Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Rup in de maak voor 'Stopkesfabriek'

De stad Antwerpen bekijkt of het bouwblok waar de voormalige 'Stopkesfabriek' staat in Deurne een meer gemengde stedelijke invulling kan krijgen die beter aansluit op de woonomgeving. Daarvoor zal een ruimtelijk uitvoeringsplan uitgewerkt worden.

Het rup Stopkesfabriek behandelt het bouwblok tussen de Bisschoppenhoflaan, de Merksemsesteenweg, de Van Cortbeemdelei en de Torremansstraat in Deurne. Het bouwblok maakt ruimtelijk gezien deel uit van de buurt Kronenburg, maar heeft planologisch de bestemming 'industriegebied'.

Deze verouderde bestemming bemoeilijkt een kwalitatieve, duurzame en gemengde ontwikkeling van het gebied. Het ruimtelijk beleid van de stad Antwerpen is erop gericht om voor deze site - en andere, gelijkaardige gebieden - een gemengde stedelijke invulling mogelijk te maken, die ook een meerwaarde vormt voor de omgeving.

Het gaat daarbij om een breed gamma aan (stedelijke) functies zoals wonen, winkelen, werken, bedrijven, kantoren, recreatie, groen, maatschappelijke functies (onderwijs, gezondheidszorg, cultuur, '), horeca, sport, enzovoort. Het rup moet dan ook voldoende flexibiliteit geven om te kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

In gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren, voerde PricewaterhouseCoopers (PWC) een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en[…]

27/05/2022 | ElektriciteitActueel
Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette