Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Rup in de maak voor 'Stopkesfabriek'

De stad Antwerpen bekijkt of het bouwblok waar de voormalige 'Stopkesfabriek' staat in Deurne een meer gemengde stedelijke invulling kan krijgen die beter aansluit op de woonomgeving. Daarvoor zal een ruimtelijk uitvoeringsplan uitgewerkt worden.

Het rup Stopkesfabriek behandelt het bouwblok tussen de Bisschoppenhoflaan, de Merksemsesteenweg, de Van Cortbeemdelei en de Torremansstraat in Deurne. Het bouwblok maakt ruimtelijk gezien deel uit van de buurt Kronenburg, maar heeft planologisch de bestemming 'industriegebied'.

Deze verouderde bestemming bemoeilijkt een kwalitatieve, duurzame en gemengde ontwikkeling van het gebied. Het ruimtelijk beleid van de stad Antwerpen is erop gericht om voor deze site - en andere, gelijkaardige gebieden - een gemengde stedelijke invulling mogelijk te maken, die ook een meerwaarde vormt voor de omgeving.

Het gaat daarbij om een breed gamma aan (stedelijke) functies zoals wonen, winkelen, werken, bedrijven, kantoren, recreatie, groen, maatschappelijke functies (onderwijs, gezondheidszorg, cultuur, '), horeca, sport, enzovoort. Het rup moet dan ook voldoende flexibiliteit geven om te kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Denys geselecteerd voor Porthosproject in Rotterdam

Denys geselecteerd voor Porthosproject in Rotterdam

De multidisciplinaire bouwgroep Denys uit Wondelgem werd geselecteerd om mee te bouwen aan het Porthosproject, dat door Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en Energiebeheer Nederland werd ontwikkeld om bij te dragen aan het behalen van de[…]

'De  bouw is het voorbije jaar veel flexibeler geworden'

'De bouw is het voorbije jaar veel flexibeler geworden'

Studiebureau Jonckheere verhuist naar cohousingproject in Brugge

Studiebureau Jonckheere verhuist naar cohousingproject in Brugge

Restauratie eeuwenoude abdijhoeve in Heverlee is prachtig staaltje vakmanschap

Restauratie eeuwenoude abdijhoeve in Heverlee is prachtig staaltje vakmanschap