Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Reynaers Aluminium groeit en investeert

Reynaers Aluminium blaast dit jaar vijftig kaarsjes uit. En dat mag gevierd worden: met 1.600 medewerkers in vestigingen wereldwijd is het Duffelse familiebedrijf vandaag fitter dan ooit. Dat bewijzen ze door de komende vijf jaar 50 miljoen ' te investeren. Een groot deel daarvan gaat naar de uitbreiding van de hoofdzetel, die nog steeds in Duffel gevestigd is. Onlangs werd de officiële eerste steen voor dit ambitieuze project gelegd.

Reynaers Aluminium is gespecialiseerd in aluminium producten voor de bouw, waarbij schrijnwerk- en gevelsystemen het hart van het gamma vormen. Het bedrijf heeft steeds een groeiscenario nagestreefd en is daar uitstekend in geslaagd: anno 2015 telt Reynaers Alumnium ongeveer 650 medewerkers in België alleen, en in totaal ongeveer 1.600, verspreid over kantoren in 40 landen. In 2014 bedroeg de omzet 330 miljoen ', een bedrag dat het bedrijf tegen 2020 graag wil doen groeien naar 500 miljoen '.

Groei in een klimaat van economische schaarste kan misschien utopisch lijken ' zeker in een eerder conservatieve markt als de bouwsector ' maar Reynaers zoekt het groeipotentieel op waar het nog te vinden is: in een verdere geografische spreiding enerzijds, en in de ontwikkeling van steeds nieuwe, innovatieve producten anderzijds.

Deze innovaties worden niet alleen gestuurd door de nieuwe eisen van de markt, zoals de steeds strenger wordende energienormen, maar ook door de digitale technologie, die ondertussen niet meer weg te denken is uit talloze aspecten van ons leven. Zo maakt Reynaers gebruik van speciale software voor virtuele testen of van 3D-printing voor het maken van prototypes. Ook in de ontwikkeling en presentatie van de bouwplannen werd lustig gebruik gemaakt van virtuele imaging technieken.

Om de groeidoelstellingen voor de toekomst waar te maken, start Reynaers Aluminium vandaag een investeringstraject van 50 miljoen ', dat zich richt op de vestigingen in Frankrijk, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Turkije, en op dochterbedrijf Alural. Meer dan de helft van dit bedrag gaat echter naar de vernieuwing en uitbreiding van de hoofdzetel in Duffel. Blikvanger daarbij is de uitbreiding van het Reynaers Institute, dat ook meteen het nieuwe hoofdkantoor zal huisvesten.

Vlaggenschip

Gelegen aan de straatzijde wordt dit vier verdiepingen tellende gebouw het nieuwe gezicht van Reynaers Aluminium. De expressieve gevels worden uiteraard gerealiseerd met gevelsystemen van Reynaers zelf. Daarvoor werkte het bedrijf nauw samen met het architectenbureau Jaspers-Eyers Architects, om zo met de meest elegante oplossing voor de dag te komen.

Waar de voorgevel een showcase vormt voor de nieuwste Reynaers-systemen, is de achtergevel ' waar ook de hoofdingang komt, direct aansluitend op de nieuwe parking ' zeer open en verwelkomend. De architectuur wil dus zeker niet alleen verblinden met technologische hoogstandjes, maar ook mensgericht zijn, zowel voor de bezoekers als voor de dagelijkse gebruikers.

Achteraan het terrein worden twee nieuwe magazijnen van samen 20.000 m² bijgebouwd, die de opslag en afhandeling van de groeiende productie moeten verbeteren.

De bovenste twee verdiepingen worden kantoren; het gelijkvloers en de eerste verdieping gaan behoren tot het Reynaers Institute ' aansluitend op zijn ruimtes in de bestaande gebouwen. Hier zijn de blikvangers 'the cave', waar nieuwe producten ontworpen en gesimuleerd worden, en de 'experience room', een hightech toonzaal waar je de producten van Reynaers zal kunnen beleven via een mix van reële en digitale elementen. Wat het interieur betreft, is elke ruimte zoveel mogelijk aangepast aan de activiteiten die er zullen plaatsvinden en aan de mensen die ze zullen bezoeken en/of gebruiken.

