Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Rome schenkt gratis bruisend water aan toeristen en inwoners

Rome schenkt gratis bruisend water aan toeristen en inwoners

In de stad Rome zijn de eerste toestellen die gratis koolzuurhoudend water verstrekken aan inwoners en toeristen officieel in gebruik genomen. Het eerste toestel werd vlakbij het Colosseum geplaatst, aan de uitgang van het metrostation. Er zullen binnenkort nog meer toestellen opduiken in het straatbeeld. Ook aan de Engelenburcht vlakbij het Sint-Pietersplein, aan het treinstation San Pietro en aan de metrostations Cipro en Ottaviano staat al een automaat. De toestellen leveren niet alleen gewoon water, maar ook bruisend water. De automaten zijn tevens voorzien van een usb-poort voor het opladen van telefoons, tablets of fototoestellen.

In Rome worden ieder jaar vele miljoenen plastic flesjes bronwater verkocht. Nog veel meer flessen worden opnieuw gevuld aan de talrijke cilindervormige 'nasoni' of neuzen, de publieke drinkfonteintjes van Rome die je op haast elke straathoek en elk plein aantreft. Die worden zo genoemd omwille van de typische gebogen ijzeren tuit, die een beetje lijkt op een grote neus. Dankzij deze nasoni is in de hele stad permanent een overvloed van heerlijk ijskoud water beschikbaar. Met een dergelijke distributie van gratis drinkwater is het dus eigenlijk niet meer nodig om zelf nog water te kopen, je kan op elk moment van de dag je eigen flessen vullen.

Rome wil nu nog meer toeristen en inwoners gebruik laten maken van de drinkfonteinen door de introductie van koolzuurhoudend water. Het is de bedoeling op termijn nog veel meer van deze high-tech drinktoestellen op het openbare domein te plaatsen. Tegen het einde van dit jaar moeten er in Rome een honderdtal in gebruik zijn, waarvan ongeveer zestig in het historische centrum en de periferie van Rome, en een veertigtal elders in de provincie.

De drinkautomaten werden vorig jaar al met succes getest, o.m. aan het hoofdkwartier van drinkwatermaatschappij Acea (Azienda Comunale Elettricità e Acque) aan de Piazzale Ostiense, aan de Mercato della Magliana, de Mercato Appagliatore di Ostia, de Mercato della Laurentina, aan het Parco della Musica en in de Via Benedetto. Het stadsbestuur berekende dat de moderne nasoni rechtstreeks verantwoordelijk zullen zijn voor een verkleining van de enorme afvalberg plastic flessen met ongeveer 1.800 ton per jaar, wat overeenkomt met 5.000 ton minder CO2-uitstoot in de productie, het vervoer en de afvalophaling van flessen.

Besparing

De moderne toestellen zullen de klassieke nasoni niet vervangen, ze fungeren louter als aanvulling. Dankzij de 'case dell'acqua' of waterhuizen zoals de nieuwe waterleveranciers worden genoemd, kan echter wel het waterverbruik precies worden gemeten. Acea meldt een gemiddeld verbruik van ongeveer duizend liter per dag en per toestel, waarvan 71% koolzuurhoudend. Onderzoek heeft uitgewezen dat de gemiddelde toerist in Rome op een doorsnee dag 2,2 flessen water verbruikt. Op warme dagen worden dat vier tot vijf flessen. Voor een gemiddeld gezin in Rome zou het gebruik van de drinktoestellen een besparing van zowat 130 ' per jaar opleveren, louter omdat het water gratis beschikbaar is.

Alleen al binnen de Aureliaanse stadsmuur vind je ongeveer 280 klassieke nasoni, in heel Rome staan zowat 2.000 drinkfonteintjes. Sommige mensen schrikken ervoor terug om dit water te drinken, maar er is geen enkele reden om dat niet te doen. Het water dat uit deze fonteintjes stroomt, behoort tot het beste en zuiverste drinkwater dat er bestaat. Het water wordt bovendien via microfilters en een ultraviolet systeem gereinigd en gekoeld vooraleer het in Rome arriveert. Jaarlijks worden aan de Romeinse nasoni zowat 250.000 testen uitgevoerd om na te gaan of de waterkwaliteit nog steeds perfect is.

Volgens een recent onafhankelijk onderzoek in 35 Italiaanse steden behoort het Romeinse drinkwater, ook het gewone leidingwater, tot het beste van het land. Het onderzoek gebeurde door de vereniging Altroconsumo volgens diverse kwaliteitsparameters. Hierbij werd onder meer de aanwezigheid van calcium, fluoriden en sulfaten nagegaan, evenals de hardheid van het water en de aanwezigheid van verontreinigende stoffen, pesticiden en metalen. Rome krijgt voor het stedelijke drinkwater een bijzonder goed rapport.

Elke nasone stoot dagelijks ongeveer 16.000 m³ water uit. Wat niet wordt opgedronken, gaat niet verloren. Het water wordt gerecupereerd en nadien gebruikt in de tuinbouw, door wasserijen en voor andere doeleinden waarvoor het op dat moment niet langer drinkbare water nuttig kan zijn. De honderden fonteintjes zijn ondergronds verbonden met een waterleidingnetwerk van zowat 130 km. Eén van de oudste drinkwaterfonteintjes dateert uit 1872 en bevindt zich op de Piazza della Rotonda, vóór het Pantheon. De meeste zijn gemaakt van gietijzer, al bestaan er ook nog modellen in travertijn. Zeldzame exemplaren uit de beginjaren zijn de fonteintjes met drie tuiten, zoals er bv. in de Via della Cordonata nog steeds eentje staat.

De moderne drinkwatertoestellen ontvangen net als de nasoni water uit de Romeinse aquaducten die al in de oudheid in gebruik waren. Rome beschikte 2.300 jaar geleden al over heerlijk helder drinkwater. Het eerste aquaduct van de stad, de Aqua Appia, werd gebouwd in 312 v. Chr. door Appius Claudius Caecus, de censor, die in datzelfde jaar ook de opdracht gaf voor de aanleg van de beroemde Via Appia. Dat eerste aquaduct vormde de basis voor wat zou uitgroeien tot een gigantisch watervoorzieningssysteem dat het water in grote delen van de stad tot bij de mensen bracht. Om de snel groeiende bevolking van Rome van water te voorzien, werd op het hoogtepunt van het Romeinse Rijk in Rome ongeveer 1,15 miljoen m³ water per dag geleverd door elf aquaducten.

De aquaducten werden gebouwd om niveauverschillen te overspannen en vormden gaandeweg een uitbreiding van de oudere waterleidingsystemen waarvan de aanleg al in de vierde eeuw v. Chr. was begonnen. De boogconstructies brachten het water vanuit de bergen en veraf gelegen gebieden over bergen en valleien naar Rome. Dat gebeurde via gemetselde kanalen zodat onderweg geen verontreiniging kon optreden, bv. doordat dode dieren in het water sukkelden. - EC

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Verlof ... in onze eigen hof

Verlof ... in onze eigen hof

Tijd om uit te rusten! Niks moet, niksen mag! Wij nemen een korte pauze van 19/07 t.e.m. 08/08! Op 09/08 zijn we er weer! Blijf gezond, hou het veilig en vooral: geniet ervan! Team Bouwkroniek  

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen