Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Rioleringsdatabank op komst vanaf januari

Gerelateerde onderwerpen :

Rioleringsdatabank op komst vanaf januari

AWIS, het afvalwaterinformatiesysteem dat de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) momenteel ontwikkelt, zal als eerste belangrijke stap een gedetailleerde rioleringsdatabank voor Vlaanderen omvatten. Deze gebiedsdekkende databank steunt op de uitwisseling van gegevens tussen de VMM, de rioolbeheerders, Aquafin en de lokale besturen.

Voor de gegevensuitwisseling is nu een typeovereenkomst opgemaakt die de concrete modaliteiten van de uitwisseling vastlegt. Daarvoor werd een akkoord gesloten tussen de sector en de VMM. Dat is een belangrijke stap omdat de samenwerking hiermee formeel wordt bekrachtigd. Vanaf begin 2017 zal de VMM gefaseerd alle rioolbeheerders en plaatselijke besturen contacteren om deze overeenkomst te tekenen en de uitwisseling concreet te maken.
De AWIS-rioleringsdatabank zal een belangrijke hoeksteen vormen voor het waterzuiveringsbeleid, meer bepaald voor de planmatige uitbouw van de saneringsinfrastructuur en de opvolging van het beheer. De databank zal ook verschillende andere processen zoals vergunningsverlening, beleidsrapportering en waterkwaliteitsmodellering ondersteunen.
In een tweede fase zal de VMM deze gegevens verrijken met informatie die relevant is voor de sector, zoals het aantal aangesloten inwoners en industriële aansluitingen.  Die informatie is belangrijk voor een efficiënter beheer van het rioleringsstelsel. In het AWIS-programma wordt tevens gewerkt aan instrumenten die een vlottere dossierafhandeling voor investeringsprojecten zullen mogelijk maken.  Ook hiervoor zal de nieuwe databank een belangrijke basis vormen.  
De uitwisselingsstandaard is gebaseerd op het Informatie Model voor Kabels en Leidingen (IMKL - gebruikt in het Kabel- en Leiding Informatieportaal KLIP) en de INSPIRE dataspecificaties voor nutsleidingen.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Wienerberger wint eerste Ufemat-prijs voor duurzame verpakking

Wienerberger wint eerste Ufemat-prijs voor duurzame verpakking

Ufemat, de Europese vereniging van nationale federaties van bouwmaterialenhandelaars en producenten, reikte zopas zijn eerste Packaging Award uit. Winnaar werd een innovatieve circulaire krimphoes, ontwikkeld door een multidisciplinair[…]

25/10/2019 | MobiliteitTransport
Jan De Nul zet megaschip in voor het grootste windturbinepark ter wereld

Jan De Nul zet megaschip in voor het grootste windturbinepark ter wereld

DEME realiseert mee offshore windenergie in Taiwan

DEME realiseert mee offshore windenergie in Taiwan

Vlaamse regering bouwt stookolieketels af

Vlaamse regering bouwt stookolieketels af

Meer artikels