Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Rup in de maak voor 'Stopkesfabriek'

De stad Antwerpen bekijkt of het bouwblok waar de voormalige 'Stopkesfabriek' staat in Deurne een meer gemengde stedelijke invulling kan krijgen die beter aansluit op de woonomgeving. Daarvoor zal een ruimtelijk uitvoeringsplan uitgewerkt worden.

Het rup Stopkesfabriek behandelt het bouwblok tussen de Bisschoppenhoflaan, de Merksemsesteenweg, de Van Cortbeemdelei en de Torremansstraat in Deurne. Het bouwblok maakt ruimtelijk gezien deel uit van de buurt Kronenburg, maar heeft planologisch de bestemming 'industriegebied'.

Deze verouderde bestemming bemoeilijkt een kwalitatieve, duurzame en gemengde ontwikkeling van het gebied. Het ruimtelijk beleid van de stad Antwerpen is erop gericht om voor deze site - en andere, gelijkaardige gebieden - een gemengde stedelijke invulling mogelijk te maken, die ook een meerwaarde vormt voor de omgeving.

Het gaat daarbij om een breed gamma aan (stedelijke) functies zoals wonen, winkelen, werken, bedrijven, kantoren, recreatie, groen, maatschappelijke functies (onderwijs, gezondheidszorg, cultuur, '), horeca, sport, enzovoort. Het rup moet dan ook voldoende flexibiliteit geven om te kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Miljoenenproject transformeert CO2 tot groene waterstof

Miljoenenproject transformeert CO2 tot groene waterstof

Tien private en publieke partners hebben zich verenigd in het North-C-Methanol project. Samen zullen ze de CO2-emissie jaarlijks met 140.000 ton verminderen en 44.000 ton groene methanol aanmaken voor de lokale chemische en duurzame[…]

26/10/2020 | GentInnovatie
Oudenaarde bouwt nieuwe woonwijk

Oudenaarde bouwt nieuwe woonwijk

Vandenbussche krijgt Best managed Company Award

Vandenbussche krijgt Best managed Company Award

Eerste infrastructuurwerf met ethische code

Eerste infrastructuurwerf met ethische code