Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Rijbewijs C, met code 95'

Gerelateerde onderwerpen :

Wie na 9 september 2016 met een vrachtwagen rondrijdt, moet in principe beschikken over een code 95 op zijn rijbewijs C. Vóór die datum moet een rijbewijs behaald vóór 10 september 2009 vernieuwd zijn. Om er een code 95 op te krijgen, moet door de chauffeur in kwestie dan eerst 35 uur nascholing gevolgd worden.

Op zich maakt het daarbij niet uit dat iemand maar 'sporadisch' achter het stuur van een vrachtwagen zit. Het is dus niet omdat iemand bij een werkgever als magazijnier ingeschreven is en hij in dat kader toch af en toe de baan op gaat om goederen bij klanten of op werven af te leveren of bv. bij leveranciers op te pikken, dat hij geen rijbewijs met code 95 nodig heeft.

Voor aannemers moet het hele verhaal echter genuanceerd. Of een chauffeur die bij een aannemer in dienst is sowieso een rijbewijs C met code 95 nodig heeft, hangt ervan af. Dat is wel het geval als de chauffeur de vrachtwagen gebruikt voor het leveren of afhalen van bv. bouwmaterialen.

Gebruikt de chauffeur de camion echter enkel voor het vervoer van materiaal, apparatuur of van machines om daarmee zelf bij klanten werken uit te voeren en doet hij dus vooral ander werk dan met de camion rijden, dan heeft hij daarvoor die code 95 niet nodig. Dat soort transporten valt immers onder een uitzonderingsregeling, al was er lang heel wat onduidelijkheid over hoe die uitzonderingsregeling precies gelezen moest worden.

Op 03.02.2015 verduidelijkte de fod Mobiliteit in een FAQ-document op haar website het een en ander. Onder die uitzondering vallen o.m. tuinaannemers, dakwerkers, installateurs van meubels, keukens, enz. Daarvoor is het immers vrij evident dat het transport van materieel, apparatuur, machines, e.d. gebeurt in functie van de bij klanten of op werven uit te voeren werken. Daarbij moet echter opgemerkt worden dat het dan wel niet om een beroepschauffeur mag gaan, eentje die het grootste deel van zijn tijd achter het stuur zit en die zelf niet of nauwelijks betrokken is bij het uitvoeren van de werken. Als de ene rondrijdt en het zijn collega's zijn die werken uitvoeren, valt dat niet onder de uitzonderingsregeling.

Die code 95 op het rijbewijs C is evenmin nodig voor werfarbeiders en bestuurders van werktuigen op een werf, net zo min als voor bestuurders van veegmachines en zoutstrooiers, bestuurders van betonpompen en bestuurders van schokabsorberende voertuigen gebruikt in het kader van werkzaamheden op de openbare weg, zo is verder in het FAQ-document op de website te lezen.

Opmerkelijk is wel dat de fod Mobiliteit haar verduidelijking doet 'onder voorbehoud'. Er is een soort 'exoneratieclausule' voorzien. De verduidelijking kan niet leiden tot de aansprakelijkheid van de fod Mobiliteit, uiteindelijk is het aan de rechterlijke macht om te bepalen in welke mate een bestuurder vrijgesteld is van de vereiste van vakbekwaamheid of anders gezegd, die code 95 op het rijbewijs C. Wanneer een rijbewijs C nodig is voor het besturen van een voertuig, is er dus iets voor te zeggen om veiligheidshalve sowieso enkel chauffeurs mét code 95 op hun rijbewijs in te zetten.

In de wandelgangen is trouwens te horen dat het momenteel niet duidelijk is of de fod Mobiliteit nog wel bevoegd is. Er wordt hier en daar geopperd dat door de zesde staatshervorming de bevoegdheid naar de gewesten verhuisd zou zijn. Wordt mogelijk vervolgd'

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Hof van Justitie verduidelijkt onderscheid tussen selectiecriteria en uitvoeringsvoorwaarden

Hof van Justitie verduidelijkt onderscheid tussen selectiecriteria en uitvoeringsvoorwaarden

In het kader van een overheidsopdracht voor diensten inzake het beheer van gevaarlijke afvalstoffen werd een inschrijver uitgesloten omdat deze bij het indienen van zijn inschrijving (nog) niet over een toestemming van de bevoegde autoriteiten[…]

20/08/2021 | overheidsopdracht
Offerte met ontbrekende prijs is niet automatisch nietig

Offerte met ontbrekende prijs is niet automatisch nietig

Bouwbedrijven kunnen arbeiders flexibeler inschakelen

Bouwbedrijven kunnen arbeiders flexibeler inschakelen

Leuven en Mechelen stroomlijnen stedenbouwkundige verordening

Leuven en Mechelen stroomlijnen stedenbouwkundige verordening

Meer artikels