Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Ruimtelijk masterplan voor de Gentse Bijlokesite

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Ruimtelijk masterplan voor de Gentse Bijlokesite

Het ruimtelijk masterplan Bijlokesite, gemaakt door studiebureau PLUSOFFICE, is het richtinggevende kader voor de ontwikkeling van de site voor de komende 20 jaar. Het legt de nadruk op vlotte toegankelijkheid en interne circulatie, beter en gedeeld gebruik van de groene buitenruimtes en efficiënt gebruik van de gebouwen. Het ‘Ruimtelijk Masterplan Bijlokesite’ werd reeds goedgekeurd door het Gentse schepencollege. Vanwege de sterke betrokkenheid van de School of Arts, HoGent, wordt het masterplan ook daar ter goedkeuring voorgelegd.

Samen met stad Gent hebben de verschillende culturele partners die op de site gehuisvest zijn de ambitie om van de site een coherente en inspirerende motor te maken voor kunsten, erfgoed en stedelijke ontwikkeling. In oktober 2017 werd daarom een intentieverklaring tot samenwerking ondertekend tussen alle partners, waardoor het engagement voor de verdere uitbouw werd verankerd.
 
Voorafgaand aan het ruimtelijke masterplan werden ook een aantal andere initiatieven ontwikkeld voor de Bijlokesite. In mei 2017 kreeg Architectenbureau Maarten Dobbelaere de opdracht voor een beheersplan voor de site toegewezen. Dat is een document waarin een visie voor het toekomstige beheer van het onroerende erfgoed werd uitgewerkt. Dit beheersplan is inmiddels goedgekeurd en is geldig voor de komende 24 jaar. 
 
 
In september 2017 gaf de stad de opdracht aan het Studiebureau NDVR-Miss Miyagi om een gemeenschappelijke toekomstvisie voor de Bijloke-site uit te werken, een samenwerkingsmodel uit te tekenen en een actieplan te maken.

Duidelijke interne structuur

Het masterplan voorziet een duidelijke, interne structuur die verbonden is met het stedelijke netwerk door middel van poorten, als aantakkingspunten met de stad. Er wordt hierbij sterk ingezet op fietsenstallingen aan de rand om de site verkeersluw te houden. Het logistieke circuit wordt gestroomlijnd om overlast te beperken en leveringen efficiënt te laten verlopen en er zijn aanvullende toegangen om de site meer doorwaadbaar te maken op schaal van de voetganger. Het plan suggereert tevens verder onderzoek naar een nieuwe toegang, de Leiepoort, die via de groenklimaatas de verbinding met het stadscentrum kan maken en ook een nieuwe publieke ingang voor het Muziekcentrum en de toekomstige Dramacluster van het KASK kan worden.
 
Het Bijlokeveld en de Muzentuin worden verbonden met de groenruimtes van de stad: zowel met de groenklimaatassen en het Bijlokehof, als met de interagerende voortuinen aan de buitenrand van de site. Deze buitenruimtes zijn het ‘publieke hart’ en kunnen worden opgeladen door het activeren van het programma in de gebouwen, door mogelijke nieuwbouwvolumes en door kleinschalige toevoegingen in het park.
 
Het masterplan definieert duidelijke clusters om aan de ruimtevraag te voldoen. Deze clusters worden afgewerkt door op bepaalde plekken nieuwbouw te voorzien. Het optimaliseert de programmatie van de kleinschaligere clusters, zoals de Creatiecluster en de Poortcluster, en onderzoekt waar ruimtewinst kan geboekt worden.
 
 
Het masterplan onderzocht de mogelijkheden per cluster en toetste daarbij de mogelijke ruimtelijke winsten af. Het plan definieert hieruit twee deelopdrachten. De ‘Volumestudie’ voorziet potentieel extra ruimte voor kantoren in de Muzentuin en een vergadercluster voor de hele site aan het Poortgebouw. De ‘Creatiecluster’ omvat de Materniteit en de  G1, G2 en G3 gebouwen. Dit is een plek van spelers met toonaangevende naam, zowel nationaal als internationaal, waarbij hoogdringende nood is aan renovatie van de gebouwen.
 
Het masterplan voorziet ook twee vervolgopdrachten, die verder onderzoek en concretisering vereisen. De eerste is ‘De Leiepoort’ als nieuwe poort tot de site, met toegang voor het Muziekcentrum en de Dramacluster van het KASK. Een studie die de invulling van de zolderruimten onderzoekt, kan een groot potentieel bieden voor extra ruimte voor de grote spelers STAM en HoGent. 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Stedenbouwkundige vergunning voor bedrijfspark Copernic in Haren

Stedenbouwkundige vergunning voor bedrijfspark Copernic in Haren

Copernic, het toekomstige park voor middelgrote en grote ondernemingen (mgo’s) in Haren, heeft zijn stedenbouwkundige vergunning op zak. De overheidsopdracht voor de werken wordt eind dit jaar uitgeschreven. De gebouwen op Copernic moeten[…]

Gelukkige Grijsheid toegekend aan Osar Architects

Gelukkige Grijsheid toegekend aan Osar Architects

Einstein Telescoop komt stap dichter

Einstein Telescoop komt stap dichter

Lommel wil nieuw jongerencentrum bouwen

Lommel wil nieuw jongerencentrum bouwen

Meer artikels