Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Richtschema wijk Zuidstation Brussel goedgekeurd

Gerelateerde onderwerpen :

De Brusselse regering heeft het richtschema voor de wijk van het Zuidstation goedgekeurd in een tweede lezing. Dit document schetst de ontwikkeling van deze wijk tegen 2020 en 2030. Het richtschema is gerealiseerd in overleg met de gewestelijke en gemeentelijke overheden, de NMBS en de operatoren van het openbaar vervoer. Het is gebaseerd op de gedeelde ambitie om de functiemix in de wijk te versterken en de buurt aangenamer en levendiger te maken, ten voordele van de bewoners en de gebruikers van het station. Er gaat vooral veel aandacht naar de herwaardering van de openbare ruimte en de verbetering van het intermodale knooppunt.

Tegen 2020 en 2030 moet de uitvoering van het richtschema leiden tot de bouw van woningen en voorzieningen en de herinrichting van de openbare ruimte van dit centrale punt in Brussel, met oog voor een rationeel beleid inzake kantoorbouw. De opdrachtgever van dit project is een team bestaande uit het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling, de Directie Studies en Planning van Brussel Stedelijke Ontwikkeling en de directie Strategie van Brussel Mobiliteit. Deze samenwerking illustreert de noodzaak van een nauwe relatie tussen het stadsproject, het mobiliteitsproject en de strategische en operationele stedenbouwkundige aspecten.

De projectleiding is in handen van een multidisciplinair team, dat in september 2013 werd geselecteerd na een internationale wedstrijd. Het team staat onder leiding van het architectuur- en stedenbouwbureau l'AUC / l'AUC AS (Djamel Klouche) met NFA (stedenbouw en architectuur), Bureau Bas Smets (landschapsarchitectuur), EGIS (mobiliteit), EGIS Conseil (stedenbouwkundige programmatie en vastgoedexpertise), Transsolar (duurzame ontwikkeling), BG (stabiliteit, bijzonder technieken), 8-18 (verlichting) en Encore (grafische vormgeving, stedelijke bewegwijzering). Het project is besproken met de operatoren die verantwoordelijk zijn voor de herontwikkeling van de wijk, o.m. via een begeleidingsproces van de vastgoed- en mobiliteitsprojecten die in de wijk lopen. De komende maanden wordt het richtschema omgezet naar een bijzonder bestemmingsplan en de opvolging van de vergunningsaanvragen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Heraanleg Scheldekaaien Nieuw Zuid Antwerpen in 2022

Heraanleg Scheldekaaien Nieuw Zuid Antwerpen in 2022

Het schetsontwerp voor de Scheldekaaien ter hoogte van Nieuw Zuid in Antwerpen is klaar. Het ontwerpteam Sweco – PROAP - WIT architecten tekende een park van 5 ha voor voetgangers en fietsers met ruimte voor ontspanning. Eind dit jaar[…]

Drie ontwerpteams voor herontwikkeling Arenawijk in Deurne

Drie ontwerpteams voor herontwikkeling Arenawijk in Deurne

Bouwkroniek neemt een zomerbreak

Bouwkroniek neemt een zomerbreak

Herbestemming voor Leuvense Silo's en Molens van Orshoven

Herbestemming voor Leuvense Silo's en Molens van Orshoven

Meer artikels