Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Rup in de maak voor 'Stopkesfabriek'

De stad Antwerpen bekijkt of het bouwblok waar de voormalige 'Stopkesfabriek' staat in Deurne een meer gemengde stedelijke invulling kan krijgen die beter aansluit op de woonomgeving. Daarvoor zal een ruimtelijk uitvoeringsplan uitgewerkt worden.

Het rup Stopkesfabriek behandelt het bouwblok tussen de Bisschoppenhoflaan, de Merksemsesteenweg, de Van Cortbeemdelei en de Torremansstraat in Deurne. Het bouwblok maakt ruimtelijk gezien deel uit van de buurt Kronenburg, maar heeft planologisch de bestemming 'industriegebied'.

Deze verouderde bestemming bemoeilijkt een kwalitatieve, duurzame en gemengde ontwikkeling van het gebied. Het ruimtelijk beleid van de stad Antwerpen is erop gericht om voor deze site - en andere, gelijkaardige gebieden - een gemengde stedelijke invulling mogelijk te maken, die ook een meerwaarde vormt voor de omgeving.

Het gaat daarbij om een breed gamma aan (stedelijke) functies zoals wonen, winkelen, werken, bedrijven, kantoren, recreatie, groen, maatschappelijke functies (onderwijs, gezondheidszorg, cultuur, '), horeca, sport, enzovoort. Het rup moet dan ook voldoende flexibiliteit geven om te kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuwe Cat 340 UHD-graafmachine sloopt tot acht verdiepingen

Nieuwe Cat 340 UHD-graafmachine sloopt tot acht verdiepingen

De nieuwe 340 UHD Ultra High Demolition-graafmachine van Caterpillar werd ontworpen voor het slopen van grote gebouwen en heeft daarom een meer dan 13% hogere pen dan de 340F UHD, om te kunnen reiken tot gebouwen van acht verdiepingen. Meer[…]

27/02/2021 | VerhuurGraafmachines
'Uitdagingen in de bouwsector eisen vele extra handen'

'Uitdagingen in de bouwsector eisen vele extra handen'

Nieuw schoolgebouw met aandacht voor akoestisch comfort

Nieuw schoolgebouw met aandacht voor akoestisch comfort

Vande Moortel plaatst zonnepanelen

Vande Moortel plaatst zonnepanelen