Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Rup voor 'ruil' bedrijventerrein

Gerelateerde onderwerpen :

De provincie Oost-Vlaanderen en de gemeente Evergem ondertekenden zopas een overeenkomst voor het maken van een gekoppeld provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplan (prup) voor de opheffen van het industriegebied Westbeke en voor de realisatie van een lokaal bedrijventerrein aan de Bentexsite. Ook zal worden nagegaan of een planologische ruil kan worden toegepast, waardoor behalve de bestemming ook de eigendom wordt geruild.

'Een eerste doelstelling van de overeenkomst bestaat erin om het industriegebied Westbeke te herbestemmen naar woongebied (zonevreemde woningen), openbaar nut (slibstort) en gemengd openruimtegebied (onbenutte gronden)', legt gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning Geert Versnick uit. 'De tweede doelstelling omvat het uitbreiden van een bestaand bedrijventerrein (3 ha) aan de Bentexsite in Sleidinge in met een oppervlakte van 2 ha. Tevens zullen ook de bestaande bedrijfsgebouwen zone-eigen worden gemaakt', vult burgemeester van Evergem Joeri De Maertelaere aan.

De provincie Oost-Vlaanderen en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Oost-Vlaanderen startten in 2014 het project 'Reconversie bedrijfsbestemmingen' om on(der)benutte bedrijventerreinen te herbestemmen. Behalve het desaffecteren van projectzones waar geen economische activiteiten meer mogelijk of wenselijk zijn, moet ook onderzoek gedaan worden naar alternatieve bedrijfshuisvestingsmogelijkheden voor de te herbestemmen (delen van) bedrijventerreinen.

Op basis van GIS-gegevens werden 148 ha onbenutte bedrijfsgronden in kaart gebracht waar nog geen enkel initiatief tot ontwikkeling werd genomen. In een eerste fase werden de knelpunten en potenties geanalyseerd. Vervolgens werd deze analyse gecheckt tijdens een bezoek aan de gemeente en werd de lokale visie besproken. Daaruit is gebleken dat voor een aantal terreinen een economisch gebruik niet mogelijk of wenselijk was, waardoor herbestemming aangewezen is.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Valens bouwt voor UZ Saint-Luc en Valisana in Brussel

Valens bouwt voor UZ Saint-Luc en Valisana in Brussel

De teams van Valens (Eiffage) haalden het contract binnen voor de bouw van het psychiatrisch centrum voor het Saint-Luc ziekenhuis en Valisana in Sint-Lambrechts-Woluwe, op de campus van de UCLouvain. De werken starten deze maand. Het gaat om[…]

17/09/2021 | Projectenoverheidsopdracht
UGent wil twee studentenhomes bouwen

UGent wil twee studentenhomes bouwen

Leuven opent kinderdagverblijf DoRemy

Leuven opent kinderdagverblijf DoRemy

Merelbeke start met aanleg sportpark Molenkouter

Merelbeke start met aanleg sportpark Molenkouter

Meer artikels