Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Ruimtelijk uitvoeringsplan Leuvense Hertogensite is goedgekeurd

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Ruimtelijk uitvoeringsplan Leuvense Hertogensite is goedgekeurd

De Leuvense gemeenteraad heeft maandagavond het definitieve ruimtelijk uitvoeringsplan (rup) ‘Benedenstad III - Hertogensite’ goedgekeurd. Dit rup vormt het sluitstuk van drie grote herontwikkelingssites in de benedenstad (zie ook Bouwkroniek van 2 september 2016, blz. 16-18). De goedkeuring is één van de laatste stappen in de procedure. Zodra het rup van kracht is kunnen de eerste bouwvergunningen voor projecten op de site afgeleverd worden en kunnen de eerste werken starten.

Na het Barbarahof en het Janseniushof moet de Hertogensite, ook wel ziekenhuissite genoemd, tussen de Brusselsestraat en de Minderbroedersstraat, uitgroeien tot een volledig nieuw woongebied aan het water waar veel aandacht is voor groen, erfgoed en andere functies zoals handel, cultuur en zorg. Wonen staat centraal in de herontwikkeling. Het plan omvat diverse woonvormen voor verschillende doelgroepen: appartementen, woningen met een tuin, sociale huurwoningen, assistentiewoningen en een woonzorgcentrum.

Het ruimtelijk uitvoeringsplan volgt het oorspronkelijke masterplan niet exact. Een eerste verandering situeert zich op de site van het voormalige Bloedtransfusiecentrum. Onderzoek wees uit dat zowel de binnen- als de buitenzijde van het gebouw bepaalde erfgoedkwaliteiten heeft. Het rup legt vast dat het gebouw moet behouden blijven. Ernaast is wel nog nieuwbouw mogelijk. Voorts tekent het rup een tweede optie uit voor de site van de podiumkunstenzaal. Zo wordt het niet dwingend deze zaal daar te bouwen maar kan er eventueel ook een ander multifunctioneel gebouw worden gerealiseerd.

Tevens zijn er ook een aantal wijzigingen aan de bouwhoogtes van een aantal nieuwbouwvolumes. De nieuwe bouwhoogtes zorgen voor een betere aansluiting met de erfgoedpanden of geven een betere bezonning aan naastliggende gebouwen en pleinen. Het masterplan ging ook uit van de sloop van het auditorium Maisin. Na het openbaar onderzoek werd echter beslist dat het auditorium ook kan behouden blijven. Slopen kan enkel nog mits motivatie en onder voorwaarden. Aan de kant van de Minderbroedersstraat blijven de beschermde gebouwen van het voormalige Pathologisch Instituut en van Heelkunde behouden, inclusief de auditoria.

Na een intensief participatietraject met bewoners en belangengroepen, werd op 8 december 2014 een definitief masterplan goedgekeurd door de gemeenteraad. Op basis van dit masterplan maakte Leuven het rup op, een juridisch instrument dat de kwaliteiten van het masterplan vastlegt. Op 29 augustus vorig jaar keurde de gemeenteraad het ontwerp rup goed.  Enkele bezwaren  uit het openbaar onderzoek zorgden voor enkele aanpassingen aan het ontwerp dat nu dus werd goedgekeurd.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Studenten gebruiken toekomstige huisvesting voor opleiding

Studenten gebruiken toekomstige huisvesting voor opleiding

De nieuwe studententoren van Hogeschool PXL op de Elfde-Liniecampus in Hasselt is bijna klaar. De toren, eigendom van Xior Student Housing en gebouwd door bouwbedrijf Cordeel, vormt dit semester het onderwerp van het project[…]

Londerzeel zoekt ontwerper voor vrijetijdssite

Londerzeel zoekt ontwerper voor vrijetijdssite

Nieuwe campus voor Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen

Nieuwe campus voor Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen

Eerste steen voor geavanceerd pmd-sorteercentrum in Ghlin

Eerste steen voor geavanceerd pmd-sorteercentrum in Ghlin

Meer artikels