Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Ruimte voor Brusselse bouwbedrijven verdwijnt snel

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Ruimte voor Brusselse bouwbedrijven verdwijnt snel

(c) VUB

De ruimte voor kleine en middelgrote bouwbedrijven is in het Brussselse Gewest in een snel tempo aan het verdwijnen. Het probleem bleef tot nu onzichtbaar, omdat productieruimtes kleiner dan 1.000 m² door de overheid  niet worden gemeten. Tot die vaststelling komt een studie die werd uitgevoerd door drie onderzoekers van de VUB.
De bevolkingsgroei in Brussel zorgt voor een toename van renovatie- en bouwwerven in het straatbeeld. De stijgende vraag naar huisvesting en de daarmee verbonden bouwwoede heeft twee grote tegenstrijdige gevolgen: enerzijds steunt het Brusselse Gewest hiermee de bouwsector, anderzijds vergroot het de druk om zones bedoeld voor productieve activiteiten zoals de bouwsector, te gaan herbestemmen tot bijvoorbeeld woonzones. Zo is in Brussel tussen 2000 en 2018 ongeveer 106 ha aan productieruimte verloren gegaan.
 
“Het is belangrijk om dit probleem aan te kaarten omdat het Brusselse Gewest juist volop wil inzetten op circulaire economie, lokale Brusselse werkplaatsen en werkgelegenheid voor kortgeschoolde arbeiders, vooral in de bouwsector”, zeggen VUB-onderzoekers Sarah De Boeck, Matthijs Degraeve en Frederik Vandyck.
 
De Brusselse bouwsector bestaat voor 93% uit kleine en middelgrote bouwondernemingen – 70% heeft zelfs nog geen vijf werknemers in dienst – die hoofdzakelijk actief zijn op de private verbouw- en renovatiemarkt. De meeste van deze kmo’s hebben een perceeloppervlakte van minder dan 1.000 m², de grenswaarde die wordt gehanteerd om de bouwsector in het Brussels Gewest in kaart te brengen. Dit verklaart waarom de sector door de lokale overheden over het hoofd wordt gezien.
 
Aan de hand van cijfergegevens en vele getuigenissen onderzochten Sarah De Boeck (Stedelijke Economische Ontwikkeling), Matthijs Degraeve (Economische Geschiedenis), en Frederik Vandyck (Architectuur) het ruimtelijke aspect van en de ontwikkelingen in de kmo-bouwsector sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw. Daaruit blijkt dat het aantal bouwondernemingen is gedaald en dat de ruimtelijke spreiding van deze ondernemingen is verschoven naar het westen.
 
De vroegere concentraties in Elsene en Schaarbeek nemen af, terwijl in bepaalde wijken van Anderlecht en op de grens tussen Jette en Koekelberg nieuwe bedrijven opduiken. De bedrijven die in de Vijfhoek gevestigd waren zijn bijna volledig verdwenen. "Dat is jammer, want de sector is goed voor 4% van de banen in Brussel, vooral voor laaggeschoolden”, zegt Sarah De Boeck.
Uit het onderzoek blijkt voorts dat de resterende kmo-bouwondernemingen wel sterk territoriaal verankerd blijven. Een deel van de bedrijven worden van generatie tot generatie overgedragen, net zoals hun netwerk van lokale bouwmaterialenleveranciers. De overname van die leveranciers door grote multinationals hebben een directe weerslag op de activiteiten van de bouwondernemers in Brussel.

Herbestemming zones

De druk op de productieruimte wordt in Brussel op verschillende manieren uitgeoefend. In het geval van de kmo’s in de bouwsector blijkt de herbestemming van industrieterreinen tot gemengde zones (om er woningen te kunnen bouwen) nadelig. Bouwleveranciers hebben hierdoor niet genoeg ruimte meer voor de opslag van hun materiaal en gaan zich elders vestigen.
 
In de binnenstad worden productieruimtes vaak omgezet in woonruimte, zoals lofts. De kmo-bouwondernemingen zelf vinden hierdoor minder kleine percelen die geschikt zijn voor hun activiteiten en die dus voldoen aan hun behoeften op het gebied van opslag-, parkeer-, atelier- en kantoorruimte.
 
"De meeste ondernemers die we hebben ontmoet, vinden het moeilijk om beschikbare ruimte te vinden. Iets vinden aan betaalbare prijzen, ook aan de rand van de stad, is nog lastiger. En als ze dan toch een plekje in de buurt van Brussel ontdekken, klagen ze over verkeers- en parkeerproblemen. De bouwsector bouwt zichzelf als het ware uit de stad. Als we de productieve ruimte in de stad willen behouden, dan zullen we moeten ingrijpen in de vastgoeddynamieken”, besluit Sarah De Boeck.
 
Het onderzoek werd gefinancierd door het interdisciplinaire VUB-onderzoeksproject Building Brussels, een samenwerking van de departementen Geografie, Architectuur, en Geschiedenis: Building Brussels. Brussels’ city builders and the production of space, 1794–2015.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vergunning voor jeugdinstelling in Victor Horta-internaat Brussel

Vergunning voor jeugdinstelling in Victor Horta-internaat Brussel

Het Brusselse Gewest verleent een bouwvergunning voor de realisatie van een openbare instelling voor jeugdzorg. Die wordt gebouwd op de site van het oude Victor Horta-internaat, op de hoek van de Van Volxemlaan en de Brusselsesteenweg. De[…]

20/06/2022 | ProjectenRenovatie
Vergunning voor nieuwe jeugdherberg in Brussel-centrum

Vergunning voor nieuwe jeugdherberg in Brussel-centrum

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Immobel herontwikkelt hoofdzetel Proximus aan Noordstation

Immobel herontwikkelt hoofdzetel Proximus aan Noordstation

Meer artikels