Het nieuwe hoofdkantoor wordt een ben-gebouw met E-peil 40 en K-peil 16. Dit wordt gerealiseerd door een dik isolatiepakket, aangevuld met zonnepanelen en een optimalisatie van de installaties. Hiervoor werkten de architecten samen met studiebureau VK Engineering. Reynaers ontwikkelde uiteraard zelf het concept voor de ramen, dat een zo laag mogelijke U-waarde combineert met zoveel mogelijk daglichttoetreding. De bouw van dit technologische hoogstandje is zopas gestart en zal naar verwachting opgeleverd worden in de herfst van 2016.

Logistiek en productie

Ook de magazijnen worden aangepakt. Achteraan het terrein worden twee nieuwe magazijnen van samen 20.000 m2 bijgebouwd, die de opslag en afhandeling van de groeiende productie moeten verbeteren. Deze werken startten half mei en zullen in het voorjaar van 2016 afgerond zijn.

Dankzij simulaties in een BIM-model heeft Ar-te Architectenvennootschap, dat instaat voor de vernieuwing en uitbreiding van de magazijnen, een constructie ontworpen met slechts 20 kolommen voor deze toch wel forse oppervlakte.

Daardoor blijft de ruimte flexibel aanpasbaar aan toekomstige veranderingen. De energievraag van het magazijn blijft beperkt door daglichttoetreding via Solatubes in het dak, aangevuld met daglicht- en aanwezigheidsgestuurd kunstlicht.

Daarnaast wordt het oudste magazijn, met een oppervlakte van 7.500 m², gesloopt en herbouwd. Het nieuwe gebouw zal plaats bieden aan een uitbreiding van de isolatieafdeling ERAP en aan nieuwe ruimtes van het Reynaers Institute, waaronder een fablab en een ruimere testfaciliteit met een nieuwe 15m hoge testmuur ' het paradepaardje van dit deelproject. Zo zijn de verschillende ruimtes en activiteiten van eenzelfde afdeling meer gegroepeerd, wat voor een betere symbiose zorgt binnen de afdelingen.

De opslagruimte verhuist dan naar de nieuwe uitbreiding. Omdat dit magazijn ingesloten ligt tussen andere gebouwen, vormt deze vernieuwbouw een extra bouwkundige en organisatorische uitdaging. Ook de daglichttoetreding is daardoor des te meer een aandachtspunt. De plaatsing van de ramen is zo uitgekiend dat er zoveel mogelijk daglicht binnengehaald wordt, terwijl de warmtewinsten juist voldoende zijn voor een minimaal energieverbruik. Dit project start wanneer de nieuwe magazijnen klaar zijn; de oplevering is gepland voor midden 2017.

Mensenmaat

Als kers op de taart wordt ook de tuin volledig heraangelegd naar een ontwerp van tuinarchitecten Avantgarden. In het plan is, in overleg met de buren, een groenbuffer voor de buurtbewoners opgenomen en ook de hemelwaterhuishouding en het natuurbeheer op het achterliggende grasland krijgen aandacht.

En 'last but not least' wordt de tuin een aangename buitenruimte voor de medewerkers. Reynaers Aluminium is dan wel een sterke speler op de markt en een groot internationaal bedrijf, maar het blijft ook een zaak op mensenmaat die zijn medewerkers, die het hart van het bedrijf vormen, niet uit het oog verliest.

Al deze projecten samen vormen een totaalaanpak die Reynaers Aluminium stevig de 21ste eeuw in katapulteert. Vijftig jaar na de oprichting is dit investeringsplan dan ook een nieuw scharniermoment in de geschiedenis van het bedrijf, en een cruciale hefboom voor de toekomst. ' RH

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouwsector vraagt soepeler coronamaatregelen

Bouwsector vraagt soepeler coronamaatregelen

De verplichte coronamaatregelen die momenteel van toepassing zijn in de bouwsector zijn gedateerd, stelt Bouwunie. De sectorvereniging vraagt om de strenge regels nog vóór het bouwverlof te evalueren en aan te passen zodat er vanaf[…]

15/06/2021 | Corona
Vier consortia dingen mee naar bouw gevangenis Vresse-sur-Semois

Vier consortia dingen mee naar bouw gevangenis Vresse-sur-Semois

Bouwbedrijven kunnen arbeiders flexibeler inschakelen

Bouwbedrijven kunnen arbeiders flexibeler inschakelen

Schetsontwerp fase 2 Park Brialmont in Antwerpen goedgekeurd

Schetsontwerp fase 2 Park Brialmont in Antwerpen goedgekeurd