Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Rioleringsdatabank op komst vanaf januari

Gerelateerde onderwerpen :

Rioleringsdatabank op komst vanaf januari

AWIS, het afvalwaterinformatiesysteem dat de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) momenteel ontwikkelt, zal als eerste belangrijke stap een gedetailleerde rioleringsdatabank voor Vlaanderen omvatten. Deze gebiedsdekkende databank steunt op de uitwisseling van gegevens tussen de VMM, de rioolbeheerders, Aquafin en de lokale besturen.

Voor de gegevensuitwisseling is nu een typeovereenkomst opgemaakt die de concrete modaliteiten van de uitwisseling vastlegt. Daarvoor werd een akkoord gesloten tussen de sector en de VMM. Dat is een belangrijke stap omdat de samenwerking hiermee formeel wordt bekrachtigd. Vanaf begin 2017 zal de VMM gefaseerd alle rioolbeheerders en plaatselijke besturen contacteren om deze overeenkomst te tekenen en de uitwisseling concreet te maken.
De AWIS-rioleringsdatabank zal een belangrijke hoeksteen vormen voor het waterzuiveringsbeleid, meer bepaald voor de planmatige uitbouw van de saneringsinfrastructuur en de opvolging van het beheer. De databank zal ook verschillende andere processen zoals vergunningsverlening, beleidsrapportering en waterkwaliteitsmodellering ondersteunen.
In een tweede fase zal de VMM deze gegevens verrijken met informatie die relevant is voor de sector, zoals het aantal aangesloten inwoners en industriële aansluitingen.  Die informatie is belangrijk voor een efficiënter beheer van het rioleringsstelsel. In het AWIS-programma wordt tevens gewerkt aan instrumenten die een vlottere dossierafhandeling voor investeringsprojecten zullen mogelijk maken.  Ook hiervoor zal de nieuwe databank een belangrijke basis vormen.  
De uitwisselingsstandaard is gebaseerd op het Informatie Model voor Kabels en Leidingen (IMKL - gebruikt in het Kabel- en Leiding Informatieportaal KLIP) en de INSPIRE dataspecificaties voor nutsleidingen.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vergunningsproces is geen wondermiddel tegen ongekende lozingen

Vergunningsproces is geen wondermiddel tegen ongekende lozingen

Het huidige vergunningsproces is geen wondermiddel tegen ongekende lozingen van bedrijven. Dat zei de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) tijdens een hoorzitting in de onderzoekscommissie PFAS van het Vlaamse parlement. Volgens de[…]

10/09/2021 | waterzuiveringafvalwater
3,85 miljoen € om 200 extra scholen asbestveilig te maken

3,85 miljoen € om 200 extra scholen asbestveilig te maken

Robot reinigt het strand

Robot reinigt het strand

Btw-verlaging gevraagd voor heropbouw na watersnood

Btw-verlaging gevraagd voor heropbouw na watersnood

Meer artikels