Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Ruimtelijk uitvoeringsplan voor Antwerpsesteenweg in Gent

Ruimtelijk uitvoeringsplan voor Antwerpsesteenweg in Gent

Om een deel van de Antwerpsesteenweg beter in te richten, maakt de stad Gent een ruimtelijk uitvoeringsplan (rup) op. Voor het ontwerp van dit rup loopt tot en met 2 maart een openbaar onderzoek waarbij iedereen opmerkingen of bezwaren kan indienen.

De Antwerpsesteenweg is vlot bereikbaar vanuit de stad en de regio door de op- en afritten van de R4. Dat zorgt voor veel dynamiek langs de steenweg, maar het brengt ook verkeersdruk mee én ruimtelijke druk. Stedenbouwkundig is het gebied rond de Antwerpsesteenweg nu erg versnipperd. Door de aaneenschakeling van bpa’s en verkavelingen is het onvoldoende mogelijk de steenweg voort te ontwikkelen en de dynamiek te versterken.

Een aantal jaren geleden werden de Victor Braeckmanlaan, de Nieuwelaan en de Antwerpsesteenweg opgenomen in een studie over de Gentse hoofdsteenwegen. Vanuit deze studie werden langs de steenweg plaatsen aangeduid waar bijkomende activiteiten (voornamelijk wonen en handel) een plaats konden vinden. Twee rup’s vormen het sluitstuk van deze studie en het ontwerpend onderzoek en leggen locaties en mogelijkheden vast voor onder andere wonen en handel. Het eerste rup Braeckmanlaan - Nieuwelaan - Antwerpsesteenweg is van kracht sinds 1 april 2016. Het tweede rup Antwerpsesteenweg - Orchideestraat bevindt zich nu in de ontwerpfase en daarover loopt nu het openbaar onderzoek.

Het ruime plangebied van dit rup situeert zich langs de Antwerpsesteenweg vanaf de spoorwegbrug tot aan de R4 (Orchideestraat). Het rup strekt zich uit over de deelgemeenten Sint-Amandsberg en Oostakker en omvat de bebouwingsstrip rond de Antwerpsesteenweg (N70) die rechtstreeks aansluit op de steenweg. De bedoeling van het ontwerp-rup is het verdichten van het wonen, het afremmen van de systematische ontwikkeling naar commerciële functies en het versterken van bepaalde economische zones langs de steenweg.

De bestaande woonzones langs de steenweg kennen een mix van wonen, handel en kantoren. Het rup bekijkt waar deze mix kan behouden blijven of gestimuleerd worden, en waar niet. Een aantal bestaande handelsclusters kunnen nog bijkomende handelsactiviteiten opnemen (vooral de site Carrefour en de site MediaMarkt), al dan niet aangevuld met andere functies zoals kantoren of wonen-boven-winkels. Het rup clustert handelsfuncties, maar duidt ook projectzones aan waar nieuwe woonprojecten kunnen zorgen voor meer woningen in het stedelijke gebied.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Brusselse regering heeft expertencommissie voor hervormen stedenbouw

Brusselse regering heeft expertencommissie voor hervormen stedenbouw

De  Brusselse staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet kondigde een grondige hervorming aan van de stedenbouwkundige regelgeving onder de naam “Good Living”. Dat moet een ambitieus kader worden om alle Brusselse gebouwen,[…]

Antwerpen duidt team aan voor opmaak van strategisch ruimteplan

Antwerpen duidt team aan voor opmaak van strategisch ruimteplan

Bouwshift staat of valt met kwaliteitsvolle verdichting

Bouwshift staat of valt met kwaliteitsvolle verdichting

Antwerpen onderzoekt herziening van rup Katwilgweg

Antwerpen onderzoekt herziening van rup Katwilgweg

Meer artikels