Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Ruim 1 miljoen € voor restauratie van stadhuis van Tongeren

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Ruim 1 miljoen € voor restauratie van stadhuis van Tongeren

De stad Tongeren krijgt van Vlaanderen een premie van 1.007.261,61 € voor het uitvoeren van restauratiewerken aan het stadhuis. Andere Vlaamse restauratiepremies gaan naar projecten in Haacht, Blankenberge, Heusden-Zolder en Grimbergen.

Het stadhuis van Tongeren, ook wel het Praetorium genoemd, staat sinds 1986 op de lijst van beschermde monumenten. “Het vormt samen met de basiliek en het marktplein het hart van de oudste stad van Vlaanderen. Het restauratieproject verloopt in drie fasen: in een eerste fase is een subsidie toegekend om het dak te restaureren, in deze tweede fase komen de gevels en het buitenschrijnwerk aan bod. In een derde en laatste fase volgt het interieur van het stadhuis. Het is de bedoeling dat het stadhuis na de restauraties een ceremoniële functie krijgt”, meldt Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois.

Haacht

De Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed kent 622.000 € toe voor het uitvoeren van twee restauraties in Haacht (Tildonk). Hiervan gaat 72.000 € naar de restauratie van de Onze-Lieve-Vrouw van Troostkapel en 550.000 € naar de restauratie van de tuin van het Sint-Angelaklooster.

Het Sint-Angelaklooster- en schoolcomplex bepaalt in belangrijke mate het dorpsbeeld van Tildonk en is sinds 14 juni 2002 beschermd als monument. In het klooster zijn een belevingscentrum over Wereldoorlog I, kantoren voor organisaties uit de zorg- en welzijnssector, residenties, een restaurant en een ontmoetingscentrum ondergebracht. Het domein bevat een ruime siertuin in hybride landschappelijke stijl met een vijver, een ‘calvarieberg’, een Heilig Hartbeeld, een Lourdesgrot, een tuinpaviljoen en heiligenbeelden. Het nutsgedeelte met moestuinen, kruiden, serres en een boomgaard strekt zich uit ten oosten van het gebouwencomplex. Achteraan bevindt zich een fraaie bakstenen Mariakapel in eclectische stijl met overwegend neoromaanse inslag en een bloemenserre uit 1900 met sierlijke, smeedijzeren nokbekroning. Dankzij deze kloostertuin waren de zusters ursulinen vroeger zelfvoorzienend. Nu heeft de 4 ha grote tuin verschillende publieke functies, zoals een duurzaam moestuin-project. De groentetuin is opnieuw in gebruik genomen en de producten uit de tuin worden gebruikt in het restaurant. Een ander deel van de groentetuin zal dienst doen als kinderboerderij. Met de zopas toegekende restauratiepremie worden de tuinmuur, de tuinberging en de monumenten in de tuin gerestaureerd.

De Onze-Lieve-Vrouw van Troostkapel met de omringende lindebomen is sinds 3 februari 2000 beschermd als monument. De kapel in de landelijke wijk Hambos is een intact bewaard voorbeeld van een laat-barokke wegkapel uit de eerste helft van de achttiende eeuw. De kapel ligt op de bedevaartroute van Herent naar Wakkerzeel en getuigt van een lange traditie van Mariaverering. Dankzij de Vlaamse restauratiepremie wordt zowel het exterieur als het interieur van de kapel volledig gerestaureerd.

Dankzij een Vlaamse restauratiepremie wordt zowel het exterieur als het interieur van de Onze-Lieve-Vrouw van Troostkapel in de landelijke wijk Hambos (Haacht) volledig gerestaureerd. © Onroerend Erfgoed

Blankenberge

Minister Bourgeois kent voorts 228.246 € toe voor twee restauraties in Blankenberge: 133.776 € gaat naar de restauratie van het voormalige stadhuis, terwijl voor de restauratie van het prieeltje en het administratieve gebouw van het complex Mamet 94.470 € vrijgemaakt wordt.

Het pittoreske oude stadhuis van Blankenberge uit 1680 is het oudste bewaarde burgerlijk gebouw van de stad en is sinds 1937 beschermd als monument. Op het zadeldak staat een sierlijk torentje, gemaakt door de Brugse klokkengieter Dumery. Met de zopas toegekende restauratiepremie zullen de gevels, daken en het interieur van het pand gerestaureerd worden. Vandaag dient het gebouw als tentoonstellingsruimte, wat ook na de restauratie zo zal blijven.

Het complex Mamet, in de tweede helft van de negentiende eeuw gebouwd in opdracht van de familie Mamet, bestaat uit een neoclassicistisch herenhuis met koetspoort, een binnenkoer met een centraal gelegen administratief gebouwtje, stallingen en een prieeltje.

Het complex is een gaaf bewaard geheel dat representatief is voor de levenswijze van de negentiende-eeuwse burgerij. De vormgeving en de afwerking van het administratief gebouw met smeed- en houtwerk zijn puur vakmanschap. Het prieeltje is een gaaf bewaard houten tuinelement. Met de onroerenderfgoedpremie zal de volledige restauratie van zowel het interieur als het exterieur van het  administratieve gebouw en prieeltje gebeuren. De afgelopen jaren konden ook al het koetsiersverblijf, het koetshuis en de stallingen, het herenhuis en de koer op onderhoudspremies rekenen. In het complex Mamet wordt een horecazaak uitgebaat. Het administratieve gebouw en het prieeltje staan na restauratie open voor het publiek als getuige van de levenswijze van de gegoede burgerij in de negentiende eeuw.

In de toekomst zal tevens de volledige site worden opgenomen in toeristische rondleidingen die de stad Blankenberge organiseert met de gidsenkring.

Heusden-Zolder

Het gemeentebestuur van Heusden-Zolder krijgt een premie van 499.713,28 € voor de verdere restauratie van het ophaalgebouw op de voormalige mijnsite van Heusden-Zolder. Dit unieke stuk industrieel erfgoed staat sinds 1995 op de lijst van beschermde monumenten. Het gebouw bestaat uit drie verschillende ophaalmachinegebouwen, een compressorenzaal en het onderdek.

“Vandaag doet de historische mijnsite dienst als modern bedrijvenpark. De herbestemming zorgt ervoor dat dit waardevolle erfgoed blijft behouden. In een eerste restauratiefase, in 2013, werd reeds een onroerenderfgoedpremie van 3,2 miljoen € toegekend. Toen werd een groot gedeelte van het immense gebouw gerestaureerd en is het Centrum voor Volwassenonderwijs ‘De Verdieping’ erin ondergebracht”, duidt aldus minister Bourgeois. Met de nieuwe restauratiepremie zal het ophaalgebouw voort water- en winddicht gemaakt worden. Bedoeling is om nadien ook de schouwburg, artiestenloges, een theaterzaal, het Muzecafé en kantoren van cultuurcentrum De Muze onder te brengen in het gebouw. In een aansluitende nieuwbouw krijgen een balzaal, muziekstudio’s en bergruimtes onderdak.

De meeste beschermde gebouwen op de site kregen al een nieuwe bestemming. Het voormalige badhuis herbergt het Centrum voor Duurzaam Bouwen, het administratief hoofdgebouw wordt gebruikt als kantoorgebouw voor verschillende ondernemingen.

Grimbergen

Het gemeentebestuur van Grimbergen ontvangt een Vlaamse premie van 599.136,69 € voor de restauratie van twee als monument beschermde vliegtuigloodsen. De twee ronde vliegtuigloodsen in Grimbergen werden in 1947 gebouwd op basis van het innovatieve constructietype ‘la dalle autoportante’ van de Belgische ingenieur Alfred Hardy. De vliegtuighallen zijn revolutionair, zowel op materiaal-technisch als op typologisch vlak. Volgens het principe van de ronde vorm van de schaalstructuur is de structuur van het dak gebouwd op een innovatieve en zeer lichte manier.

Hoewel de betonschalen voor het dak van de hangars nergens dikker zijn dan 10 cm, wordt met deze zelfdragende betonstructuur een oppervlakte van bijna 2.000 m² overspannen: één van de zeldzame hoogtepunten van de 20ste-eeuwse betonarchitectuur in Vlaanderen.

De premie van bijna 600.000 € dient voor dringende onderhoudswerken en restauraties aan de twee loodsen.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Aannemer Vandendorpe schenkt bedrijfsarchief aan stad

Aannemer Vandendorpe schenkt bedrijfsarchief aan stad

Aannemer Arthur Vandendorpe, gespecialiseerd in restauraties, schenkt zijn bedrijfsarchief aan de stad Brugge. Vandendorpe stamt uit een aannemersgeslacht uit Sint-Kruis (Brugge). Grootvader Gustaaf en vader Camiel legden de kiemen voor wat[…]

15/07/2021 | BruggeRestauratie
Herbestemming voor oude Artois-stokerij in Leuven

Herbestemming voor oude Artois-stokerij in Leuven

Extra budget en uitbreiding voor restauratie Koninklijk Conservatorium Brussel

Extra budget en uitbreiding voor restauratie Koninklijk Conservatorium Brussel

Restauratie eeuwenoude abdijhoeve in Heverlee is prachtig staaltje vakmanschap

Restauratie eeuwenoude abdijhoeve in Heverlee is prachtig staaltje vakmanschap

Meer artikels