Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Ruim de helft van Vlaams Klimaatfonds gaat naar energetische renovatie

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Ruim de helft van Vlaams Klimaatfonds gaat naar energetische renovatie

© (c) p. nowack - penofoto.de

In 2021 is het Vlaams Klimaatfonds gevuld met 73 miljoen €, naast alle klimaatinvesteringen via reguliere middelen en het relancebeleid. 56% van dat budget zal dit jaar worden bestemd voor de energetische renovatie van woningen en gebouwen. Dat maakte Vlaams minister van Energie Zuhal Demir bekend.

 

Het Klimaatfonds wordt sinds 2012 ingezet voor maatregelen die bijdragen aan het realiseren van de Vlaamse klimaatdoelstellingen. Het fonds wordt gevoed met de inkomsten van de veiling van emissierechten voor de industrie. Er werden in totaal zeventien nieuwe maatregelen voorgesteld en goedgekeurd door verschillende ministers uit de Vlaamse regering en die vanuit het Vlaams Klimaatfonds gecofinancierd zullen worden.
 
Het grootste deel van het beschikbare bedrag zal besteed worden aan energetische renovatie van gebouwen (in de sectoren welzijn, cultuur, jeugd, sport, onderwijs, VDAB) en woningen (sociale woningen, erfgoedwoningen, appartementen, …). Hiervoor wordt 40,6 miljoen € voorzien. 15,8 miljoen € wordt uitgetrokken voor de ondersteuning van het Lokale Energie- en Klimaatpact en een versterking van de collectieve renovaties in dit plan.
 
Daarnaast wordt 5,4 miljoen € bestemd voor de eigen actieplannen mobiliteit en gebouwen van de Vlaamse overheid. Er wordt ook 800.000 € geïnvesteerd in een project waarbij een warmtenet gevoed wordt met restwarmte van een waterzuiveringsinstallatie van Aquafin in Deurne. Voor klimaatmitigatie in de landbouw wordt 5 miljoen € voorzien. 1 miljoen € gaat naar een versterking van de ecologiepremie voor niet-ETS-bedrijven.
 
In lijn met het nieuwe bestedingskader zullen deze nieuwe klimaatmaatregelen niet volledig uit het Vlaamse Klimaatfonds gefinancierd worden. De bevoegde ministers zullen ze ook gedeeltelijk vanuit andere budgetten moeten (laten) financieren.
Voor elk van deze maatregelen zal berekend worden hoeveel ton broeikasgassen ze reduceren per euro. De meest kostenefficiënte maatregelen zullen het grootste percentage cofinanciering uit het Klimaatfonds ontvangen. Dat zorgt voor een hefboomeffect met het Vlaamse Klimaatfonds: elke euro uit het fonds zal bijkomende middelen voor klimaatbeleid aantrekken.
  
“Concreet zal elke euro uit het Klimaatfonds in de toekomst gemiddeld 2 € aan klimaatmaatregelen opleveren. Dat het gros daarvan geïnvesteerd wordt in energetische renovaties is niet alleen belangrijk voor de tewerkstelling in de bouwsector, maar drukt tegelijk ook de energiefactuur van onder meer scholen, zorginstellingen, inwoners van sociale woningen en overheidsdiensten”, aldus minister Demir.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Gemeenten zien spaarpot verkleinen, maar zijn sterk genoeg om crisis te doorstaan

Gemeenten zien spaarpot verkleinen, maar zijn sterk genoeg om crisis te doorstaan

Aan de vooravond van de viruspandemie hadden de Vlaamse steden en gemeenten doorgaans een gezonde financiële basis. Hoewel het werkkapitaal van de lokale besturen lichtjes daalde, staan ze daardoor in het algemeen financieel sterk genoeg om[…]

12/01/2021 | overheidsopdrachtCorona
Renteloze lening maakt renoveren makkelijker

Renteloze lening maakt renoveren makkelijker

Keuring afvoer afval- en regenwater uitgebreid

Keuring afvoer afval- en regenwater uitgebreid

Nieuw Vlaams renovatiebeleid moet jaarlijks 95.000 renovaties opleveren

Nieuw Vlaams renovatiebeleid moet jaarlijks 95.000 renovaties opleveren

Meer artikels