Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Ruimtelijke knelpunten worden weggewerkt

Een Europese richtlijn voorziet dat tegen 2021 de uitstoot van broeikasgassen met 20% moet afnemen en dat 20% van de energie uit hernieuwbare bronnen moet komen. De Vlaamse regering keurde zopas het uitgestippelde traject goed om bestaande ruimtelijke knelpunten die het bevorderen van energieprestaties bij de renovatie van woningen en gebouwen bemoeilijken, weg te werken.

Voorschriften

Heel wat mensen zijn immers bereid om werk te maken van muur- of dakisolatie, maar worden in de praktijk geconfronteerd met ruimtelijke voorschriften die dergelijke renovatie moeilijk maken of zelfs verhinderen. De Vlaamse ministers Annemie Turtelboom, Ben Weyts en Joke Schauvliege richten een werkgroep op die het uitgestippelde traject moet voorbereiden en uitvoeren tegen uiterlijk eind dit jaar.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

In gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren, voerde PricewaterhouseCoopers (PWC) een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en[…]

27/05/2022 | ElektriciteitActueel
Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette