aan schwung ontbreekt bij gebrek aan voldoende vraag. Beurzen trachten daarbij steeds vooruit te kijken, en zijn nu dus beducht voor de gevolgen van de overcapaciteit die her en der aanwezig is, met name omdat bedrijven in de energiesector te veel hebben geïnvesteerd op grond van de verwachting van hogere prijzen.

Waarom gaan bankaandelen dan zo zwaar achteruit' Om te beginnen zijn er in Europa nog wel wat banken die grote uitdagingen te verteren hebben. Er zijn er zeker een drietal. De eerste is de lage rente-omgeving. De rentedaling zorgt tijdelijk voor extra inkomsten, omdat ze sneller doorwerkt in de kostprijs van de deposito's dan in de opbrengst van de bankactiva, en ook omdat ze bij herfinanciering van hypotheekleningen tot een belangrijke inning van herfinancieringspremies leidt. Maar eenmaal die effecten uitgewerkt, zet de lage rente de rentabiliteit van de banken wel onder druk. De tweede reden is dat banken in de komende jaren doorgaans hun eigen middelen nog moeten versterken onder impuls van de strengere kapitaalsregulering. Ze moeten trouwens niet enkel hun kernkapitaal op peil houden, maar ook een voldoende groot stootkussen creëren via zogeheten achtergesteld kapitaal om beter bestand te zijn tegen eventuele ongelukken. En de derde reden is dat banken aan een steeds hevigere concurrentie onderhevig zijn. Zeker in ons land, waar zij zich na verkeerd afgelopen buitenlandse avonturen willens nillens hebben teruggeplooid op de binnenlandse markt, is die erg groot geworden. Marges komen daardoor onder druk. Maar ook de voortschrijdende digitalisering van het financiële leven is een enorme uitdaging. Er komen steeds meer nieuwe spelers, bijvoorbeeld in het betalingsverkeer, die met lage kosten een gestandaardiseerd maar daarom niet noodzakelijk minder geapprecieerd dienstenpakket aanbieden. Banken moeten hun eigen bedrijfsmodel daarom soms heruitvinden, en in ieder geval aanzienlijk op kosten sparen.

Dit zijn allemaal dingen die al even bekend zijn, maar waarom worden bankaandelen juist nu goedkoper' Voor een stuk is dat terug te voeren op een uiterst volatiele aandelenmarkt: er zijn nogal wat jojobewegingen. Deels komt dat mogelijk ook doordat enkele banken resultaten hebben aangekondigd die niet echt waren verwacht. Crédit Suisse bijvoorbeeld kondigde een verlies aan, en een andere grote bank, Deutsche, heeft ook niet de mooiste resultaten neergezet. Sommigen vrezen zware afschrijvingen op de kredieten aan energiebedrijven, die het zwaar te verduren hebben. En ten slotte mag niet uit het oog worden verloren dat banken finaal meedeinen op de golven van de economische conjunctuur. Als deze laatste wat gaat tegenvallen, bijvoorbeeld door de Chinese beslommeringen, kunnen ze minder volumegroei in hun kredieten realiseren.

Toch is het niet allemaal kommer en kwel. De correctie komt er na een mooie rally in de afgelopen periode. De geavanceerde economieën zijn, zoals al gezegd, toch aan een remonte bezig: in de VS blijft het nieuws veeleer goed, en de eurozone is weliswaar moeizaam maar toch geleidelijk uit het dal aan het klimmen. De werkloosheid daalt.

Wanneer harde gegevens niet gelijklopend evolueren met psychologische bewegingen, kunnen twee dingen gebeuren: ofwel passen de eerste zich aan de tweede aan, ofwel loopt het omgekeerd. Men moet er in de huidige omstandigheden natuurlijk alles aan doen om de laatste hypothese waar te maken. Dat betekent vooral dat verantwoordelijken het nodige leadership aan de dag moeten leggen om de zaken ten goede te keren. Investeren in de toekomst vergt vertrouwen, en dat vertrouwen kan er alleen zijn als investeerders structurele economische groei kunnen voorzien. Regeringen, sociale partners, Europa, de wereld van onderwijs en onderzoek, ': het zijn allemaal partners die de nervositeit van markten kunnen bedwingen via rustige vastheid, als die tenminste de goede richting aanwijst. Rustig aan.

CATO

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Thomas & Piron neemt BAM Galère en BAM Lux over

Thomas & Piron neemt BAM Galère en BAM Lux over

De Waalse groep Thomas & Piron neemt de bedrijven BAM Galère en BAM Lux over van de Nederlandse groep BAM. De Nederlandse groep BAM heeft in ons land ook nog het bedrijf Interbuild. De transactie, waarvan het bedrag niet wordt[…]

Burgers investeren in Scholen van Vlaanderen

Burgers investeren in Scholen van Vlaanderen

Aanleg omleidingsweg Anzegem stap dichterbij

Aanleg omleidingsweg Anzegem stap dichterbij

Ontwerp Leiebrug tussen Wevelgem en Lauwe is klaar

Ontwerp Leiebrug tussen Wevelgem en Lauwe is klaar