Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Ruimtelijke knelpunten worden weggewerkt

Een Europese richtlijn voorziet dat tegen 2021 de uitstoot van broeikasgassen met 20% moet afnemen en dat 20% van de energie uit hernieuwbare bronnen moet komen. De Vlaamse regering keurde zopas het uitgestippelde traject goed om bestaande ruimtelijke knelpunten die het bevorderen van energieprestaties bij de renovatie van woningen en gebouwen bemoeilijken, weg te werken.

Voorschriften

Heel wat mensen zijn immers bereid om werk te maken van muur- of dakisolatie, maar worden in de praktijk geconfronteerd met ruimtelijke voorschriften die dergelijke renovatie moeilijk maken of zelfs verhinderen. De Vlaamse ministers Annemie Turtelboom, Ben Weyts en Joke Schauvliege richten een werkgroep op die het uitgestippelde traject moet voorbereiden en uitvoeren tegen uiterlijk eind dit jaar.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuw schoolgebouw met aandacht voor akoestisch comfort

Nieuw schoolgebouw met aandacht voor akoestisch comfort

Meer dan een jaar nu al betrekken de zowat 300 leerlingen, leraars en directie de nieuwe gebouwen van de Stedelijke Basisschool Zuid in Stasegem. Het stadbestuur koos bewust voor een BEN-school, maar wilde omwille van het pedagogische concept[…]

27/02/2021 | ScholenAkoestiek
Vande Moortel plaatst zonnepanelen

Vande Moortel plaatst zonnepanelen

Nieuwe Cat 340 UHD-graafmachine sloopt tot acht verdiepingen

Nieuwe Cat 340 UHD-graafmachine sloopt tot acht verdiepingen

'Uitdagingen in de bouwsector eisen vele extra handen'

'Uitdagingen in de bouwsector eisen vele extra handen'