Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Ruim de helft van Vlaams Klimaatfonds gaat naar energetische renovatie

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Ruim de helft van Vlaams Klimaatfonds gaat naar energetische renovatie

© (c) p. nowack - penofoto.de

In 2021 is het Vlaams Klimaatfonds gevuld met 73 miljoen €, naast alle klimaatinvesteringen via reguliere middelen en het relancebeleid. 56% van dat budget zal dit jaar worden bestemd voor de energetische renovatie van woningen en gebouwen. Dat maakte Vlaams minister van Energie Zuhal Demir bekend.

 

Het Klimaatfonds wordt sinds 2012 ingezet voor maatregelen die bijdragen aan het realiseren van de Vlaamse klimaatdoelstellingen. Het fonds wordt gevoed met de inkomsten van de veiling van emissierechten voor de industrie. Er werden in totaal zeventien nieuwe maatregelen voorgesteld en goedgekeurd door verschillende ministers uit de Vlaamse regering en die vanuit het Vlaams Klimaatfonds gecofinancierd zullen worden.
 
Het grootste deel van het beschikbare bedrag zal besteed worden aan energetische renovatie van gebouwen (in de sectoren welzijn, cultuur, jeugd, sport, onderwijs, VDAB) en woningen (sociale woningen, erfgoedwoningen, appartementen, …). Hiervoor wordt 40,6 miljoen € voorzien. 15,8 miljoen € wordt uitgetrokken voor de ondersteuning van het Lokale Energie- en Klimaatpact en een versterking van de collectieve renovaties in dit plan.
 
Daarnaast wordt 5,4 miljoen € bestemd voor de eigen actieplannen mobiliteit en gebouwen van de Vlaamse overheid. Er wordt ook 800.000 € geïnvesteerd in een project waarbij een warmtenet gevoed wordt met restwarmte van een waterzuiveringsinstallatie van Aquafin in Deurne. Voor klimaatmitigatie in de landbouw wordt 5 miljoen € voorzien. 1 miljoen € gaat naar een versterking van de ecologiepremie voor niet-ETS-bedrijven.
 
In lijn met het nieuwe bestedingskader zullen deze nieuwe klimaatmaatregelen niet volledig uit het Vlaamse Klimaatfonds gefinancierd worden. De bevoegde ministers zullen ze ook gedeeltelijk vanuit andere budgetten moeten (laten) financieren.
Voor elk van deze maatregelen zal berekend worden hoeveel ton broeikasgassen ze reduceren per euro. De meest kostenefficiënte maatregelen zullen het grootste percentage cofinanciering uit het Klimaatfonds ontvangen. Dat zorgt voor een hefboomeffect met het Vlaamse Klimaatfonds: elke euro uit het fonds zal bijkomende middelen voor klimaatbeleid aantrekken.
  
“Concreet zal elke euro uit het Klimaatfonds in de toekomst gemiddeld 2 € aan klimaatmaatregelen opleveren. Dat het gros daarvan geïnvesteerd wordt in energetische renovaties is niet alleen belangrijk voor de tewerkstelling in de bouwsector, maar drukt tegelijk ook de energiefactuur van onder meer scholen, zorginstellingen, inwoners van sociale woningen en overheidsdiensten”, aldus minister Demir.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Economie herstelt maar overheidsfinanciën volgen niet

Economie herstelt maar overheidsfinanciën volgen niet

Het economische herstel neemt een veelbelovende start in Vlaanderen. Dat blijkt uit alle prognoses van de afgelopen maanden. Maar zonder bijsturingen zwelt het Vlaamse begrotingstekort in 2024 aan tot 3 miljard €, zo berekende de Sociaal[…]

13/07/2021 | SERVoverheid
Vlaams parlement wil betere binnenlucht door ventilatie

Vlaams parlement wil betere binnenlucht door ventilatie

'Vlaamse overheid moet meer investeren in innovatieve aankopen'

'Vlaamse overheid moet meer investeren in innovatieve aankopen'

Woningpas breidt uit met gebruiksvriendelijke digitale kluis

Woningpas breidt uit met gebruiksvriendelijke digitale kluis

Meer artikels