Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Roeselare zoekt experts voor kwaliteitskamer

Roeselare zoekt experts voor kwaliteitskamer

De stad Roeselare zoekt mensen met de juiste dosis ervaring en autoriteit (experten) om te zetelen in de pas opgerichte kwaliteitskamer. Tijdens de gemeenteraad van 18 november werd de formele start van de kwaliteitskamer te Roeselare goedgekeurd. De kwaliteitskamer is een adviescommissie die aanvragen met een impact op de ruimtelijke kwaliteit en het stadsbeeld zal adviseren, aan de hand van de criteria schaal, context, kader en programma.

De kwaliteitskamer zal bestaan uit de stadsontwikkelaar en vier externe deskundigen. Welke externe experten worden gezocht?

1. Profiel stedenbouw en ruimtelijke planning. De kandidaat heeft een stedenbouwkundige achtergrond en minstens tien jaar professionele of academische ervaring in het stedenbouwkundig ontwerp en studie. Ervaring met grotere stadsontwikkelingsprojecten is een must.
2. Profiel architectuur. De kandidaat heeft een opleiding master in de architectuur genoten en minstens tien jaar professionele of academische ervaring. Ervaring met grotere stadsontwikkelingsprojecten is hier eveneens een must.
3. Profiel erfgoed. De kandidaat heeft een masterdiploma monumentenzorg en heeft minstens toen jaar professionele ervaring met onroerend erfgoedprojecten.
4. Profiel ontwerp publieke ruimte. De kandidaat heeft een achtergrond in het ontwerpen van publieke ruimte, in het bijzonder gelinkt aan grotere stadsontwikkelingsprojecten en heeft hierin minstens tien jaar ervaring.

Om hun ervaring en autoriteit aan te tonen, wordt aan de kandidaten gevraagd om naast een motivatiebrief met cv, getuigschriften en diploma’s, ook een portfolio toe te voegen waaruit duidelijk blijkt dat ze uitblinken in één of meer van de geschetste expertisegebieden.

Samenstelling en werking kwaliteitskamer

De expertenpool wordt opgericht met zowel effectieve leden als plaatsvervangende leden. De plaatsvervangers worden aangeduid voor het geval één van de effectieven verhinderd is om zijn/haar mandaat uit te oefenen. Deze experten starten in principe vanaf september 2020 en zullen vergoed worden voor hun geleverde prestaties in de kwaliteitskamer. De experten van de kwaliteitskamer treden niet op als vertegenwoordiger van een belangengroep of organisatie maar puur vanuit hun deskundigheid. De experten moeten er zich bewust van zijn dat het deel uitmaken van een pool van experten, en meer bepaald de kwaliteitskamer, een volwaardig engagement vergt. Dit houdt onder meer in: aanwezigheid tijdens de besprekingen, adviesverlening met strikte termijnen, digitale uitwisseling van informatie,…

Na de preselectie, gebeurt de evaluatie van de kandidaten via een in te plannen gesprek. Deze worden voorzien in de loop van februari 2020. De kandidaturen zullen door een jury beoordeeld worden die bestaat uit de schepen van Omgevingsvergunningen, het departementshoofd Dienstverlening, de stadsontwikkelaar en een externe deskundige.
Na selectie van de expertenpool door de jury, volgt in zitting van het college van burgemeester en schepenen de politieke aanvaarding van de experten in de loop van maart 2020.

Kandidaat-experten met ervaring en autoriteit in één of meerdere expertisegebieden kunnen tot en met uiterlijk zondag 19 januari 2020 hun kandidatuur indienen (via yves.denturck@roeselare.be). De kandidatuur omvat een motivatiebrief met bijgevoegd curriculum vitae, getuigschriften en diploma’s en een portfolio met verduidelijking van de ervaring en autoriteit in de geschetste expertisegebieden.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

De gemeente Jette, de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de Vlaamse overheid werken samen aan nieuwe gebouwen voor de kleuters en de leerlingen van de Nederlandstalige academie voor Muziek-Woord-Dans op de campus Van Asbroeck. In een tweede[…]

27/05/2022 | ProjectenScholen
140 miljoen euro voor nieuw kenniscentrum in Gent

140 miljoen euro voor nieuw kenniscentrum in Gent

Opvangcentrum voor asielzoekers in Rixensart wordt gemoderniseerd

Opvangcentrum voor asielzoekers in Rixensart wordt gemoderniseerd

Fluxys en Gasunie bouwen grensoverschrijdend waterstofnetwerk

Fluxys en Gasunie bouwen grensoverschrijdend waterstofnetwerk

Meer artikels