Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Ruilverkaveling Schelde-Leie

De Vlaamse regering heeft beslist de ruilverkaveling Schelde-Leie uit te voeren en een ruilverkavelingscomité Schelde-Leie op te richten. Het ruilverkavelingsgebied omvat delen van het grondgebied van De Pinte, Deinze, Gent, Nazareth en Sint-Martens-Latem.

Het ruilverkavelingsplan Schelde-Leie geeft de maatregelen weer m.b.t. wegen, recreatieve inrichting, waterbeheersing, kavelinrichting, natuurontwikkeling, landschapszorg en onroerend erfgoed, en geeft een aantal randvoorwaarden voor de herverkaveling.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Tips & Tricks

Tips & Tricks

In een deze reeks, exclusief voor Bouwkroniek, geven we praktische en haalbare tips om de slaagkansen van je offertes gevoelig te verhogen.

23/10/2020 |
Bouwprofessionals welkom in virtuele stad van de toekomst

Bouwprofessionals welkom in virtuele stad van de toekomst

Reconversie vervuilde bedrijfssite Bottelare kan starten

Reconversie vervuilde bedrijfssite Bottelare kan starten

Nieuwe methode om verf te testen

Nieuwe methode om verf te testen