Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Roeselare werkt aan transformatie van wijk Groenpark

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Roeselare werkt aan transformatie van wijk Groenpark

Foto: Stijn Bollaert / Team Vlaams Bouwmeester.

De stad Roeselare, het departement Omgeving en het Team Vlaams Bouwmeester zoeken een projectteam voor de collectieve transformatie van de wijk Groenpark. Deze opdracht past in het leertraject ‘Verkavelingswijken in Transformatie’.  Geïnteresseerden kunnen zich melden tot uiterlijk 18 maart om 11 uur via het interesseformulier op vlaamsbouwmeester.be.

 

De wijk Groenpark situeert zich ten zuidwesten van het stadscentrum van Roeselare, tussen de kleine en de grote ring, en beslaat een oppervlakte van ongeveer 10 hectare. De wijk kwam tot stand in de jaren ’70 van de vorige eeuw en heeft een louter residentiële functie. Ze telt 284 inwoners, verspreid over 150 gezinnen. Een aanzienlijk deel van hen behoort tot de oorspronkelijke bewoners, die vandaag de pensioenleeftijd bereikt hebben.

Groenpark is vrij ingesloten en op zichzelf georiënteerd. De wijk telt veel doodlopende straten voor autoverkeer, maar is zeer doorwaadbaar voor voetgangers en fietsers door de aanwezigheid van talrijke doorsteken en wegeltjes. De wijk Groenpark kent een erg lage densiteit, woningen met ruime private (soms ommuurde) tuinen en kleine stukken (rest)groen worden ontsloten door overgedimensioneerde wegen. De bebouwing vormt een typisch en coherent architectonisch geheel met voornamelijk witte bungalows met plat dak.

Groenpark heeft door zijn strategische ligging het potentieel om een groeiwijk te worden. In de wijk is een goed georganiseerd wijkcomité met een brede werking en een groot bereik actief. Dit is een belangrijke partner die het overleg en de samenwerking tussen buurt en bestuur ondersteunt. Roeselare wil een gefaseerd wijkprogramma invoeren, waarbij het beleid samen met en op maat van de wijk een gedragen actieplan opstelt om dit vervolgens samen ten uitvoer te brengen. Sinds begin 2019 maakt de wijk deel uit van het Krachtgebied Groenpark-Meiboom, het actieplan Groenpark is al een tweetal jaren in uitvoering en bereikte vorige zomer het participatieve hoogtepunt met de lancering van een burgerbegroting.
 
Het ontwikkelingsperspectief voor deze wijk stelt een collectieve transformatie van een autonome wijk in de stad voorop, waarbij het bewonerscollectief fungeert als motor voor de transformatie van de verkaveling naar een woonveld. Onder woonveld wordt verstaan: de tussenschaal tussen individuele perceel en de stad waarop de individuele woningen (en voortuinen) collectief getransformeerd kunnen worden om het wonen te organiseren op maat van het woonveld en niet enkel op het niveau van de individuele woning.
 
De opdracht omvat het volgende:
• In cocreatie met het wijkcomité en de stad, via de inzet van ontwerpmatige en verbeeldende expertise, op één of meer van de hieronder vernoemde zaken inzetten:
- De transformatie van woningen van één type naar een meer divers woonveld.
- De creatie van geleidelijke overgangen tussen privaat en publiek domein, met impact op het gebruik en de eigendom, alsook op het beheer en het onderhoud.
• De transformatie concretiseren met de opmaak van een financiële strategie en uitwerking van een juridische aanpak als essentiële onderdelen.
• Minstens één quick win of proefopstelling realiseren op het terrein, wat bij de bewoners en de stad draagvlak schept voor het transformatieproces.

De stad ondersteunt het projectteam door de opmaak van een participatiestrategie en de praktische organisatie van participatiemomenten. Bijkomend levert het projectteam input voor een breder leertraject voor ruimtelijke praktijk en beleid. Dit team beschikt over de volgende expertise:
• Het projectteam is sterk in ontwerpend onderzoek op schaal van een wijk en kan ruimtelijke uitdagingen en potenties verbeelden en dit met kennis van de verschillende opgaven die spelen op wijkniveau (o.a. vernieuwende woonvormen, kwalitatieve verdichting, kwalitatief groen, water, mobiliteit, open ruimte).
• Het projectteam heeft expertise in co-creatie en het meenemen van input uit het participatief traject (getrokken door de stad) in dit ontwerpproces.
• Het projectteam beschikt over de nodige financieel-juridische kennis en heeft kennis van (innovatief) instrumentarium ter concretisering op maat van het projectgebied en de betrokken actoren.
 
Het Departement Omgeving, het Team Vlaamse Bouwmeester en de stad Roeselare zullen deel uitmaken van de adviescommissie voor de gunning van de opdracht. Na de gunning zetten zij in samenwerking met het regieteam de kwaliteitsbewaking van de projecten verder tijdens overlegmomenten met de geselecteerde projectteams.
 
Timing
 
• Aanmelding geïnteresseerden: tot 18 maart om 11 uur.
• Drie tot vijf teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen vrijdag 6 mei om 12 uur.
• De presentaties van de offertes met vragenronde zullen plaatsvinden tijdens de week van 23 mei in het Atelier Bouwmeester, Ravensteingalerij 54-59 in 1000 Brussel.
• Gunning voorzien eind juni 2022.
• Startvergadering augustus 2022 (kennismaking en praktische werkafspraken).
• December 2023: oplevering eindrapport en eindresultaten project Groenpark.
• Juni 2024: communicatie naar het lokaal bestuur en betrokkenen + finalisering eindrapport.
Foto’s: Stijn Bollaert / Team Vlaams Bouwmeester.
 
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vergunning voor infrastructuurwerken op bedrijventerrein Rieme Noord

Vergunning voor infrastructuurwerken op bedrijventerrein Rieme Noord

De gemeente Evergem geeft een omgevingsvergunning aan de intergemeentelijke vereniging Veneco voor de infrastructuurwerken op het bedrijventerrein Rieme Noord Callemansputtewegel. De aanvang van de werkzaamheden staat gepland voor midden dit[…]

Matexi blijft op koers ondanks actuele uitdagingen in de bouwsector

Matexi blijft op koers ondanks actuele uitdagingen in de bouwsector

De Lijn werkt aan drie stelplaatsen voor elektrische bussen

De Lijn werkt aan drie stelplaatsen voor elektrische bussen

Voorlopig nog geen vergunning voor gascentrale Vilvoorde

Voorlopig nog geen vergunning voor gascentrale Vilvoorde

Meer artikels