Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Rotselaar wil meer en hogere woningen

Rotselaar wil meer en hogere woningen

De Vlaams-Brabantse gemeente Rotselaar kiest in een nieuw woonbeleidsplan resoluut voor extra en hogere meergezinswoningen. Daardoor wordt het in de toekomst mogelijk een extra verdieping, tot vier bouwlagen, op te trekken. De verordening 'Wonen in meervoud' geldt ook voor de deelgemeenten Werchter en Wezemaal. De gemeente Rotselaar telt vandaag ruim 16.000 inwoners, maar is door de snelle bevolkingstoename en de vergrijzing gedwongen het woonbeleid aan te passen.

Rotselaar is de snelst groeiende gemeente in de hele regio. De jongste vijf jaar kwamen er bijna duizend inwoners bij en tegen 2020 wordt een toename met nog eens 400 gezinnen verwacht. Met de nieuwe verordening wil Rotselaar anticiperen op die groei. Mensen worden aangetrokken door het groene karakter van de gemeente en de goede bereikbaarheid door de gunstige ligging tussen Leuven en Aarschot, langs de E314.

Het woonaanbod in Rotselaar bestaat voornamelijk uit vrijstaande eengezinswoningen en woongelegenheden op het gelijkvloers. Het aanbod aan meergezinswoningen met één of twee slaapkamers is in Rotselaar vrij klein. Door de stijging van het aantal alleenstaanden en de toenemende vergrijzing, waarbij steeds meer senioren behoefte hebben aan aangepaste woonvormen, is de vraag naar woningen groot. Nu al trekken zowel jongeren als ouderen door een tekort aan kleinere woningen weg uit Rotselaar en verhuizen ze naar een kleiner appartement in Leuven of Aarschot.

De gemeente Rotselaar wil nu vooral inzetten op kleinere meergezinswoningen. Voor de dorpskernen van Rotselaar, Werchter en Wezemaal wordt gestreefd naar een hogere woondichtheid waarbij de ruimte optimaal benut wordt. Daaruit zal in de toekomst worden toegestaan om woningen neer te zetten tot vier bouwlagen. Hoe dichter bij de dorpkern, hoe soepeler de bouwvoorwaarden zullen zijn. Buiten de kern worden ze strenger. Buiten de dorpskernen wil de gemeente het landelijke karakter behouden en komt er een stop op de bouw van appartementen.

In plaats van tien individuele woningen te bouwen op een verkaveling ziet Rotselaar op zo'n perceel liever één geheel met kleinere en kwalitatieve meergezinswoningenn verschijnen. Dat hoeven niet noodzakelijk appartementen te zijn; bestaande woningen kunnen bv. worden verdeeld in verschillende wooneenheden. De gemeente wil wel enkele verplichtingen opleggen voor projecten met meer dan zes wooneenheden, zoals een ondergrondse parkeerruimte en de aanleg van een tuintje of terras.

Om de lintbebouwing buiten de dorpskernen tegen te gaan, zal daar in de diepte mogen worden gebouwd met de kortste gevel aan de straatkant zodat het achterliggende landschap zichtbaar en eventueel gemeenschappelijk toegankelijk blijft. Omdat Rotselaar ook af wil van de klassieke duplexen zal elke woonlaag afzonderlijk via een lift bereikbaar moeten zijn.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

In gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren, voerde PricewaterhouseCoopers (PWC) een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en[…]

27/05/2022 | ElektriciteitActueel
Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette