Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Rup voor 'ruil' bedrijventerrein

Gerelateerde onderwerpen :

De provincie Oost-Vlaanderen en de gemeente Evergem ondertekenden zopas een overeenkomst voor het maken van een gekoppeld provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplan (prup) voor de opheffen van het industriegebied Westbeke en voor de realisatie van een lokaal bedrijventerrein aan de Bentexsite. Ook zal worden nagegaan of een planologische ruil kan worden toegepast, waardoor behalve de bestemming ook de eigendom wordt geruild.

'Een eerste doelstelling van de overeenkomst bestaat erin om het industriegebied Westbeke te herbestemmen naar woongebied (zonevreemde woningen), openbaar nut (slibstort) en gemengd openruimtegebied (onbenutte gronden)', legt gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning Geert Versnick uit. 'De tweede doelstelling omvat het uitbreiden van een bestaand bedrijventerrein (3 ha) aan de Bentexsite in Sleidinge in met een oppervlakte van 2 ha. Tevens zullen ook de bestaande bedrijfsgebouwen zone-eigen worden gemaakt', vult burgemeester van Evergem Joeri De Maertelaere aan.

De provincie Oost-Vlaanderen en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Oost-Vlaanderen startten in 2014 het project 'Reconversie bedrijfsbestemmingen' om on(der)benutte bedrijventerreinen te herbestemmen. Behalve het desaffecteren van projectzones waar geen economische activiteiten meer mogelijk of wenselijk zijn, moet ook onderzoek gedaan worden naar alternatieve bedrijfshuisvestingsmogelijkheden voor de te herbestemmen (delen van) bedrijventerreinen.

Op basis van GIS-gegevens werden 148 ha onbenutte bedrijfsgronden in kaart gebracht waar nog geen enkel initiatief tot ontwikkeling werd genomen. In een eerste fase werden de knelpunten en potenties geanalyseerd. Vervolgens werd deze analyse gecheckt tijdens een bezoek aan de gemeente en werd de lokale visie besproken. Daaruit is gebleken dat voor een aantal terreinen een economisch gebruik niet mogelijk of wenselijk was, waardoor herbestemming aangewezen is.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Voorontwerp heraanleg Stadspark Antwerpen goedgekeurd

Voorontwerp heraanleg Stadspark Antwerpen goedgekeurd

Het district en de stad Antwerpen zullen de komende jaren het Stadspark terug opwaarderen naar zijn oorspronkelijke landschapsstijl, rekening houdend met de hedendaagse noden. Zopas werd hiervoor het voorontwerp goedgekeurd dat tot stand kwam na[…]

Bouw nieuw VRT-complex start in november

Bouw nieuw VRT-complex start in november

Nieuwe campus KU Leuven in Pachecogebouw aan Brusselse Kruidtuin

Nieuwe campus KU Leuven in Pachecogebouw aan Brusselse Kruidtuin

Nieuw datacenter voor Green Energy Park in Zellik

Nieuw datacenter voor Green Energy Park in Zellik

Meer artikels